Gå til sidens indhold

Frihedsberøvelser

Hvor mange anholdelser bliver der foretaget i Danmark? Hvor mange af anholdelserne vedrører hhv. mænd og kvinder? Hvor mange anholdelser ender med afsoning? Hvilke aldersgrupper vedrører anholdelserne? Statistikken belyser anholdelser foretaget af politiet i forbindelse med overtrædelse af straffeloven og særlovene.

Seneste nyhed om Frihedsberøvelser

Udvalgt statistik om Frihedsberøvelser

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Frihedsberøvelser på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antal anholdelser af mænd og kvinder

Her kan du se, hvordan antallet af anholdelser har udviklet sig for henholdsvis mænd og kvinder.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.5.2023
Opdateres næste gang
6.5.2024
Kilder

Statistikkens oplysninger om frihedsberøvelser omfatter alle frihedsberøvelser, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over indsættelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og Danmarks Statistiks uddannelsesstatistikregister.

Antal anholdelser fordelt på afslutningsmåde

Her kan du se antallet af anholdelser fordelt på afslutningsmåde.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.5.2023
Opdateres næste gang
6.5.2024
Kilder

Statistikkens oplysninger om frihedsberøvelser omfatter alle frihedsberøvelser, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over indsættelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og Danmarks Statistiks uddannelsesstatistikregister.

Antal anholdelser fordelt på køn og alder

Her kan du se antallet af anholdelser fordelt på køn og alder.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.5.2023
Opdateres næste gang
6.5.2024
Kilder

Statistikkens oplysninger om frihedsberøvelser omfatter alle frihedsberøvelser, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over indsættelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og Danmarks Statistiks uddannelsesstatistikregister.

HAR DU SET?
Domme
Her kan du se mere om domme for overtrædelse af straffeloven og særlovene.
HAR DU SET?
Dømte personer
Her kan du se mere om de personer, der har fået en dom i forbindelse med overtrædelse af straffeloven og særlovene.
HAR DU SET?
Publikationen "Kriminalitet"
Publikationen indeholder detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalitetsstatistikken - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Frihedsberøvelser

Formålet med statistikken er at belyse antallet af anholdelser, der er foretaget for overtrædelse af straffeloven og særlove, herunder færdselsloven. Frihedsberøvelser blev første gang udarbejdet for 2015.

Brug for flere tal om Frihedsberøvelser?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om frihedsberøvelser fordelt på fx overtrædelsens art og alder.

Kontaktperson for denne statistik

Iben Birgitte Pedersen
Telefon: 39 17 36 03
Jonas Ellemand
Telefon: 39 17 31 08