Gå til sidens indhold

Sygedagpenge

Alle personer, der har modtaget sygedagpenge, er med i statistikken. Det er kun erhvervsaktive, herunder arbejdsløse med arbejdsløshedsdagpenge, der kan modtage dagpenge ved sygdom.

Introduktion

Sygedagpenge udbetales af bopælskommunen og kan enten udbetales til den syge eller til den syges arbejdsgiver. Det sidste sker, når arbejdsgiveren betaler løn til en syg ansat i tiden efter arbejdsgiverperioden. Her er arbejdsgiverperioden de første uger af sygefraværet. For den periode pålægger loven arbejdsgiveren at betale sygedagpengene, og ofte er det via overenskomst aftalt, at arbejdsgiveren betaler den normale løn.

Sygefraværsperioder, der er kortere end arbejdsgiverperioden, vil kun optræde i statistikken, hvis arbejdsgiveren er forsikret, borgeren har status som kronisk syg, er i fleksjob eller er arbejdsløs, fordi sygefravær kortere end arbejdsgiverperioden kun i disse tilfælde vil bevirke en udbetaling af sygedagpenge.

Statistikkens datagrundlag indeholder oplysninger om

• hvilken person der har afstedkommet udbetaling af sygedagpenge
• hvilken kommune, der har udbetalt sygedagpenge
• hvilken arbejdsgiver eller A-kasse den sikrede er tilknyttet
• på hvilket lovgrundlag der er udbetalt sygedagpenge
• udbetalt beløb
• første fraværsdag
• sidste fraværsdag, hvis udbetalingen af sygedagpenge er ophørt
• ophørsårsag, hvis udbetalingen af sygedagpenge er ophørt

Datagrundlaget for statistikken er data fra KMD, der drifter systemet for administration af sygedagpenge.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Offentligt forsørgede, 16-64 årige

Offentligt forsørgede dækker over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper (16-64-årige), herunder deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Statistikken omfatter registrerede fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i forskellige aktiveringsforanstaltninger samt (passive) kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelse mv. Med offentliggørelsen den 25. maj 2009 af årsstatistikken for 2008 er opgørelsen blevet udvidet med konsistente oplysninger om modtagere af efterløn, førtidspension samt syge- og barselsdagpenge.

Dagpenge ved sygdom eller fødsel

Dagpengeydelse som sikring ved indtægtstab pga. sygdom, tilskadekomst, fødsel eller adoption. Ordningen omfatter alle erhvervsaktive personer med bopæl og skattepligt i Danmark og består for sygedagpengenes vedkommende dels i en obligatorisk sikring for alle lønmodtagere fra første fraværsdag, dels i en frivillig sikring efter to ugers fravær for selvstændige. Statistikken omhandler alene de tilfælde, hvor kommunen udbetaler dagpenge. Ved sygdom skal private arbejdsgivere normalt udbetale dagpenge til lønmodtagere i de første to uger af fraværsperioden og offentlige arbejdsgivere i hele fraværsperioden.

 

Statistikken for sygedagpenge bygger på det samme administrative register som statistikken for barselsdagpenge og orlov i forbindelse med fødsel og adoption.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Sygedagpenge

Artikler og publikationer om 'Sygedagpenge'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Torben Lundsvig