Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed. Personstatistik.
Ane Theodora Sørensen
39 17 33 45

atd@dst.dk

Hent som PDF

Støtte til handicapbil

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Handicapområdet. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i en årlig Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Handicapområdet i følgende tabeller:

  • HANDBIL1: Bevilget støtte til handicapbil efter område, enhed og tid
  • HANDBIL2: Afslag af støtte til handicapbil efter område, enhed og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikken stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Statistikken har tidligere været udgivet i Ankestyrelsens regi. Fra 01. juli 2016 udarbejdes statistikken af Danmarks Statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Dataceller baseret på 1 eller 2 observationer diskretioneres.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.