Gå til sidens indhold

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen på tværs af de enkelte ordninger. Statistikken opgøres ikke i antal personer, men i antal ”fuldtidsmodtagere”, der er et volumenmål, der er sidestillet med den månedlige ledighedsstatistiks fuldtidsledige.

Introduktion

Statistikken giver et samlet overblik over udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer, der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007.

Samtlige datakilder er behandlet for interne overlap, således at ingen personer kan optræde med mere end 37 timers samlet deltagelse pr. uge. Det betyder, at man kan lægge antallet af fuldtidsmodtagere i de forskellige ordninger sammen uden at risikere dobbelttælling.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Folkepension

Ydelse til personer, der har nået folkepensionsalderen og aktivt har ansøgt om folkepension. Det er muligt at udskyde folkepensionen, og nye folkepensionister kan derfor være ældre end folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er gennem årene ændret flere gange. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg der reguleres årligt. Både grundbeløb og pensionstillæg kan blive reduceret eller helt bortfalde afhængig af eventuel personlig indtægt ved siden af folkepensionen.

Førtidspension

Ydelse der kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et omfang, så de ikke er i stand til at forsørge sig selv. Personer i alderen fra 18-39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante forløb eller foranstaltninger. Reglerne for førtidspension er ændret flere gange gennem årene, hvilket bl.a. medfører at modtagere af førtidspension er på forskellige ordninger alt efter tidspunktet for tilkendelsen af førtidspension. Førtidspensionsydelsen reguleres årligt og kan blive reduceret eller helt bortfalde afhængig af eventuel personlig indtægt ved siden af førtidspensionen.

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Kontakt

Carsten Bo Nielsen
Telefon: 39 17 32 45

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her