Gå til sidens indhold

Ofre for anmeldte forbrydelser

Statistikken omhandler ofre for personfarlig kriminalitet, dvs. ofre for sædeligheds- og voldsforbrydelser samt enkelte ejendoms- og andre straffelovsforbrydelser, hvor offeret har været i direkte kontakt med gerningsmanden, fx tasketyveri eller overtrædelse af politiudstedte advarsler.

Introduktion

I statistikken findes oplysninger om ofrenes alder og køn, samt hvilken forbrydelse de er blevet udsat for.

Grundlaget for statistikken er data fra Politiets sagsstyringssystem (POLSAS).

Statistikken opgøres årligt.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Offer

Offeret er den person, som har været udsat for lovovertrædelsen, og som ofte selv har anmeldt overtrædelsen til politiet.

Bemærk, statistikken bygger på Danmarks Statistiks egen inddeling af overtrædelsestyper

 

Voldtægtsforbrydelser

Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§ 216).

Af hensyn til sammenlignelighed over tid har Danmarks Statistik i Statistikbanken og i øvrige publiceringer bibeholdt den samme gruppering af seksualforbrydelser som før ændringerne i Straffelovens bestemmelser.

Antal ofre for overtrædelse af Straffelovens § 216 og § 225, jf. 216 opgjort i henhold til Straffelovens bestemmelser efter ændringerne pr. 1. juli 2013 kan ses i statistikdokumentationen i afsnittet Sammenlignelighed.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Ofre for anmeldte forbrydelser

Kontakt

Iben Birgitte Pedersen
Telefon: 39 17 36 03

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her