Gå til sidens indhold

Ofre for anmeldte forbrydelser

Hvor mange er ofre for en anmeldt forbrydelse? Er der forskel på, hvilke forbrydelser mænd og kvinder bliver udsat for? I hvilken aldersgruppe er der flest ofre? Statistikken omfatter ofre for anmeldt personfarlig kriminalitet, dvs. kriminalitet, hvor offeret har været i direkte kontakt med gerningspersonen.

Hvad betyder...?

En lovovertrædelse (et kriminelt forhold), der anmeldes eller på anden måde er kommet til politiets kendskab.

Den person, som har været udsat for en lovovertrædelse, og som ofte selv har anmeldt overtrædelsen til politiet.

Udvalgt statistik om Ofre for anmeldte forbrydelser

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Ofre for anmeldte forbrydelser på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i antal ofre for anmeldte forbrydelser

Her kan du se, hvordan det samlede antal ofre har udviklet sig over tid.
Mere om figuren
Seneste opdatering
18.3.2024
Opdateres næste gang
13.3.2025
Kilder

Politiets Sags Analyse System (POLSAS)

Ofre for lovovertrædelser

Her kan du se antal ofre fordelt på overtrædelsestype og alder.
Mere om figuren
Seneste opdatering
18.3.2024
Opdateres næste gang
13.3.2025
Kilder

Politiets Sags Analyse System (POLSAS)

HAR DU SET?
Anmeldte forbrydelser
Her kan du se mere om anmeldte forbrydelser.
HAR DU SET?
Justitsministeriets offerundersøgelser
Her kan du se mere om Justitsministeriets offerundersøgelser.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Ofre for anmeldte forbrydelser

Formålet med denne statistik er at belyse ofrene for personfarlig kriminalitet, dvs. ofre for sædeligheds- og voldsforbrydelser, samt enkelte ejendoms- og andre straffelovsforbrydelser, hvor offeret har været i direkte kontakt med gerningsmanden, fx tasketyveri eller overtrædelse af politiudstedte advarsler. Statistikken er sammenlignelig fra 2001 og frem.

Dokumenter

Brug for flere tal om Ofre for anmeldte forbrydelser?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om ofre for anmeldte forbrydelser fordelt på fx overtrædelsens art, alder og køn.

Kontaktperson for denne statistik

Iben Birgitte Pedersen
Telefon: 39 17 36 03
Jonas Ellemand
Telefon: 39 17 31 08