Gå til sidens indhold

Dømte personer

Statistikken belyser antallet af personer, som har fået en dom i forbindelse med overtrædelse af straffeloven og særlovene (herunder færdselsloven og andre færdselslovslignende særlove).

Introduktion

I statistikken findes oplysninger om typen af kriminalitet, der er blevet dømt for, hvilken dom der er afsagt, fx bøde eller fængsel, samt de dømtes bopælskommune, alder, køn, oprindelsesland og national oprindelse, dvs. om de er med dansk oprindelse, indvandrere eller efterkommere.

Grundlaget for statistikken er data fra Rigspolitiets kriminalregister.

Statistikken opgøres årligt.

Dokumentation

Voldtægtsforbrydelser

Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§ 216).

Af hensyn til sammenlignelighed over tid har Danmarks Statistik i Statistikbanken og i øvrige publiceringer bibeholdt den samme gruppering af seksualforbrydelser som før ændringerne i Straffelovens bestemmelser.

Antal dømte personer for overtrædelse af Straffelovens § 216 og § 225, jf. 216 opgjort i henhold til Straffelovens bestemmelser efter ændringerne pr. 1. juli 2013 kan ses i statistikdokumentationen i afsnittet Sammenlignelighed.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Dømte personer

Kontakt

Isabell Hartvig Larsen
Telefon: 39 17 33 06