Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed. Personstatistik.
Ane Theodora Sørensen
39 17 33 45

atd@dst.dk

Hent som PDF

Støtte til handicapbil

Statistikken oplyser afgørelserne i kommunerne og bruges blandt andet af ministerier, kommuner og journalister.

Brugerbehov

Data bruges blandt andet af ministerier, kommuner, forskere, journalister og studerende.

Brugertilfredshed

Der bliver endnu ikke konkret indsamlet oplysninger om brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.