Gå til sidens indhold

Fødselsårgangenes kriminalitet

Hvor stor en andel af de forskellige fødselsårgange har fået en dom for overtrædelse af straffeloven? Bliver de yngre fødselsårgange mere eller mindre kriminelle? Statistikken belyser antallet af personer i de enkelte fødselsårgange, der er fundet skyldige i overtrædelse af straffeloven.

Hvad betyder...?

Personer som er født i samme år.

Udvalgt statistik om Fødselsårgangenes kriminalitet

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Fødselsårgangenes kriminalitet på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i udvalgte fødselsårganges kriminalitet (mænd)

Her kan du se udviklingen i fem fødselsårganges kriminalitet. Figuren viser, hvor stor en procentandel af en fødselsårgang, der har fået en dom for overtrædelse af straffeloven ved forskellige aldre.
Mere om figuren
Seneste opdatering
14.6.2023
Opdateres næste gang
14.6.2024
Kilder

Statistikkens oplysninger om domme omfatter alle domme, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister .

Udviklingen i udvalgte fødselsårganges kriminalitet (kvinder)

Her kan du se udviklingen i fem fødselsårganges kriminalitet. Figuren viser, hvor stor en procentandel af en fødselsårgang, der har fået en dom for overtrædelse af straffeloven ved forskellige aldre.
Mere om figuren
Seneste opdatering
14.6.2023
Opdateres næste gang
14.6.2024
Kilder

Statistikkens oplysninger om domme omfatter alle domme, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister .

HAR DU SET?
Uden uddannelse
Publikationen beskriver, hvordan gruppen af personer uden uddannelse adskiller sig fra gruppen med uddannelse på en række forskellige punkter, herunder i forhold til kriminalitet.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Fødselsårgangenes kriminalitet

Formålet med statistikken er at belyse antallet af personer i de enkelte fødselsårgange, der er fundet skyldige i overtrædelse af straffeloven. Statistikken om fødselsårgangenes kriminalitet 2022 omfatter fødselsårgangene 1965-2006.

Brug for flere tal om Fødselsårgangenes kriminalitet?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om fødselsårgangenes kriminalitet fordelt på fx lovovertrædelse.

Kontaktperson for denne statistik

Iben Birgitte Pedersen
Telefon: 39 17 36 03
Jonas Ellemand
Telefon: 39 17 31 08