Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

COFOG v.1.0

Navn:

COFOG v.1.0

Beskrivelse:

Formålet med COFOG (classification of the functions of government) er at kunne belyse de offentlige udgifter fordelt på socioøkonomiske målsætninger. COFOG giver således overblik over, hvad de offentlige udgiftskroner bruges til og dermed de overordnede udgiftsmæssige prioriteringer inden for offentlig forvaltning og service.

Formålsfordelingen bygger på "Manual on source and methods for the compilation of cofog statistics, Classification of the functions of government (COFOG)" udgivet af Eurostat. COFOG var oprindeligt udviklet af UN/OECD og er i dag en integreret del i nationalregnskabet.

COFOG opdeles på tre niveauer: Hovedgruppe, gruppe og undergruppe. Der er 10 hovedgrupper og 69 funktionsgrupper. Endvidere giver COFOG mulighed for at dele udgifterne mellem individuelle og kollektive udgifter. COFOG-koden er firecifret, hvor 1. og 2. ciffer angiver hovedgruppen, mens 3. og 4. ciffer angiver hhv. gruppe og undergruppe.

Der findes følgende ti hovedgrupper:

  1. Generelle offentlige tjenester
  2. Forsvar
  3. Offentlig orden og sikkerhed
  4. Økonomiske anliggender
  5. Miljøbeskyttelse
  6. Boliger og offentlige faciliteter
  7. Sundhedsvæsen
  8. Fritid kultur og religion
  9. Undervisning
  10. Social beskyttelse

Danmark offentliggøre på hovedgruppe og gruppe niveau. På gruppe niveau er grupperne flere steder slået sammen. Gruppe og undergruppe niveau er dannet ved aggregering, idet disse findes i statistiksystemet DIOR (Database for Offentlige Integrerede Regnskaber).

I kodesystemet adskiller Danmark sig på to områder i forhold til COFOG klassifikationen: På 'Folkeskolen' og 'Ungdomsuddannelserne'. Her har Danmark en anden institutionel struktur, end hvad manualen lægger op til. Kategorier er derfor slået sammen på en måde, der afspejler danske forhold og bryder derved nomenklaturrækkefølgen på 2. og 3. ciffer niveau. 'Folkeskolen' består af undergrupperne 0911-0912 og 0921, mens 'Ungdomsuddannelserne' består af COFOG undergrupperne 0922 og 0930.

Kontor:

Offentlige Finanser

Kontaktperson:

Jakob Krabbe Nielsen, jkn@dst.dk, tlf. 39 17 33 57
Koder og kategorier
Alle versioner
Navn Gyldig fra Gyldig til
COFOG v.1.0 Fortsat gyldig