Gå til sidens indhold

Barselsdagpenge

Statistikken beskriver fravær på grund af graviditet eller barsel i de tilfælde, hvor der foreligger en udbetaling fra det offentlige. For alligevel at kunne give et overblik over hele en forældreårgangs afholdelse af barselsorlov, er statistikken udvidet med de forældre, der fik barn det angivne år, men som ikke fik barselsdagpenge.

Introduktion

Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark. Barselsdagpenge kan enten udbetales til borgeren eller til dennes arbejdsgiver. Det sidste sker, når arbejdsgiveren betaler løn til en person, der er gået på orlov på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Statistikkens datagrundlag indeholder oplysninger om:

  • hvilken person der har afstedkommet udbetaling af barselsdagpenge
  • barnets cpr nummer
  • bopælskommune
  • arbejdsgiver (hvis borgeren ikke er selvstændig)
  • lovgrundlag for udbetaling af barselsdagpenge
  • udbetalt beløb
  • første dag på orlov
  • sidste dag på orlov
  • delvist genoptaget arbejde

Datagrundlaget for statistikken er data fra det administrative it-system, som Udbetaling Danmark benytter til at administrere udbetalingen af dagpenge ved fødsel og adoption m.v.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Offentligt forsørgede, 16-64 årige

Offentligt forsørgede dækker over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper (16-64-årige), herunder deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Statistikken omfatter registrerede fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i forskellige aktiveringsforanstaltninger samt (passive) kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelse mv. Med offentliggørelsen den 25. maj 2009 af årsstatistikken for 2008 er opgørelsen blevet udvidet med konsistente oplysninger om modtagere af efterløn, førtidspension samt syge- og barselsdagpenge.

Dagpenge ved sygdom eller fødsel

Dagpengeydelse som sikring ved indtægtstab pga. sygdom, tilskadekomst, fødsel eller adoption. Ordningen omfatter alle erhvervsaktive personer med bopæl og skattepligt i Danmark og består for sygedagpengenes vedkommende dels i en obligatorisk sikring for alle lønmodtagere fra første fraværsdag, dels i en frivillig sikring efter to ugers fravær for selvstændige. Statistikken omhandler alene de tilfælde, hvor kommunen udbetaler dagpenge. Ved sygdom skal private arbejdsgivere normalt udbetale dagpenge til lønmodtagere i de første to uger af fraværsperioden og offentlige arbejdsgivere i hele fraværsperioden.

 

Statistikken for barselsdagpenge og orlov i forbindelse med fødsel og adoption bygger på det samme administrative register som statistikken for sygedagpenge.

 

Notat: Antal ugers mulig barselsorlov for mor og far

Notat: Lovene bag barselsorloven


Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Barselsdagpenge

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Torben Lundsvig