Gå til sidens indhold

Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999

Navn:

COFOG_V1_1999

Beskrivelse:

COFOG er en klassifikation af det offentliges udgifter fordelt efter formål. COFOG anvendes således til at danne et overblik over, hvad de offentlige udgiftskroner bruges til og dermed de overordnede udgiftsmæssige prioriteringer, inden for offentlig forvaltning og service.

COFOG er den officielle danske version af den internationale Classification of the Functions of Government (COFOG). COFOG er udviklet af OECD og er i dag en integreret del af nationalregnskabet.

Klassifikationen opdeles på tre niveauer med 10 hovedgrupper, 69 grupper og 109 undergrupper. Endvidere giver klassifikationen muligheden for at dele udgifterne mellem individuelle og kollektive udgifter. COFOG-koden er firecifret, hvor 1. og 2. ciffer angiver hovedgruppen, mens 3. og 4. ciffer angiver hhv. gruppe og undergruppe.

Der er følgende ti hovedgrupper:

  • 01 Generelle offentlige tjenester
  • 02 Forsvar
  • 03 Offentlig orden og sikkerhed
  • 04 Økonomiske anliggender
  • 05 Miljøbeskyttelse
  • 06 Boliger og offentlige faciliteter
  • 07 Sundhedsvæsen
  • 08 Fritid kultur og religion
  • 09 Undervisning
  • 10 Social beskyttelse

I Danmark offentliggøres de offentliges udgifter på hovedgruppe- og gruppeniveau. På gruppeniveau er grupperne flere steder slået sammen. Gruppe- og undergruppeniveau er dannet ved aggregering, i det disse findes i Databasen for Offentlige Integrerede Regnskaber (DIOR).

Kodesystemet i Danmark adskiller sig på to måder i forhold til den internationale COFOG klassifikation; på udgifter til folkeskolen og på udgifter til ungdomsuddannelserne. Her er der i Danmark en anden institutionel struktur end hvad den internationale klassifikation lægger op til. Kategorier er derfor slået sammen på en måde, der afspejler danske forhold. Udgifter til folkeskolen består af COFOG undergrupperne 09.1.1, 09.1.2 og 09.2.1, mens udgifter til ungdomsuddannelserne består af COFOG undergrupperne 09.2.2 og 09.3.0.

Gyldig fra:

1. januar 1999

Kontor:

Offentlige Finanser

Kontaktperson:

Louise Mathilde Justesen, lom@dst.dk, tlf. 39 17 33 57
Koder og kategorier
Alle versioner
Navn Gyldig fra Gyldig til
Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 1. januar 1999 Fortsat gyldig