Gå til sidens indhold

Social støtte

Statistikkerne om social støtte dækker både ydelser til børn og unge, voksne og ældre.

Nyt

Seneste nyt om Social støtte

Flere overnatninger på herberger og forsorgshjem

8. oktober 2021

Flere overnatninger på herberger og forsorgshjem

Antallet af personer, der har opholdt sig i længere tid på herberger eller forsorgshjem er steget de seneste år. Antal personer, der har overnattet i 31-365 dage, er steget med 27 pct. fra 2010.

Tabeller i Statistikbanken om 'Herberger og forsorgshjem'


Tre ud af 1.000 var i stofmisbrugsbehandling i 2020

4. oktober 2021

Tre ud af 1.000 var i stofmisbrugsbehandling i 2020

Der var 16.500 personer i stofmisbrugsbehandling i 2020 blandt de 85 kommuner, som har godkendt data. De 85 kommuner dækker 81 pct. af den samlede befolkning. Hermed var 0,35 pct. af befolkningen i stofmisbrugsbehandling.

Tabeller i Statistikbanken om 'Stofmisbrugsbehandling'


Flere modtager socialpædagogisk støtte

29. september 2021

Flere modtager <span class='fejlmarkering'>socialpædagogisk støtte</span>

I fjerde kvartal 2020 modtog 48.046 personer en eller flere udvalgte ydelser i Serviceloven. Til sammenligning modtog 42.770 personer en eller flere udvalgte ydelser i første kvartal 2015.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'


Lidt flere kvinder på kvindekrisecenter i 2020

29. september 2021

Lidt flere kvinder på kvindekrisecenter i 2020

I løbet af 2020 boede der 2.294 kvinder på landets kvindekrisecentre. 1.838 af disse kvinder blev indskrevet i 2020. Dette er en stigning på 3 pct. i forhold til 2019, hvor der blev indskrevet 1.783 kvinder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Kvindekrisecentre'


Flest får støtte til handicapbil i Region Nordjylland

30. august 2021

Flest får støtte til handicapbil i Region Nordjylland

Der er væsentlige regionale forskelle i andelen af befolkningen, der modtager støtte til køb af handicapbil. Nordjylland var med 59 borgere pr. 100.000 indbyggere mellem 18 og 64 år den region, hvor flest modtog støtte.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'


Færre underretninger under COVID-19

16. august 2021

Færre underretninger under COVID-19

Nye tal viser, at antallet af underretninger for første gang er faldet. En underretning er en henvendelse til en kommune om en bekymring for et barns trivsel.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udsatte børn og unge'


COVID-19 medførte færre forebyggende hjemmebesøg

11. juni 2021

COVID-19 medførte færre forebyggende hjemmebesøg

I 2020 blev der gennemført 93.100 forebyggende hjemmebesøg, hvilket er et fald på 16 pct. i forhold til 2019, hvor der blev gennemført 111.300 besøg.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til ældre'


Markant større tilgang til førtidspension

20. april 2021

Markant større tilgang til førtidspension

Der kom 24.400 nye førtidspensionister til i løbet af 2020, hvilket er den største tilgang i over ti år. Stigningen i nye førtidspensionister er mest udtalt blandt de 60-69-årige.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til ældre'


Ekstra tilskud til familier på nedsat kontanthjælp

8. april 2021

Ekstra tilskud til familier på nedsat kontanthjælp

I fjerde kvartal 2020 modtog 14.600 forsørgere det midlertidige børnetilskud, som blev indført i 2019 og udbetalt første gang i januar 2020. Det midlertidige børnetilskud kan ydes til familier med børn under 15 år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børnefamilieydelse og børnetilskud '


Færre 65-70-årige modtager boligydelse

29. marts 2021

Færre 65-70-årige modtager boligydelse

I december 2020 modtog 279.000 folke- og førtidspensionister boligydelse, hvilket er 0,6 pct. færre end året før. Antallet af 65-70 årige, der modtog boligydelse, faldt med 8,0 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Boligstøtte'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

18. august 2021

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

Landkommuner har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er fx næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. Men skyldes forskellene, at socialt udsatte borgere flytter til landkommunerne?

Hvordan går det udsatte børn og unge?

14. juni 2018

Hvordan går det udsatte børn og unge?

At bryde den sociale arv for udsatte børn og unge har været og er fortsat et højt prioriteret politisk mål. Udsatte børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger eller bliver anbragt uden for hjemmet, har på mange måder en sværere start på livet end andre, men hvordan klarer de sig egentligt efterfølgende?

Publikationer

Udsatte børn og unge 2007

Udsatte børn og unge 2007Publikationen belyser gruppen af udsatte børn og unge samt tidligere udsatte, der nu er voksne.

Udsatte børn og unge 2007 har også fokus på kriminalitet blandt 10-14-årige, herunder også om de har været ofre for kriminalitet.

Hvad er "udsatte børn og unge"?
Udsatte børn og unge opfattes i publikationen som 0-22-årige, der er anbragt uden for eget hjem, eller som modtager bestemte former for forebyggende foranstaltninger.

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Vibeke Nordrum