Gå til sidens indhold

Børnefamilieydelse og børnetilskud

Statistikken omhandler familier med børn, der modtager børnefamilieydelse (børnecheck), ungeydelse og børnetilskud.

Introduktion

Børnefamilieydelse tildeles alle familier med børn under 15 år, og ungeydelsen tildeles familier med børn i alderen 15-17 år. Ydelsen afhænger først og fremmest af barnets alder. Hvis én af forældrenes topskattegrundlag overstiger 818.300 kr (i 2021) nedsættes ydelses med 2 pct. af det beløb, der overstiger grænsen.

Børnetilskud tildeles enlige forældre, forældreløse o.l., børn af pensionister (dog ikke hvis førtidspension er tilkendt efter 1. januar 2003), børn født uden for ægteskab uden bidragsforpligtigelse, børn af enker/enkemænd, flerbørnsfamilier, uddannelsessøgende forældre og forældre på nedsat kontanthjælp.

Hvem får udbetalt børnefamilieydelser?

Indtil 2022 udbetales ydelsen til barnets mor. Fra 2022 udbetales halvdelen af ydelsen til hver forældre. Hvis én forældrer har forældremyndigheden alene, udbetales hele beløbet til denne.

Hvem får udbetalt børnetilskud?

Tilskuddet udbetales til barnets mor. Hvis barnets far har forældremyndigheden alene, udbetales børnetilskuddet til ham. Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, vil det være folkeregisteradressen, hvor barnet er tilmeldt, der er afgørende.

Dokumentation
 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Relateret indhold i Børnefamilieydelse og børnetilskud

Kontakt

Morten Steenbjerg Kristensen
Telefon: 39 17 32 67

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her