Gå til sidens indhold

Domme

Hvor mange domme er fældende (skyldige)? Hvilken overtrædelsestype er der flest af? Hvor mange domme ender med en frihedsstraf? Statistikken belyser afsagte domme for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og særlove.

Hvad betyder...?

En strafferetlig afgørelse, som træffes af en domstol eller af anklagemyndigheden på baggrund af en sigtelse for overtrædelse af straffeloven eller særlovene. Ved overtrædelse af færdselsloven kan der dog træffes afgørelser uden forudgående sigtelse. Den strafferetlige afgørelse fører enten til idømmelse af straf eller frikendelse i henhold til enten straffeloven, særlovene eller retsplejeloven.

Forskellige typer af lovovertrædelser, fx indbrud i beboelser, simpel vold eller hærværk.

Arten af den dom, der er truffet. Det kan være en ubetinget eller betinget frihedsstraf, en bøde, tiltalefrafald eller - undladelse, påtaleopgivelse, foranstaltningsdomme, frifindelse mv. Overordnet skelnes der mellem fældende og ikke-fældende afgørelsestyper. Frifindelse og påtaleopgivelse er ikke-fældende afgørelsestyper, mens alle øvrige afgørelsestyper er fældende.

Udvalgt statistik om Domme

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Domme på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antallet af fælende domme

Her kan du se udviklingen i det samlede antal fældende domme for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og særlovene.
Mere om figuren
Seneste opdatering
25.3.2024
Opdateres næste gang
27.3.2025
Kilder

Siden 1979 har kilden været Rigspolitiets centrale kriminalregister.

Udviklingen i fældende domme fordelt på overtrædelsestype

Her kan du se udviklingen i antallet af fældende domme fordelt på overtrædelsestype.
Mere om figuren
Seneste opdatering
25.3.2024
Opdateres næste gang
27.3.2025
Kilder

Siden 1979 har kilden været Rigspolitiets centrale kriminalregister.

Fældende domme fordelt på køn og alder

Her kan du se antallet af fældende domme fordelt på køn og alder.
Mere om figuren
Seneste opdatering
25.3.2024
Opdateres næste gang
27.3.2025
Kilder

Siden 1979 har kilden været Rigspolitiets centrale kriminalregister.

Antal fældende domme fordelt på udvalgte afgørelsestyper

Her kan du se antallet af fældende domme, der afgøres som en frihedsstraf eller bøde.
Mere om figuren
Seneste opdatering
25.3.2024
Opdateres næste gang
27.3.2025
Kilder

Siden 1979 har kilden været Rigspolitiets centrale kriminalregister.

HAR DU SET?
Dømte personer
Her kan du se mere statistik om dømte personer.
HAR DU SET?
Tilbagefald til kriminalitet
Her kan du se mere om tilbagefald til kriminalitet.
HAR DU SET?
Publikationen "Kriminalitet"
Publikationen indeholder detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalitetsstatistikken - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Domme

Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og antallet af strafferetlige afgørelser, i forbindelse med overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og øvrige særlove. Statistikken kan føres helt tilbage til 1832, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1980 og frem.

Dokumenter

Brug for flere tal om Domme?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om domme fordelt på fx overtrædelsens art og afgørelsestype.

Kontaktperson for denne statistik

Iben Birgitte Pedersen
Telefon: 39 17 36 03
Jonas Ellemand
Telefon: 39 17 31 08