Gå til sidens indhold

Uden uddannelse

Mens uddannelsesniveauet generelt er hævet i Danmark over de seneste generationer, er det stadig cirka en femtedel af de unge, der som 30-årige ikke har gennemført en uddannelse ud over folkeskolen og gymnasiet.

I publikationen Uden uddannelse sætter Danmarks Statistik fokus på denne gruppe og beskriver, hvordan de på en række punkter adskiller sig fra gruppen med uddannelse.

Publikationen viser blandet andet:

  • 25 pct. af de 30-årige uden uddannelse er vokset op i de 10 pct. af familierne, som har den laveste indkomst.
  • 17 pct. af de unge uden uddannelse har gået i specialklasse, mens kun 2-3 pct. af de unge som har en uddannelse, gik i specialklasse da de forlod folkeskolen i 2009.
  • Fire ud af ti af de 25-årige uden uddannelse har været psykiatriske patienter på et tidspunkt, siden de fyldte 13 år – blandt de unge med en uddannelse er det ca. en ud af ti, som har været psykiatrisk patient.
  • Hvor hhv. 68 og 69 pct. (kvinder, mænd) af de 30-årige med ud­dannelse boede sammen med begge forældre som 15-årige, gælder det kun for hhv. 48 og 52 pct. (kvinder, mænd) af personerne uden ud­dannelse.
  • Beskæftigelsesfrekvensen er markant lavere hos personer uden uddannelse sammenlignet med personer med uddannelse. For 35-54-årige uden uddannelse er 65 pct. i beskæftigelse, mens 88 pct. af deres jævnaldrende med en uddannelse er beskæftigede.
  • Personer uden uddannelse lever oftere alene end personer med uddannelse og det gælder alle aldersgrupper fra 30-59 år. I alders­gruppen 30-39 år lever halvdelen af mændene uden uddannelse alene.
  • Lønmodtagere uden uddannelse tjener 41 kr. mindre i timen end lønmodtagere med en uddan­nelse, hvis de er på månedsløn og 22 kr. mindre i timen, hvis de er på timeløn – hvilket de oftere er.
  • Som 60-årige har gruppen uden uddannelse i gennemsnit akkumuleret 85 pct. af den indkomst, som personerne med en uddannelse har akkumuleret i samme alder.
Uden uddannelse

Hent som pdf

Uden uddannelse

Kolofon

Uden uddannelse
Uddannelse og forskning
ISBN pdf: 978-87-501-2380-4
Udgivet: 17. juni 2021 kl. 08:00
Antal sider: 123
Kontaktinfo:
Christian Vittrup
Telefon: 39 17 37 47

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig