Gå til sidens indhold

Anmeldte forbrydelser

Hvor mange anmeldte forbrydelser er der i Danmark, og i hvor mange anmeldelser bliver der rejst sigtelse? Bliver der begået flere eller færre indbrud, og hvad er udviklingen i vold mod privatperson? Statistikken omfatter politianmeldte overtrædelser af straffeloven og særlovene.

Hvad betyder...?

En lovovertrædelse (et kriminelt forhold), der anmeldes eller på anden måde er kommet til politiets kendskab.

Mistanke om strafbart forhold fremsat af politiet over for en mistænkt

Udvalgt statistik om Anmeldte forbrydelser

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Anmeldte forbrydelser på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i anmeldelser og sigtelser

Her kan du se, hvordan antallet af anmeldelser og sigtelser har udviklet sig over tid.
Mere om figuren
Seneste opdatering
28.2.2024
Opdateres næste gang
19.2.2025
Kilder

Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister.

Udviklingen i anmeldelser om indbrud i beboelser

Her kan du se, hvordan antallet af anmeldelser om indbrud i beboelser har udviklet sig over tid.
Mere om figuren
Seneste opdatering
28.2.2024
Opdateres næste gang
19.2.2025
Kilder

Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister.

Udviklingen i anmeldelser om vold mod privatperson

Her kan du se, hvordan antallet af anmeldelser om vold mod privatperson har udviklet sig over tid.
Mere om figuren
Seneste opdatering
28.2.2024
Opdateres næste gang
19.2.2025
Kilder

Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister.

HAR DU SET?
Ofre for anmeldte forbrydelser
Her kan du se mere om de registrerede ofre for anmeldte forbrydelser.
HAR DU SET?
Publikationen "Kriminalitet"
Publikationen indeholder detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalietetsstatistikken - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Anmeldte forbrydelser

Statistikken belyser udviklingen og antallet af politianmeldte overtrædelser og sigtelser efter straffeloven eller særlovene (ekskl. færdselsloven og andre færdselslovslignende særlove). Statistik om anmeldelser kan føres tilbage til 1921, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1995 og frem.

Dokumenter

Anmeldte forbrydelser (kvt.)

Formålet med statistikken er at belyse antallet af politianmeldte overtrædelser af straffeloven eller særlovene (ekskl. Færdselsloven og andre færdselslovslignende særlove). Statistikken kan føres tilbage til 1921, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1995 og frem.

Dokumenter

Brug for flere tal om Anmeldte forbrydelser?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om fx anmeldelser og sigtelser fordelt på kommune og overtrædelsens art.

Kontaktperson for denne statistik

Iben Birgitte Pedersen
Telefon: 39 17 36 03
Jonas Ellemand
Telefon: 39 17 31 08