Gå til sidens indhold

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen på tværs af de enkelte ordninger. Statistikken opgøres ikke i antal personer, men i antal ”fuldtidsmodtagere”, der er et volumenmål, der er sidestillet med den månedlige ledighedsstatistiks fuldtidsledige.

Introduktion

Statistikken giver et samlet overblik over udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer, der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007.

Samtlige datakilder er behandlet for interne overlap, således at ingen personer kan optræde med mere end 37 timers samlet deltagelse pr. uge. Det betyder, at man kan lægge antallet af fuldtidsmodtagere i de forskellige ordninger sammen uden at risikere dobbelttælling.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Offentligt forsørgede dækker over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper (16 år til folkepensionsalder). Statistikken omfatter registrerede ledige, deltagere i forskellige aktiveringsforanstaltninger, personer i støttet beskæftigelse, (passive) modtagere af kontanthjælp/uddannelseshjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, personer på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet samt SU-modtagere.

Efterløn

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning for folk over 60 år, som opfylder betingelserne for at modtage efterløn, dvs. er medlem af en a-kasse, har indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år, har ret til dagpenge på tilbagetrækningstidspunktet og opfylder beskæftigelseskravet.

Førtidspension

Personer hvis erhvervsevne er varigt nedsat, og som derfor ikke er i stand til at forsørge sig selv, kan søge om førtidspension. Førtidspension består af en skattepligtig del og en skattefri del- begge afhængig af invaliditetsgraden.

Pensionister

Personer hvis indkomst fra folke- og førtidspension, efterløn og overgangsydelse er større end deres erhvervsindkomst.

Kontanthjælp

Kontanthjælp tildeles når følgende to betingelser er opfyldt samtidigt: 1) på grund af store ændringer, er personen ikke i stand til at forsørge sig selv og sin familie 2) personen kan ikke få dækket behovet gennem andre ydelser Bopælskommunen vurderer, om der er behov for kontanthjælp.

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Kontakt

Carsten Bo Nielsen
Telefon: 39 17 32 45

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her