Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Underretninger om udsatte børn og unge

Sidst opdateret: 10-12-2020

Formålet med statistikken er at belyse underretninger om bekymringer om udsatte børn og unge. Statistikken anvendes til politikforberedelse, i den offentlige debat og til forskning. Statistikken er udarbejdet siden 2015 først af Ankestyrelsen og siden 2016 af Danmarks Statistik.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af underretninger om udsatte børn og unge under 18 år i kommunerne. Statistikken indeholder dato for underretningen, underretterens relation til barnet (hvem underretter) og årsagen/baggrunden for underretningen (hvad underrettes der om), antal underretninger, barnets alder og køn samt administrationskommune. Underretninger om ufødte registreres som knyttet til den vordende mor i registret, men opgøres som ufødt i den årlige statistik. Statistikken formidles i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kommunerne indberetter underretninger om børn og unge til Danmarks Statistik. Data modtages dagligt via system-system løsninger, indtastes via hjemmeside eller uploades via en FTP løsning.

Data valideres årlig i samarbejde med kommunerne, der godkender egne indberetninger.

Alder beregnes fra fødselsdato til sidste dag i reference perioden.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for forskere, journalister og sociale myndigheder og andre som interesserer sig for udsatte børn og unge. Fordelingen af antal underretninger indikerer, hvor i landet de har størst udfordringer med udsatte børn og unge. Det er ligeledes relevant at sammenholde med andre statistikker om børn og unge i Danmark, fx statistikkerne støtteforanstaltninger for udsatte børn og unge.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens usikkerhed er lav. Bortfald og målefejl medfører typisk kun lidt bias ved udgivelse.

Statistikken er pålidelig. De årlige genudgivelser af foregående år består hovedsageligt af mindre rettelser af bortfald og målefejl og forandrer ikke det samlede billede.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Underretningsstatistikken for 2019 er offentliggjort 22. juni 2020, dvs. godt 7 måneder efter referenceperiodens afslutning.

Statistikken udgives årligt, senest 9 måneder efter referenceperiodens afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes med tilsvarende statistikker for Norge og Sverige.

Statistikken er udgivet siden 2015 og er sammenlignelig i hele perioden. Bemærk dog, at et stigende fokus på datakvalitet og intensiveret validering medfører faldende usikkerhed igennem perioden.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for underretninger som tabellerne UND1, UND2 og UND3. Se også emnesiden for Udsatte børn og unge. Det er muligt at købe skræddersyede løsninger om underretninger hos DST Consulting eller få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Læs mere om tilgængelighed