Gå til sidens indhold

Social støtte

Statistikkerne om social støtte dækker både ydelser til børn og unge, voksne og ældre.

Nyt

Seneste nyt om Social støtte

Underretninger om børn og unge er stabiliseret

27. september 2022

Underretninger om børn og unge er stabiliseret

Antallet af børn og unge mellem 0-17 år, der er underrettet om, har været stabilt de seneste år, med 79.000 i 2019, 77.300 i 2020 og 78.200 i 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udsatte børn og unge'


Stigning i antal bevillinger af støtte til handicapbil

29. august 2022

Stigning i antal bevillinger af støtte til handicapbil

I 2021 var der 1.391 bevillinger af støtte til køb af handicapbil, hvilket er 58 eller 4,3 pct. flere bevillinger end i 2020. I samme periode faldt antallet af afslag med 84 eller 8,7 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'


Færre iværksatte anbringelser i 2021

21. juni 2022

Færre iværksatte anbringelser i 2021

I løbet af 2021 blev 3.300 anbringelser af børn og unge iværksat. Det er 6,6 pct. færre iværksatte anbringelser end i 2020, og det er samtidig det laveste antal iværksatte anbringelser i perioden 2012-2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udsatte børn og unge'


Tre ud af 1.000 var i stofmisbrugsbehandling i 2021

15. juni 2022

Tre ud af 1.000 var i stofmisbrugsbehandling i 2021

I 2021 var 18.800 personer i stofmisbrugsbehandling, svarende til lidt mere end tre ud af 1.000 eller 0,3 pct. af alle indbyggere i de 88 kommuner, som har godkendt deres indberetninger og indgår i statistikken for 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Stofmisbrugsbehandling'


Flere personer visiteres til hjemmehjælp

10. juni 2022

Flere personer visiteres til hjemmehjælp

I perioden 2015 til 2021 steg antallet af visiterede personer til hjemmehjælp i eget hjem fra 146.000 til 153.600. Udviklingen skal ses i forhold til, at der i perioden 2011 til 2015 var et fald.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til ældre'


Fald i antallet af folkepensionister i 2021

20. april 2022

Fald i antallet af folkepensionister i 2021

I 2021 blev folkepensionsalderen hævet fra 66 til 66,5 år. Antallet af 65-69-årige folkepensionister med bopæl i Danmark faldt med næsten 30.000 personer fra 233.100 i januar 2021 til 203.400 i december 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Boligstøtte'


Færre modtager det midlertidige børnetilskud

8. april 2022

Færre modtager det midlertidige børnetilskud

I fjerde kvartal 2021 modtog 12.200 personer det midlertidige børnetilskud. Antallet har været faldende, siden tilskuddet første gang blev udbetalt i første kvartal 2020, hvor 17.700 personer modtog det.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børnefamilieydelse og børnetilskud '


Stigende andel af unge modtager boligstøtte

3. marts 2022

Stigende andel af unge modtager boligstøtte

Antallet af 25-29-årige, som modtager boligstøtte, er vokset fra 42.500 til 69.600 personer fra 2007 til 2021. Det skyldes til dels større ungdomsårgange.

Tabeller i Statistikbanken om 'Boligstøtte'


Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

24. november 2021

Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

Siden 2010 er antallet af ældre på 75 år og derover, som bor i pleje- og ældreboliger, faldet fra 58.000 til 51.700 i 2021, svarende til et fald på 11 pct. I samme periode er antallet af ældre i aldersgruppen steget 41 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sociale ydelser til ældre'


Flere overnatninger på herberger og forsorgshjem

8. oktober 2021

Flere overnatninger på herberger og forsorgshjem

Antallet af personer, der har opholdt sig i længere tid på herberger eller forsorgshjem er steget de seneste år. Antal personer, der har overnattet i 31-365 dage, er steget med 27 pct. fra 2010.

Tabeller i Statistikbanken om 'Herberger og forsorgshjem'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

18. august 2021

Opvækst eller tilvækst - er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

Landkommuner har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er fx næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. Men skyldes forskellene, at socialt udsatte borgere flytter til landkommunerne?

Hvordan går det udsatte børn og unge?

14. juni 2018

Hvordan går det udsatte børn og unge?

At bryde den sociale arv for udsatte børn og unge har været og er fortsat et højt prioriteret politisk mål. Udsatte børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger eller bliver anbragt uden for hjemmet, har på mange måder en sværere start på livet end andre, men hvordan klarer de sig egentligt efterfølgende?

Publikationer

Udsatte børn og unge 2007

Udsatte børn og unge 2007Publikationen belyser gruppen af udsatte børn og unge samt tidligere udsatte, der nu er voksne.

Udsatte børn og unge 2007 har også fokus på kriminalitet blandt 10-14-årige, herunder også om de har været ofre for kriminalitet.

Hvad er "udsatte børn og unge"?
Udsatte børn og unge opfattes i publikationen som 0-22-årige, der er anbragt uden for eget hjem, eller som modtager bestemte former for forebyggende foranstaltninger.

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Vibeke Nordrum