Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Marko Malic
39 17 39 74

underret@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for underretninger som tabellerne: - UND1 - UND2 - UND3 - LABY16

Se også emnesiden for udsatte børn og unge. Det er muligt at købe skræddersyede løsninger om underretninger hos DST Consulting eller få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • UND1: Underretninger vedr. børn efter administrationskommune, underrettere, alder, køn og tid
  • UND2: Børn der er modtaget underretninger om efter administrationskommune, underretninger, alder, køn og tid
  • UND3: Årsager til underretninger vedr. børn efter administrationskommune, årsag, underrettere, alder, køn og tid
  • LABY16: Andel af børn mellem 0-18 år, der er blevet underret om, efter kommunegruppe

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Data kan tilgås gennem Danmarks Statistiks Ministerieordning eller via Forskerordningen.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på statistikbanken på aggregeret niveau, således at diskretionering ikke er kritisk. En simpel diskretionering er p.t. tilføjet, hvorfra at kombinationer af kategorier, kommuner, aldre, mm. på under 3 underretninger diskretioneres kategorisk.

Der er ikke behov for yderligere diskretionering af underretninger på mikroniveau uden for husets politik, da der ikke indgår personfølsomme informationer.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.