Gå til sidens indhold

Barselsdagpenge

Statistikken opgør pr. årgang en forældreårgangs brug af de rettigheder, barselsloven giver dem, og fordelingen af barselsorlov mellem forældrene, samt antallet af personer, dagpengedage og udbetalte beløb i forbindelse med fødsel det pågældende år.

Introduktion

Statistikken beskriver fravær på grund af graviditet eller barsel i de tilfælde, hvor der foreligger en udbetaling fra det offentlige. For alligevel at kunne give et overblik over hele en forældreårgangs afholdelse af barselsorlov, er statistikken udvidet med de forældre, der fik barn det angivne år, men som ikke fik barselsdagpenge, enten fordi de ikke var berettigede eller fordi de ikke ønskede at holde barselsorlov. 

En forældreårgang for et givet år består af de forældre, der har et fælles barn født i året, og hvor barnet enten er født i Danmark eller er indvandret til Danmark senest 14 uger efter fødsel. Et forældrepar kan bestå af en mand og en kvinde, to kvinder, to mænd eller af en enkelt person, hvis moderen fx har fået barn via en anonym donor, eller hvis én af forældrene er død.

Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark. Barselsdagpenge kan enten udbetales til borgeren eller til dennes arbejdsgiver. Det sidste sker, når arbejdsgiveren betaler løn til en medarbejder, der er gået på orlov på grund af graviditet, barsel eller adoption.

 
Dokumentation

Statistikkens datagrundlag indeholder oplysninger om:

  • hvilken person der har afstedkommet udbetaling af barselsdagpenge
  • barnets cpr nummer
  • bopælskommune
  • arbejdsgiver (hvis borgeren ikke er selvstændig)
  • lovgrundlag for udbetaling af barselsdagpenge
  • udbetalt beløb
  • første dag på orlov
  • sidste dag på orlov
  • delvist genoptaget arbejde

Datagrundlaget for statistikken er data fra det administrative it-system, som Udbetaling Danmark benytter til at administrere udbetalingen af dagpenge ved fødsel og adoption m.v.

 

Begrebsforklaring

Folkepension

Ydelse til personer, der har nået folkepensionsalderen og aktivt har ansøgt om folkepension. Det er muligt at udskyde folkepensionen, og nye folkepensionister kan derfor være ældre end folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er gennem årene ændret flere gange. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg der reguleres årligt. Både grundbeløb og pensionstillæg kan blive reduceret eller helt bortfalde afhængig af eventuel personlig indtægt ved siden af folkepensionen.

Fødsel

Fødsel, der resulterer i mindst ét levendefødt barn, samt fødsler af dødfødte børn efter 22. svangerskabsuge.

Dokumentationsnotater: 


Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Barselsdagpenge

Kontakt

Torben Lundsvig
Telefon: 39 17 34 21

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her