Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed. Personstatistik.
Ane Theodora Sørensen
39 17 33 45

atd@dst.dk

Hent som PDF

Støtte til handicapbil

Data til denne statistik indsamles årligt fra kommunerne. Det indsamlede data samles i et datasæt og valideres for logiske fejl, samt sammenholdes med antal afgørelser fra året før.

Kilder

Kommunerne skal indberette alle deres afgørelser om støtte til handicapbiler. Det gælder kun for støtte eller afslag til biler. Oplysninger om særlig indretning skal ikke indberettes.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles én gang årligt.

Indsamlingsmetode

Data blev i 2016 indsamlet af Ankestyrelsen via et elektronisk indberetningssystem. Fra og med 1. juli 2016 skal data indsendes via regneark defineret af Danmarks Statistik.

Datavalidering

Data bliver fejlsøgt for logiske fejl: Afgørelsesdato må ikke være før ansøgningsdato, sager afgjort med bevilling skal indeholde et beløb, alle obligatoriske felter skal være udfyldt. Ved fejl/mangler kontaktes indberetter. Desuden sammenlignes antallet af bevillinger, afslag og det samlede bevilgede beløb med tidligere års indberetninger på kommunalt niveau.

Databehandling

Når data er modtaget sammensættes de til et datasæt, som danner grundlag for statistikken.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover, hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.