Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Rebecca Beatrix Clarke
39 17 39 74

underret@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Statistikken er relevant for forskere, journalister, sociale myndigheder (herunder ministerier og kommunerne selv) og andre, som interesserer sig for udsatte børn og unge.

Brugerbehov

Statistikken anvendes fortrinsvist af forskere, journalister og sociale myndigheder (herunder ministerier og kommunerne selv). Kommunernes opfølgning af underretninger har stor interesse.

Brugertilfredshed

Intet at bemærke.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant, da statistikken ikke er EU-reguleret.