Gå til sidens indhold

Social støtte

Statistikkerne om social støtte dækker både ydelser til børn og unge, voksne og ældre.

Nyt

Seneste nyt om Social støtte

Fald i antallet af folkepensionister i 2021

20. april 2022

Fald i antallet af folkepensionister i 2021

I 2021 blev folkepensionsalderen hævet fra 66 til 66,5 år. Antallet af 65-69-årige folkepensionister med bopæl i Danmark faldt med næsten 30.000 personer fra 233.100 i januar 2021 til 203.400 i december 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til ældre'


Færre modtager det midlertidige børnetilskud

8. april 2022

Færre modtager det midlertidige børnetilskud

I fjerde kvartal 2021 modtog 12.200 personer det midlertidige børnetilskud. Antallet har været faldende, siden tilskuddet første gang blev udbetalt i første kvartal 2020, hvor 17.700 personer modtog det.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børnefamilieydelse og børnetilskud '


Stigende andel af unge modtager boligstøtte

3. marts 2022

Stigende andel af unge modtager boligstøtte

Antallet af 25-29-årige, som modtager boligstøtte, er vokset fra 42.500 til 69.600 personer fra 2007 til 2021. Det skyldes til dels større ungdomsårgange.

Tabeller i Statistikbanken om 'Boligstøtte'


Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

24. november 2021

Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

Siden 2010 er antallet af ældre på 75 år og derover, som bor i pleje- og ældreboliger, faldet fra 58.000 til 51.700 i 2021, svarende til et fald på 11 pct. I samme periode er antallet af ældre i aldersgruppen steget 41 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Boligstøtte'


Lidt flere udsatte børn og unge i 2020

29. oktober 2021

Lidt flere udsatte børn og unge i 2020

50.100 børn og unge modtog mindst én social støtteforanstaltning fra kommunen opgjort pr. 31. december 2020. Det er en lille stigning på 1 pct. sammenlignet med 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udsatte børn og unge'


Flere overnatninger på herberger og forsorgshjem

8. oktober 2021

Flere overnatninger på herberger og forsorgshjem

Antallet af personer, der har opholdt sig i længere tid på herberger eller forsorgshjem er steget de seneste år. Antal personer, der har overnattet i 31-365 dage, er steget med 27 pct. fra 2010.

Tabeller i Statistikbanken om 'Herberger og forsorgshjem'


Tre ud af 1.000 var i stofmisbrugsbehandling i 2020

4. oktober 2021

Tre ud af 1.000 var i stofmisbrugsbehandling i 2020

Der var 16.500 personer i stofmisbrugsbehandling i 2020 blandt de 85 kommuner, som har godkendt data. De 85 kommuner dækker 81 pct. af den samlede befolkning. Hermed var 0,35 pct. af befolkningen i stofmisbrugsbehandling.

Tabeller i Statistikbanken om 'Stofmisbrugsbehandling'


Flere modtager socialpædagogisk støtte

29. september 2021

Flere modtager <span class='fejlmarkering'>socialpædagogisk støtte</span>

I fjerde kvartal 2020 modtog 48.046 personer en eller flere udvalgte ydelser i Serviceloven. Til sammenligning modtog 42.770 personer en eller flere udvalgte ydelser i første kvartal 2015.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'


Lidt flere kvinder på kvindekrisecenter i 2020

29. september 2021

Lidt flere kvinder på kvindekrisecenter i 2020

I løbet af 2020 boede der 2.294 kvinder på landets kvindekrisecentre. 1.838 af disse kvinder blev indskrevet i 2020. Dette er en stigning på 3 pct. i forhold til 2019, hvor der blev indskrevet 1.783 kvinder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Kvindekrisecentre'


Flest får støtte til handicapbil i Region Nordjylland

30. august 2021

Flest får støtte til handicapbil i Region Nordjylland

Der er væsentlige regionale forskelle i andelen af befolkningen, der modtager støtte til køb af handicapbil. Nordjylland var med 59 borgere pr. 100.000 indbyggere mellem 18 og 64 år den region, hvor flest modtog støtte.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

18. august 2021

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

Landkommuner har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er fx næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. Men skyldes forskellene, at socialt udsatte borgere flytter til landkommunerne?

Hvordan går det udsatte børn og unge?

14. juni 2018

Hvordan går det udsatte børn og unge?

At bryde den sociale arv for udsatte børn og unge har været og er fortsat et højt prioriteret politisk mål. Udsatte børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger eller bliver anbragt uden for hjemmet, har på mange måder en sværere start på livet end andre, men hvordan klarer de sig egentligt efterfølgende?

Publikationer

Udsatte børn og unge 2007

Udsatte børn og unge 2007Publikationen belyser gruppen af udsatte børn og unge samt tidligere udsatte, der nu er voksne.

Udsatte børn og unge 2007 har også fokus på kriminalitet blandt 10-14-årige, herunder også om de har været ofre for kriminalitet.

Hvad er "udsatte børn og unge"?
Udsatte børn og unge opfattes i publikationen som 0-22-årige, der er anbragt uden for eget hjem, eller som modtager bestemte former for forebyggende foranstaltninger.

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Vibeke Nordrum