Gå til sidens indhold

Kontanthjælp

Statistikken Kontanthjælp er en detaljeret opgørelse over modtagere af kontanthjælp. Tallene kan uden databrud sammenlignes tilbage til 2007. Statistikken offentliggøres kvartalsvist og indeholder hvert kvartal kontanthjælpstal for hver af de seneste 6 måneder.

Introduktion

Der findes oplysninger om det beregnede antal helårsmodtagere samt det beløb, der er blevet udbetalt som kontanthjælp.

Denne statistik er langt mere detaljeret end de summariske opgørelser, der findes under ’Offentligt forsørgede, 16-64-årige’. Her kan man fx få et hurtigt overblik over det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, antallet af modtagere af starthjælp samt andre detaljerede opgørelser vedr. hvilke bevillingskoder kontanthjælpen er udbetalt efter.

På årsbasis er det ligeledes muligt at finde oplysninger om de tilfælde, hvor der ydes hjælp af særlige grunde. Denne statistik dækker fx modtagere af økonomisk hjælp som udbetales som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter, der kan opstå, hvis man passer et barn eller voksen med nedsat funktionsevne. Her er det også muligt at se oplysninger om enkeltudgifter.

Statistikken er ikke direkte sammenlignelig med de tilsvarende opgørelser under ’Offentligt forsørgede, 16-64-årige’, på grund af forskelle i opgørelsesmetoderne.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Kontanthjælp

Kontanthjælp tildeles når følgende to betingelser er opfyldt samtidigt: 1) på grund af store ændringer, er personen ikke i stand til at forsørge sig selv og sin familie 2) personen kan ikke få dækket behovet gennem andre ydelser Bopælskommunen vurderer, om der er behov for kontanthjælp.

 

Statistikken Kontanthjælp opgør antallet af modtagere af kontanthjælp både på måneds- og årsbasis tilbage til 2007. Derudover findes der oplysninger om det beregnede antal helårsmodtagere samt det beløb, der er blevet udbetalt som kontanthjælp.

Denne statistik er langt mere detaljeret end de opgørelser, der findes i andre statistiskker som fx Offentligt forsørgede, 16-64-årige. Her kan man fx se hvor mange kontanthjælpsmodtagere der var forsørgere, antallet af modtagere af starthjælp samt andre detaljerede opgørelser. Som hovedregel følger statistikken kommunernes kontoplan, dog til tider på et aggregeret niveau. Fra januar 2014 indgår også oplysninger om arbejdsmarkedsydelse i kvartalsstatistikken. Disse oplysninger fås via RAM fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Statistikken er ikke sammenlignelig med andre statistikker på grund af forskelle i opgørelsesmetoderne.

Det er også muligt at finde oplysninger på årsbasis om de tilfælde hvor der ydes hjælp i særlige tilfælde. Denne statistik dækker fx modtagere af økonomisk hjælp som udbetales som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter der kan opstå, hvis man passer et barn eller voksen med nedsat funktionsevne. Her er det også muligt at se oplysninger om enkeltudgifter.

Tidligere var denne type ydelser dækket af statistikken Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Relateret indhold i Kontanthjælp

Kontakt

Carsten Bo Nielsen
Telefon: 39 17 32 45

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her