Gå til sidens indhold

Markant stigning i økonomisk kriminalitet

Over de seneste ti år er der sket en markant stigning i omfanget af økonomisk kriminalitet i Danmark. Det viser en analyse fra FSR – danske revisorer. Datagrundlaget er leveret af Danmarks Statistik.

18. maj 2021 kl. 10:00

Af Morten Andersen

FSR – danske revisorer har brugt statistik som grundlag for at skabe opmærksomhed om årsagerne til øget økonomisk kriminalitet.

- Med mellemrum sker det, at en større erhvervsskandale finder vej til forsiderne. Men hvordan ser det egentlig ud med den samlede udvikling i den økonomiske kriminalitet? Det ville vi gerne vide, og vi måtte konstatere, at ingen havde foretaget en systematisk kortlægning. Derfor kontaktede vi Danmarks Statistik, siger analytiker Agnethe Larsen, FSR.

Økonomisk kriminalitet dækker over en række forskellige typer af forbrydelser lige fra simpel svindel med kreditkort til hvidvask og bedrageri for store millionbeløb. Første skridt var derfor at overveje, hvilke af de over 1.200 gerningstyper, som eksisterer i Danmarks Statistiks kriminalregistre, der skulle indgå i analysen.

- Desuden var vi nødt til at overveje nøje, hvordan vi sikrede os mod, at man kunne genkende enkeltpersoner ud fra analysen. Der er jo tale om personfølsomme oplysninger. I alle de spørgsmål havde vi stor gavn af samarbejdet med Danmarks Statistik. Hverken de eller vi kunne jo helt vide, hvilke udfordringer der ville opstå undervejs, idet ingen havde gjort det før. Det var vigtigt, at begge parter havde en eksplorativ tilgang, siger Agnethe Larsen.

Virksomheder vælger revision fra

Analysen viser, at antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet på blot ti år – fra 2009 til 2019 – er steget fra ca. 13.000 til ca. 70.000.

- En mindre del af stigningen skyldes ændringer i politiets måde at opgøre tallet. Hvis en person eksempelvis sender samme phishing-mail til flere ofre, ville det tidligere være registreret som en enkelt anmeldelse, mens der i dag registreres en anmeldelse for hvert offer. Det ændrer dog ikke ved, at der samlet set er tale om en stærkt bekymrende udvikling i retning af mere økonomisk kriminalitet, slår Agnethe Larsen fast.

Analysen interesserer sig især for de typer af økonomisk kriminalitet, hvor en eller flere virksomheder er involveret. Gennem de senere år er det sket et kraftigt fald i den kontrol med virksomhedernes regnskaber og skattebetalinger, som normalt finder steder i forbindelse med den årlige revision.

Inden for de seneste 15 år har næsten 170.000 danske virksomheder fravalgt revision. I sagens natur er det interessant for os som revisorernes brancheforening at se på, om omfanget af sager om især skattesvig og momssvig, men også økonomisk kriminalitet generelt, er steget i den samme periode, forklarer Agnethe Larsen.

Fakta #1 
Udvikling i økonomisk kriminalitet, 2009- 2019

Økonomisk kriminalitet 2009-2019 II

 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Viderebearbejdet af FSR.

Find hele analysen "Økonomisk kriminalitet 2009-2019", FSR - danske revisorer her

Ministre måtte på banen

Alvorlige typer af økonomisk kriminalitet, der involverer virksomheder, er bl.a. skattesvig, momssvig, underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, afpresning, hæleri, hvidvask samt brud på bogførings- og selskabsloven. Sammenlagt steg antallet af anmeldelser for disse typer af kriminalitet fra knap 3.000 i 2009 til knap 18.000 i 2019.

På baggrund af det billede, som analysen tegner, valgte blandt andre to ministre - justitsminister Nick Hækkerup (S) og skatteminister Morten Bødskov (S) – at komme på banen med kommentarer.

- Vi oplevede betydelig politisk interesse for at drøfte de resultater, som analysen nåede frem til. Desuden fik vi ganske meget omtale i medierne. På den måde har analysen været med til at skabe opmærksomhed om vores dagsorden, siger Agnethe Larsen.

Hun udelukker ikke, at der kan blive tale om yderligere analyser fra FSR om økonomisk kriminalitet:

- Nogle af de vigtigste nøgletal fra denne første analyse vil vi formentlig ønske at holde øje med også fremover. Desuden er der nogle af de konkrete typer af økonomisk kriminalitet i analysen, som vi kunne have lyst til at komme dybere ned i.

Projekt med rammeaftale

Hvis man ikke på forhånd ved, hvad et projekt vil munde ud i, er det en god model at indgå en rammeaftale med Danmarks Statistik. Det gjorde FSR – danske revisorer.

- En rammeaftale indebærer typisk, at vi kører de første tabeller. Herefter kan kunden vælge, om projektet skal fortsætte og i så fald hvordan, forklarer chefkonsulent Ole Schnor, Danmarks Statistik.

For eksempel kunne man hypotetisk have forestillet sig, at data havde vist et nogenlunde uændret niveau af økonomisk kriminalitet over perioden 2009-2019. I så fald havde det været mindre interessant for FSR at fortsætte projektet.

Nu viste det sig, at der tværtimod var en markant stigning i niveauet af økonomisk kriminalitet gennem den undersøgte periode. Projektet fortsatte, men der var stadig behov for en del pingpong mellem FSR og Danmarks Statistik.

- Det er ofte sådan, at kunden ønsker så detaljerede data som muligt. Vi er imidlertid nødt til at sikre os, at data ikke bliver så detaljerede, at man kan genkende enkeltpersoner. Det er meget vigtigt for os. Derfor var det i nogle tilfælde nødvendigt at slå flere forskellige gerningstyper sammen. På den måde kunne vi finde en balance mellem FSR s ønske om detaljering og vores hensyn til beskyttelse af persondata, siger Ole Schnor.

 

Fakta #2 
Økonomisk Kriminalitet  2009-2019, FSR - danske revisorer

  • I 2009 modtog politiet ca. 13.000 anmeldelser om økonomisk kriminalitet. I 2019 var tallet steget til næsten 70.000. I gennemsnit fører ca. 52 % af anmeldelserne til, at politiet rejser sigtelse, mens ca. 42 % af anmeldelserne fører til en dom.

Kilde: Økonomisk kriminalitet 2009-2019

Agnethe Larsen

Agnethe Larsen
Analytiker
FSR - danske revisorer
Tlf. 20 56 54 35
aln@fsr.dk
Foto: Willersted Fotografi

Ole Schnor

Ole Schnor

 
Chefkonsulent
DST Consulting, Danmarks Statistik
Tlf.: 24 41 08 38 
osc@dst.dk
Foto: Danmarks Statistik

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00

Nyt om statistikprodukter og ydelser

Nyhedsbrev-Consulting

Hold dig opdateret og bliv inspireret med Nyt fra DST Consulting

Tilmeld nyhedsbrev