Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Marko Malic
39 17 39 74

underret@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Statistikken er relevant for forskere, journalister, sociale myndigheder (herunder ministerier og kommunerne selv) og andre, som interesserer sig for at undersøge udsatte børn og unge.

Brugerbehov

Statistikken anvendes fortrinsvist af forskere, journalister og sociale myndigheder (herunder ministerier og kommunerne selv). Kommunernes opfølgning af underretninger har stor interesse blandt både interesseorganisationer, myndigheder, forskere og de borgere, som selv underretter til kommunen. Underretnings-statistikken har derfor rig potentiale til at sammenholdes med de andre statistikker om udsatte børn og unge.

Brugertilfredshed

Der er ikke lavet nogen systematisk undersøgelse af brugertilfredshed. Fagkontoret har løbende dialog med brugere om ønsker og behov. Tidligere er brugerønsker blevet behandlet i Danmarks Statistiks Brugerudvalg for Velfærdfærdsstatistik hhv. Brugerudvalg for Kommuner og Regioner.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant, da statistikken ikke er EU-reguleret.