Gå til sidens indhold

Kriminalitet

Kriminalitetsstatistikkerne rummer detaljerede oplysninger om både typen af kriminalitet, ofrene, de dømte og deres domme.

Introduktion

Danmarks Statistik har udarbejdet statistik over danskernes kriminalitet i over 180 år. Det er dog først fra 1980 at tallene kan findes i Danmarks statistikbank for domme og fra 1995 for anmeldte forbrydelser.

Her kan man blandt andet se, at antallet af anmeldelser igennem årene er faldet. Man kan også se, at der i 2020 blev afsagt 50 pct. flere domme end i 2000.

Bemærk, statistikken bygger på Danmarks Statistiks egen inddeling af overtrædelsestyper.

Nyt

Seneste nyt om Kriminalitet

Fortsat stigning i anmeldte butikstyverier

18. oktober 2022

Fortsat stigning i anmeldte butikstyverier

I årets tredje kvartal blev der anmeldt 5.000 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på knapt 6 pct. i forhold til andet kvartal 2022.

Tabeller i Statistikbanken om 'Anmeldte forbrydelser'


Unge mænd begår oftest kriminalitet igen

11. oktober 2022

Unge mænd begår oftest kriminalitet igen

Knap 47 pct. af de 15-19-årige mænd, der i 2018 blev løsladt fra afsoning i fængsel eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, begik ny kriminalitet en eller flere gange i løbet af de to efterfølgende år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Tilbagefald til kriminalitet'


20-årige med dom halveret

14. juni 2022

20-årige med dom halveret

Blandt mænd, der blev født i 1990, var der 13 pct., der havde fået en eller flere domme for overtrædelse af straffeloven inden de fyldte 21 år. For de efterfølgende årgange var andelen sidenhen blevet mindre og mindre.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fødselsårgangenes kriminalitet'


Fald i afgørelser for voldsforbrydelser

24. marts 2022

Fald i afgørelser for voldsforbrydelser

I 2021 blev der truffet 11.337 afgørelser for voldsforbrydelser. Af disse var 6.462, svarende til 57 pct. fældende, dvs. at den sigtede blev kendt skyldig. I forhold til 2020 er antallet af fældende afgørelser faldet 12 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ofre for anmeldte forbrydelser'


Fortsat fald i antal ofre

9. marts 2022

Fortsat fald i antal ofre

I 2021 registrerede politiet 59.869 ofre for anmeldte forbrydelser, hvilket var 1 pct. færre end i 2020. Faldet skyldes, at færre var ofre for ejendomsforbrydelser, der faldt med 5 pct. fra 21.607 til 20.520.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ofre for anmeldte forbrydelser'


Fald i anmeldte bedragerier

17. februar 2022

Fald i anmeldte bedragerier

Igennem de senere år har anmeldelser om bedrageri været stærkt stigende, men i 2021 vendte kurven og antallet af bedragerier faldt med 16 pct. fra 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Anmeldte forbrydelser'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Ni ud af ti sigtede for spirituskørsel er mænd

23. juni 2022

Ni ud af ti sigtede for spirituskørsel er mænd

Spirituskørsel kan få alvorlige konsekvenser, og hvert år bliver der registreret spiritusrelaterede færdselsuheld. Men hvordan har udviklingen været de seneste år, og hvad karakteriserer de personer, som sigtes for spirituskørsel?

Kriminalitet og uddannelse blandt unge

20. juli 2016

Kriminalitet og uddannelse blandt unge

Tidligere har tal fra Danmarks Statistik vist, at unge dømte klarede sig dårligt igennem grundskole- og ungdomsuddannelsessystemet. Med udgangspunkt i statistikdata for personer født mellem 1985 og 1989 og som har gået i grundskole i Danmark, ser denne analyse nærmere på emnet. Analysen tager afsæt i antallet af domme blandt personerne samt status for uddannelse på det fyldte 25. år.

Publikationer

Kriminalitet 2021

Kriminalitet 2021

Publikationen rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken for 2021 - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832.

Kriminalstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.

I forbindelse med omlægningen af Kriminalitet 2018 er en del af tabellerne i de forrige publikationer enten udgået eller fået nyt tabelnummer. I nedenstående link kan der findes en oversættelse mellem de tidligere tabeller og de nye. Herunder også hvor tallene kan genfindes på www.statistikbanken.dk. Se link: Nye tabeller vs. gamle tabeller
 

Bag tallene

75 pct. færre indbrud i juledagene end for ti år siden

12. december 2022

75 pct. færre indbrud i juledagene end for ti år siden

Der er sket et markant fald i antallet af anmeldte indbrud i beboelser over juledagene fra 2011 til sidste år. I 2021 blev der begået 473 indbrud i juledagene mod 1.873 i 2011, hvilket svarer til et fald på 75 pct. Der sker stadig flest indbrud på selve juleaften, hvor ca. hvert fjerde indbrud i juledagene begås.

COVID-19 gav juletyvene trange kår

14. december 2021

COVID-19 gav juletyvene trange kår

I juledagene 2020 faldt antallet af anmeldte indbrud i beboelse kraftigt i forhold til tidligere år. Juledagene lå dog fortsat lidt over årsgennemsnittet for anmeldte indbrud. Udviklingen fra 2019 til 2020 skyldes formentlig, at flere holdt jul og nytår hjemme på grund af COVID-19.

Rekord få cykler blev meldt stjålet i 2020

14. april 2021

Rekord få cykler blev meldt stjålet i 2020

Antallet af cykler, der meldes stjålet, er faldet med 43 pct. på ti år og har nået et rekordlavt niveau. Der meldes om færre stjålne cykler i alle Danmarks landsdele.

Fortsat flest indbrud juleaftensdag

9. december 2020

Fortsat flest indbrud juleaftensdag

Med 211 indbrud den 24. december var juleaften den dag i 2019 med flest indbrud, og dagene omkring jul lå et godt stykke over årsgennemsnittet for anmeldte indbrud. Generelt er 2019-niveauet for anmeldte indbrud i juledagene dog lavt sammenlignet med tidligere år.

Hold afstand: Rekord få lomme- og tasketyverier i corona-ramt Danmark

3. august 2020

Hold afstand: Rekord få lomme- og tasketyverier i corona-ramt Danmark

Antallet af lomme- og tasketyverier er faldet med 69 pct., når man sammenligner månederne april, maj og juni 2020 med samme måneder året før.

Registerdata om kriminalitet

Særkørsel baseret på Danmarks Statistiks registre vedr. udvalgte områder indenfor kriminalitet.

Hent særkørsel