Gå til sidens indhold

Udsatte børn og unge

Statistikken omhandler hjælpeforanstaltninger over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte i henhold til udvalgte paragraffer i Lov om Social Service.

Introduktion

Antallet af børn og unge, som modtager hjælp eller som er anbragt uden for hjemmet opgøres årligt pr. 31. december i statistikåret.

Statistikken omfatter anbringelser med eller uden forældrenes samtykke samt forebyggende støtteforanstaltninger rettet mod det enkelte barn.

Ud over disse foranstaltninger indeholder ”Lov om social service” også hjælpeforanstaltninger på familieniveau. Oplysninger om de foranstaltninger, som nogle børn modtager via en familierettet forebyggende ydelse, indgår først i registret fra statistikåret 2013.

Ved offentliggørelse fordeles populationen efter alder, køn, ydelsesart, anbringelses- og udskrivningssted og på kommuner eller landsdel.

Grundregistret for udsatte børn og unge indeholder oplysninger om sagshændelser på personniveau siden 1977. Serviceloven har været genstand for flere større og mindre ændringer, hvilket har bevirket, at populationen af børn og unge, der modtager støtte efter servicelovens rammer, ikke er en entydig størrelse og har ændret sig over tid. Blandt de seneste større ændringer kan nævnes ændringerne i 2001, anbringelsesreformen i 2006 og ”barnets reform” i 2009.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Relateret indhold i Udsatte børn og unge

Kontakt

Sofie Mandrup Hansen
Telefon: 39 17 34 25

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig