Gå til sidens indhold

Social støtte

Statistikkerne om social støtte dækker både ydelser til børn og unge, voksne og ældre.

Nyt

Seneste nyt om Social støtte

Flere tidligt forebyggende indsatser iværksat i 2022

8. juni 2023

Flere tidligt forebyggende indsatser iværksat i 2022

I løbet af 2022 blev der iværksat 18.900 tidligt forebyggende indsatser. Det er en stigning på 14 pct. i forhold til 2021, hvor der blev iværksat 16.600.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udsatte børn og unge'


Flere tildeles hjemmehjælp, men får færre timer

26. maj 2023

Flere tildeles hjemmehjælp, men får færre timer

Antallet af borgere visiteret til hjemmehjælp i eget hjem steg med 1,3 pct. fra 2021 til 2022, hvor det samlede antal hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem var 155.600 personer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til ældre'


Antal af underretninger om børn og unge er steget

25. maj 2023

Antal af underretninger om børn og unge er steget

Antallet af børn og unge, som kommunerne har modtaget en underretning om, har været stabilt i perioden 2019-2021, med mellem 77.300 og 79.000 børn og unge på landsplan hvert år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udsatte børn og unge'


Flest mænd modtog tidlig pension i 2022

20. april 2023

Flest mænd modtog tidlig pension i 2022

I december 2022 var der 10.100 mænd og 11.200 kvinder, der modtog seniorpension. Det er en stigning på 3.400 for mænd og 4.000 for kvinder i forhold til december 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til ældre'


Enlige modtager mere i børneydelser og -tilskud

4. april 2023

Enlige modtager mere i børneydelser og -tilskud

Enlige med ét barn modtog i gennemsnit 5.900 kr. i børneydelser og børnetilskud i fjerde kvartal 2022. Det var næsten dobbelt så meget som familier med to voksne og ét barn.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børnefamilieydelse og børnetilskud '


Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

23. november 2022

Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

Siden 2010 er antallet af ældre på 75 år og derover, som bor i pleje- og ældreboliger, faldet fra 58.000 til 51.800 i 2022, svarende til et fald på 11 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Boligstøtte'


Flest 30-39-årige på herberger og forsorgshjem

2. november 2022

Flest 30-39-årige på herberger og forsorgshjem

I 2021 overnattede ca. 6.750 personer på et herberg eller et forsorgshjem. Ud af denne gruppe udgør mændene langt den største andel på ca. tre fjerdedele, mens kvinderne udgør ca. en fjerdedel.

Tabeller i Statistikbanken om 'Herberger og forsorgshjem'


Flere kvinder bor på kvindekrisecenter

27. oktober 2022

Flere kvinder bor på kvindekrisecenter

2.618 kvinder var indskrevet på landets kvindekrisecentre i løbet af 2021. Det er en stigning på 12 pct. i forhold til 2020, hvor der var indskrevet 2.339 kvinder. I 46 pct. af opholdene havde kvinden børn med.

Tabeller i Statistikbanken om 'Kvindekrisecentre'


Svag stigning i modtagne ydelser fra 2018 til 2021

6. oktober 2022

Svag stigning i modtagne ydelser fra 2018 til 2021

Svag stigning i modtagne ydelser fra 2018 til 2021

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'


Stigning i antal bevillinger af støtte til handicapbil

29. august 2022

Stigning i antal bevillinger af støtte til handicapbil

I 2021 var der 1.391 bevillinger af støtte til køb af handicapbil, hvilket er 58 eller 4,3 pct. flere bevillinger end i 2020. I samme periode faldt antallet af afslag med 84 eller 8,7 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

18. august 2021

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

Landkommuner har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er fx næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. Men skyldes forskellene, at socialt udsatte borgere flytter til landkommunerne?

Hvordan går det udsatte børn og unge?

14. juni 2018

Hvordan går det udsatte børn og unge?

At bryde den sociale arv for udsatte børn og unge har været og er fortsat et højt prioriteret politisk mål. Udsatte børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger eller bliver anbragt uden for hjemmet, har på mange måder en sværere start på livet end andre, men hvordan klarer de sig egentligt efterfølgende?

Publikationer

Udsatte børn og unge 2007

Udsatte børn og unge 2007Publikationen belyser gruppen af udsatte børn og unge samt tidligere udsatte, der nu er voksne.

Udsatte børn og unge 2007 har også fokus på kriminalitet blandt 10-14-årige, herunder også om de har været ofre for kriminalitet.

Hvad er "udsatte børn og unge"?
Udsatte børn og unge opfattes i publikationen som 0-22-årige, der er anbragt uden for eget hjem, eller som modtager bestemte former for forebyggende foranstaltninger.

Kontakt

Vibeke Nordrum
Telefon: 39 17 31 06

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her