Gå til sidens indhold

Dømte personer

Hvor mange personer bliver dømt skyldige i Danmark? Hvad er deres herkomst? Hvilken uddannelse har de? Hvor mange bliver dømt for eksempelvis vold eller indbrud? Statistikken belyser antallet af personer, som har fået en dom i forbindelse med overtrædelse af straffeloven og særlovene.

Hvad betyder...?

En opdeling af befolkningen i tre grupper: Indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse.

Forskellige typer af lovovertrædelser, fx indbrud i beboelser, simpel vold eller hærværk.

Udvalgt statistik om Dømte personer

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Dømte personer på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antallet af dømte personer fordelt på køn

Her kan du se, hvordan antallet af dømte personer har udviklet sig for mænd og kvinder.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.12.2023
Opdateres næste gang
2.12.2024
Kilder

Statistikkens oplysninger om domme omfatter alle domme, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og Danmarks Statistiks indkomststatistikregister.

Udviklingen i antallet af dømte personer fordelt på herkomst

Her kan du se udviklingen i antallet af dømte personer fordelt på herkomst.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.12.2023
Opdateres næste gang
2.12.2024
Kilder

Statistikkens oplysninger om domme omfatter alle domme, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og Danmarks Statistiks indkomststatistikregister.

Antal dømte personer fordelt på køn og uddannelse

Her kan du se antallet af dømte personer fordelt på køn og uddannelse.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.12.2023
Opdateres næste gang
2.12.2024
Kilder

Statistikkens oplysninger om domme omfatter alle domme, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og Danmarks Statistiks indkomststatistikregister.

Antal dømte personer fordelt på udvalgte overtrædelser

Her kan du se antallet af dømte personer fordelt på udvalgte overtrædelsestyper.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.12.2023
Opdateres næste gang
2.12.2024
Kilder

Statistikkens oplysninger om domme omfatter alle domme, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og Danmarks Statistiks indkomststatistikregister.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Dømte personer

Formålet med denne statistik er at belyse antallet af personer der er fundet skyldige i overtrædelse af straffeloven og særlove, herunder færdselsloven. Dømte personer blev første gang udarbejdet for 1995 og siden for 1998, 2000, 2002 og 2004. Herefter er statistikken udarbejdet årligt.

Dokumenter

Brug for flere tal om Dømte personer?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om dømte personer fordelt på fx socioøkonomisk status og herkomst.

Kontaktperson for denne statistik

Iben Birgitte Pedersen
Telefon: 39 17 36 03
Jonas Ellemand
Telefon: 39 17 31 08