Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed. Personstatistik.
Ane Theodora Sørensen
39 17 33 45

atd@dst.dk

Hent som PDF

Støtte til handicapbil

Der er indsamlet data ubrudt siden 2000. I forbindelse med kommunalreformen i 2007, blev afgørelser i bilsager overført til kommunerne, hvor sagerne før blev afgjort i de daværende amter. Fra 2010 skulle kommunerne også indberette de bevilgede beløb.

International sammenlignelighed

Der er ingen EU-forordning for denne statistik. Der er derfor ikke nogen direkte sammenlignelige statistikker internationalt.

Sammenlignelighed over tid

Der er indsamlet data fra og med 2000 men på nuværende tidspunkt offentliggjort fra 2011 og frem.

Sammenhæng med anden statistik

Ingen umiddelbare sammenhænge med andre statistikker.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.