Gå til sidens indhold

Folke- og førtidspensionister

Hvor mange folke- og førtidspensionister er der i Danmark? Og hvad beløber den gennemsnitlige folkepension sig til? Statistikken om folke- og førtidspensionister omfatter modtagere af folkepension og førtidspension såvel som seniorpension, tidlig pension og invaliditetsydelse.

Hvad betyder...?

Nedsat pension, der kan ydes til pensionsmodtagere, der ikke har boet længe nok i Danmark, til at opnå fuld pension. Brøkpension beregnes som en brøkdel af den fulde pension.

Folkepensionister skal som udgangspunkt have opholdt sig i Danmark i mindst 40 år fra det fyldte 15. til 65. år for at have ret til fuld pension og mindst 3 år for i det hele taget at få tilkendt en pension. Brøken beregnes som antallet af opholdsår i Danmark delt med 40 år.

For førtidspensionister skal den faktiske bopælstid i Danmark ved tilkendelsen af pension have været mindst 4/5 af personens alder på tilkendelsestidspunktet fratrukket 15. Brøken beregnes som opholdstiden i Danmark delt med 4/5 af den tid personen har levet siden det 15. år.

Tillæg til folkepensionen, hvis beløb afhænger af andre indtægter og familieforhold.

Pensionstype, som man kan få udbetalt, hvis man har højst seks år til folkepensionsalderen, har varig nedsat arbejdsevne (højst 15 timer om ugen vurderet ud fra seneste stilling), og man har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (20-25 års fuldtidsarbejde).

En pensionstype (også kendt som Arne-pensionen), som man kan få udbetalt en til tre år før pensionsalderen, afhængig af hvor mange år, man har haft på arbejdsmarkedet. Det kræver mindst 42-44 år på arbejdsmarkedet at få tilkendt tidlig pension afhængig af ens fødselsår.

Udvalgt statistik om Folke- og førtidspensionister

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Folke- og førtidspensionister på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i antallet af folkepensionister

Her kan du se den månedlige udvikling i antallet af folkepensionister. Vær opmærksom på effekten af den stigende folkepensionsalder. Tal fra før 2021 kan findes under 'arkiv' i Statistikbanken.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.4.2024
Opdateres næste gang
16.4.2025
Kilder

Fra januar til marts 2020 overgik kilden til Udbetaling Danmarks register for social pension (UDKPE). Før da var kilden (KMD's) register for social pension.

Gennemsnitlig folkepension

Her kan du se, hvor meget folkepensionister i Danmark modtager i folkepension afhængigt af ydelses- og familietype.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.4.2024
Opdateres næste gang
16.4.2025
Kilder

Fra januar til marts 2020 overgik kilden til Udbetaling Danmarks register for social pension (UDKPE). Før da var kilden (KMD's) register for social pension.

HAR DU SET?
Offentligt forsørgede
Læs mere om offentlig forsørgelse, fx hvor mange personer, der modtager kontanthjælp og barselsdagpenge.
HAR DU SET?
Sociale udgifter
Læs mere om udgiften til sociale ydelser. Hvor mange penge går fx til ældre, familier og invalide personer?

Udvikling i antallet af førtidspensionister

Her kan du se den månedlige udvikling i antallet af førtidspensionister. Vær opmærksom på effekten af den stigende folkepensionsalder. Tal fra før 2021 kan findes under 'arkiv' i Statistikbanken.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.4.2024
Opdateres næste gang
16.4.2025
Kilder

Fra januar til marts 2020 overgik kilden til Udbetaling Danmarks register for social pension (UDKPE). Før da var kilden (KMD's) register for social pension.

Danske førtidspensionisters alder og køn

Her kan du se, hvordan modtagere af førtidspension fordeler sig på alder og køn.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.4.2024
Opdateres næste gang
16.4.2025
Kilder

Fra januar til marts 2020 overgik kilden til Udbetaling Danmarks register for social pension (UDKPE). Før da var kilden (KMD's) register for social pension.

Udvikling i antallet af senior- og tidlige pensionister

Her kan du se den månedlige udvikling i antallet af senior- og tidlig-pensionister. Vær opmærksom på effekten af den stigende folkepensionsalder. Tal fra før 2021 kan findes under 'arkiv' i Statistikbanken.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.4.2024
Opdateres næste gang
16.4.2025
Kilder

Fra januar til marts 2020 overgik kilden til Udbetaling Danmarks register for social pension (UDKPE). Før da var kilden (KMD's) register for social pension.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Folke- og førtidspension (md.)

Formålet med statistikken Folke- og førtidspension er at belyse antallet af folke- og førtidspensionister i Danmark, inklusiv pensionsmodtagere med bopæl i udlandet, samt de udbetalte beløb. Statistikken er sammenlignelig i sin nuværende form fra 2009 og frem. Dog med mindre databrud i 2021, hvor den nu dækker alle måneder, i stedet for kun januar.

Brug for flere tal om Folke- og førtidspensionister?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om størrelse på ydelsen (kr.), ydelsestype, område, mm.

Kontaktperson for denne statistik

Morten Steenbjerg Kristensen
Telefon: 39 17 32 67