Gå til sidens indhold

Kontanthjælp

Statistikken Kontanthjælp er en detaljeret opgørelse over modtagere af kontanthjælp. Tallene kan uden databrud sammenlignes tilbage til 2007. Statistikken offentliggøres kvartalsvist med månedstal.

Introduktion

Statistikken Kontanthjælp opgør antallet af modtagere af kontanthjælp både på måneds- og årsbasis tilbage til 2007. Derudover findes der oplysninger om det beregnede antal helårsmodtagere samt det beløb, der er blevet udbetalt som kontanthjælp. Statistikken opgøres efter alder, køn, kommune, landsdel, ydelsestype, visitationskategori, familietype og herkomst/nationalitet.

På årsbasis er det ligeledes muligt at finde oplysninger om de tilfælde, hvor der ydes hjælp af særlige grunde. Statistikken dækker fx modtagere af økonomisk hjælp, som udbetales som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter, der kan opstå, hvis man passer et barn eller voksen med nedsat funktionsevne. Her er det også muligt at se oplysninger om enkeltudgifter.

Statistikken er ikke direkte sammenlignelig med de tilsvarende opgørelser under ’Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen’, da sidstnævnte fokuserer på fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse og da kontanthjælpsmodtagerne, der fordeles efter, om de er ledige eller i en eller anden form for aktivering eller blot ”passive” kontanthjælpsmodtagere.

 
Dokumentation

Statistikken Kontanthjælp er mere detaljeret end opgørelserne i fx Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen. I kontanthjælpsstatistikken kan man fx se hvilken form for kontanthjælp (ydelsestype), der er tale om, om der er tale om forsørgere samt andre detaljerede opgørelser. Som hovedregel følger statistikken kommunernes kontoplan, dog til tider på et aggregeret niveau. Statistikken er ikke sammenlignelig med andre statistikker på grund af forskelle i opgørelsesmetoderne.

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Relateret indhold i Kontanthjælp

Kontakt

Carsten Bo Nielsen
Telefon: 39 17 32 45

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her