Gå til sidens indhold

Domme

Statistikken belyser afsagte domme i forbindelse med overtrædelse af straffeloven og særlovene (herunder færdselsloven og andre færdselslovslignende særlove). Statistikken omfatter strafferetlige afgørelser i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

Introduktion

I statistikken findes oplysninger om typen af kriminalitet der er blevet dømt for, hvilken dom der er afsagt, fx bøde, fængsel eller frifindelse, hvor lange straffe der er givet, samt de dømtes bopælskommune, alder og køn.


Grundlaget for statistikken er data fra Rigspolitiets kriminalregister.


Statistikken opgøres årligt.

Dokumentation

Bemærk, statistikken bygger på Danmarks Statistiks egen inddeling af overtrædelsestyper

 

Voldtægtsforbrydelser

Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§ 216).

Af hensyn til sammenlignelighed over tid har Danmarks Statistik i Statistikbanken og i øvrige publiceringer bibeholdt den samme gruppering af seksualforbrydelser som før ændringerne i Straffelovens bestemmelser.

Antal domme for overtrædelse af Straffelovens § 216 og § 225, jf. 216 opgjort i henhold til Straffelovens bestemmelser efter ændringerne pr. 1. juli 2013 kan ses i statistikdokumentationen i afsnittet Sammenlignelighed.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Domme

Kontakt

Iben Birgitte Pedersen
Telefon: 39 17 36 03

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her