Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Rebecca Beatrix Clarke
39 17 39 74

underret@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Statistikken er udarbejdet siden 2015 og er sammenlignelig i hele perioden, når der tages højde for saneringen i 2017, som bestod i reduktion af antal underretter- og årsagskategorier, og en stigende datakvalitet, særligt fra 2016 til 2017.

I modsætning til Danmarks Statistiks andre statistikker vedrørende udsatte børn og unge (anbringelser og forebyggende foranstaltninger) er underretningsstatistikken en opgørelse over hele året og ikke en statusopgørelse.

Statistikken er sammenlignelig med tilsvarende statistikker for Sverige, Norge og i nogen grad Finland.

International sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes med tilsvarende statistikker for Sverige (Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga), Norge (Bekymringsmeldinger til barnevernet) og i nogen grad Finland (lastensuojeluilmoituksen).

Sammenlignelighed over tid

Data er offentliggjort for perioden fra og med 1. januar 2015 til og med 31. december 2020, først af Ankestyrelsen og fra 2016 af Danmarks Statistik. Data er sammenlignelig for hele perioden, når der tages højde for saneringen i 2017, som bestod i reduktion af antal underretter- og årsagskategorier (se afsnittet Databehandling), og en stigende datakvalitet, særligt fra 2016 til 2017. Datakvaliteten er steget som følge af intensiveret validering.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken omhandler underretninger i løbet af året. De øvrige to statistikker om udsatte børn og unge, nemlig anbringelsesstatistikken og statistikken om forebyggende foranstaltninger, er begge statusopgørelser pr. 31. december.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.