Gå til sidens indhold

Kriminalitet

Kriminalitetsstatistikkerne rummer detaljerede oplysninger om både typen af kriminalitet, ofrene, de dømte og deres domme.

Introduktion

Danmarks Statistik har udarbejdet statistik over danskernes kriminalitet i over 180 år. Det er dog først fra 1980 at tallene kan findes i Danmarks statistikbank for domme og fra 1995 for anmeldte forbrydelser.

Her kan man blandt andet se, at antallet af anmeldelser igennem årene er faldet. Man kan også se, at der i 2020 blev afsagt 50 pct. flere domme end i 2000.

Bemærk, statistikken bygger på Danmarks Statistiks egen inddeling af overtrædelsestyper.

Nyt

Seneste nyt om Kriminalitet

Mindre stigning i anmeldte butikstyverier

4. august 2023

Mindre stigning i anmeldte butikstyverier

Den stigende tendens i antallet af anmeldte butikstyverier fortsætter i andet kvartal 2023, hvor der blev anmeldt 6.134 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ofre for anmeldte forbrydelser'


Færre 18-årige dømmes efter straffeloven

14. juni 2023

Færre 18-årige dømmes efter straffeloven

Blandt mænd, der blev født i 1993, var der mere end 8 pct., der som 18-årige havde fået en eller flere domme for overtrædelse af straffeloven.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fødselsårgangenes kriminalitet'


Flere fældende afgørelser for butikstyveri

3. april 2023

Flere fældende afgørelser for butikstyveri

I 2022 blev der truffet 11.002 afgørelser for butikstyverier mv. Af disse var 10.476, svarende til 95 pct., fældende, dvs. at den sigtede blev kendt skyldig.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ofre for anmeldte forbrydelser'


Ofre for anmeldte forbrydelser er steget

30. marts 2023

Ofre for anmeldte forbrydelser er steget

I 2022 var der 67.989 ofre for anmeldte forbrydelser. Det er 8.120 flere end i 2021 og en stigning på 14 pct. Dermed er det også enden på en faldende tendens siden 2017.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ofre for anmeldte forbrydelser'


Anmeldte voldsforbrydelser topper

23. februar 2023

Anmeldte voldsforbrydelser topper

I 2022 blev der anmeldt 31.374 tilfælde af vold. Det er det højeste antal siden Danmarks Statistik begyndte at offentliggøre tal om anmeldte forbrydelser i 1990.

Tabeller i Statistikbanken om 'Anmeldte forbrydelser'


Unge mænd begår oftest kriminalitet igen

11. oktober 2022

Unge mænd begår oftest kriminalitet igen

Knap 47 pct. af de 15-19-årige mænd, der i 2018 blev løsladt fra afsoning i fængsel eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, begik ny kriminalitet en eller flere gange i løbet af de to efterfølgende år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Tilbagefald til kriminalitet'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Ni ud af ti sigtede for spirituskørsel er mænd

23. juni 2022

Ni ud af ti sigtede for spirituskørsel er mænd

Spirituskørsel kan få alvorlige konsekvenser, og hvert år bliver der registreret spiritusrelaterede færdselsuheld. Men hvordan har udviklingen været de seneste år, og hvad karakteriserer de personer, som sigtes for spirituskørsel?

Kriminalitet og uddannelse blandt unge

20. juli 2016

Kriminalitet og uddannelse blandt unge

Tidligere har tal fra Danmarks Statistik vist, at unge dømte klarede sig dårligt igennem grundskole- og ungdomsuddannelsessystemet. Med udgangspunkt i statistikdata for personer født mellem 1985 og 1989 og som har gået i grundskole i Danmark, ser denne analyse nærmere på emnet. Analysen tager afsæt i antallet af domme blandt personerne samt status for uddannelse på det fyldte 25. år.

Publikationer

Kriminalitet 2021

Kriminalitet 2021

Publikationen rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken for 2021 - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832.

Kriminalstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.

I forbindelse med omlægningen af Kriminalitet 2018 er en del af tabellerne i de forrige publikationer enten udgået eller fået nyt tabelnummer. I nedenstående link kan der findes en oversættelse mellem de tidligere tabeller og de nye. Herunder også hvor tallene kan genfindes på www.statistikbanken.dk. Se link: Nye tabeller vs. gamle tabeller
 

Bag tallene

75 pct. færre indbrud i juledagene end for ti år siden

12. december 2022

75 pct. færre indbrud i juledagene end for ti år siden

Der er sket et markant fald i antallet af anmeldte indbrud i beboelser over juledagene fra 2011 til sidste år. I 2021 blev der begået 473 indbrud i juledagene mod 1.873 i 2011, hvilket svarer til et fald på 75 pct. Der sker stadig flest indbrud på selve juleaften, hvor ca. hvert fjerde indbrud i juledagene begås.

COVID-19 gav juletyvene trange kår

14. december 2021

COVID-19 gav juletyvene trange kår

I juledagene 2020 faldt antallet af anmeldte indbrud i beboelse kraftigt i forhold til tidligere år. Juledagene lå dog fortsat lidt over årsgennemsnittet for anmeldte indbrud. Udviklingen fra 2019 til 2020 skyldes formentlig, at flere holdt jul og nytår hjemme på grund af COVID-19.

Rekord få cykler blev meldt stjålet i 2020

14. april 2021

Rekord få cykler blev meldt stjålet i 2020

Antallet af cykler, der meldes stjålet, er faldet med 43 pct. på ti år og har nået et rekordlavt niveau. Der meldes om færre stjålne cykler i alle Danmarks landsdele.

Fortsat flest indbrud juleaftensdag

9. december 2020

Fortsat flest indbrud juleaftensdag

Med 211 indbrud den 24. december var juleaften den dag i 2019 med flest indbrud, og dagene omkring jul lå et godt stykke over årsgennemsnittet for anmeldte indbrud. Generelt er 2019-niveauet for anmeldte indbrud i juledagene dog lavt sammenlignet med tidligere år.

Hold afstand: Rekord få lomme- og tasketyverier i corona-ramt Danmark

3. august 2020

Hold afstand: Rekord få lomme- og tasketyverier i corona-ramt Danmark

Antallet af lomme- og tasketyverier er faldet med 69 pct., når man sammenligner månederne april, maj og juni 2020 med samme måneder året før.

Registerdata om kriminalitet

Særkørsel baseret på Danmarks Statistiks registre vedr. udvalgte områder indenfor kriminalitet.

Hent særkørsel