Gå til sidens indhold

Folke- og førtidspensionister

Statistikken omhandler samtlige modtagere af social pension med bopæl i Danmark, inklusiv modtagere af invaliditetsydelse, samt personer bosat i udlandet, som modtager dansk pension i januar.

Introduktion

Det gælder antal modtagere af folkepension i alderen 65 år og derover samt antal modtagere af førtidspension eller invaliditetsydelse i alderen 18-64 år. Statistikken er opgjort på alder, køn, pensionsart, ægteskabelig stilling, landsdele samt udbetalte beløb.

Formålet med statistikken er at belyse antal modtagere af folke- og førtidspension opdelt på modtagere af folkepension, førtidspension og invaliditetsydelse samt den udbetalte ydelse.

Pensionsstatistikken følger finansåret, som frem til 1977 gik fra marts til marts for herefter at følge kalenderåret. Pensionsstatistikken kan føres tilbage til 1970. Fra 1983 er statistikken baseret på Danmarks Statistiks pensionsstatistikregister. Statistikken hviler på den til enhver tid gældende lovgivning.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Førtidspension

Personer hvis erhvervsevne er varigt nedsat, og som derfor ikke er i stand til at forsørge sig selv, kan søge om førtidspension. Førtidspension består af en skattepligtig del og en skattefri del- begge afhængig af invaliditetsgraden.

Pensionister

Personer hvis indkomst fra folke- og førtidspension, efterløn og overgangsydelse er større end deres erhvervsindkomst.

 

Statistikken omhandler samtlige modtagere af social pension med bopæl i Danmark, inklusiv modtagere af invaliditetsydelse, samt personer bosat i udlandet, som modtager dansk pension i januar. Det gælder antal modtagere af folkepension i alderen 65 år og derover samt antal modtagere af førtidspension eller invaliditetsydelse i alderen 18-64 år. Statistikken er opgjort på alder, køn, pensionsart, ægteskabelig stilling, landsdele samt ubetalte beløb.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Folke- og førtidspensionister

Kontakt

Jarl Quitzau
Telefon: 39 17 35 94

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her