Gå til sidens indhold

Lægebesøg

Her på siden kan du finde svar på hvor mange personer, der besøgte lægen og antallet af kontakter med lægen siden 2006. Du kan også finde svar på hvor mange kvinder og mænd, der besøgte lægen, kiropraktikeren og andre behandlere under sygesikringen, samt størrelsen på de offentlige udgifter til disse behandlere.

Udvalgt statistik om Lægebesøg

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Lægebesøg på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Antallet af mænd og kvinder med kontakt til lægen m.fl.

Her kan du se hvor mange kvinder og mænd, der besøgte forskellige typer af behandlere under sygesikringen.
Mere om figuren
Seneste opdatering
20.9.2023
Opdateres næste gang
30.5.2024
Kilder

Den primære kilde er LUNA. Hertil kommer supplerende kilder om ydelser fra takstmapperne.

Interne kilder:

 • Befolkningsstatistikregistret (familietype, herkomst)
 • Indkomststatistikregistret (indkomstniveau) for året før
 • Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik (socioøkonomisk status) pr. november året før.

Offentlige udgifter til behandlere under sygesikringen.

Her kan du se hvor mange offentlige udgifter, der var til de forskellige behandlere under sygesikringen.
Mere om figuren
Seneste opdatering
20.9.2023
Opdateres næste gang
30.5.2024
Kilder

Den primære kilde er LUNA. Hertil kommer supplerende kilder om ydelser fra takstmapperne.

Interne kilder:

 • Befolkningsstatistikregistret (familietype, herkomst)
 • Indkomststatistikregistret (indkomstniveau) for året før
 • Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik (socioøkonomisk status) pr. november året før.
HAR DU SET?
Sygehusbenyttelse
Her kan du bl.a. finde antallet af indlæggelser og indlagte patienter fordelt på fx alder, køn og geografi.

Udviklingen i antal af personer med kontakt til lægen

Her kan du se, hvordan antallet af personer med kontakt til lægen har ændret sig siden 2006.
Mere om figuren
Seneste opdatering
20.9.2023
Opdateres næste gang
30.5.2024
Kilder

Den primære kilde er LUNA. Hertil kommer supplerende kilder om ydelser fra takstmapperne.

Interne kilder:

 • Befolkningsstatistikregistret (familietype, herkomst)
 • Indkomststatistikregistret (indkomstniveau) for året før
 • Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik (socioøkonomisk status) pr. november året før.

Udvikling i antal kontakter med lægen

Her kan du se, hvordan antallet af kontakter til lægen har udviklet sig siden 2006.
Mere om figuren
Seneste opdatering
20.9.2023
Opdateres næste gang
30.5.2024
Kilder

Den primære kilde er LUNA. Hertil kommer supplerende kilder om ydelser fra takstmapperne.

Interne kilder:

 • Befolkningsstatistikregistret (familietype, herkomst)
 • Indkomststatistikregistret (indkomstniveau) for året før
 • Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik (socioøkonomisk status) pr. november året før.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Lægebesøg

Formålet med statikken er at belyse forbrug af sundhedsydelser i praksissektoren inden for det offentlige sygesikringssystem. Statistikken bygger på årlige udtræk fra LUNA, som er regionernes IT system til afregning af sygesikringsydelser med de enkelte ydere, fx alment praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter mv. Statistikken er udarbejdet siden 1986, men er sammenlignelig fra 2006 og frem.

Lægedækning

Formålet med statistikken Lægedækning er at belyse geografiske forskelle i lægedækning i Danmark. Statistikken anvendes til at sammenligne forskellige kommunegruppers lægedækning og få et indblik i, hvilke geografiske områder som viser tegn på lægemangel. Statistikken er nyudviklet og dækker perioden fra 2015 og frem. Statistikken er sammenlignelig i hele perioden.

Overvægt blandt børn

Formålet med statistikken Overvægt blandt børn er at belyse geografiske forskelle i overvægt blandt børn i Danmark. Statistikken anvendes til at sammenligne forskellige kommunegruppers forekomst af overvægt og svær overvægt blandt børn. Statistikken er nyudviklet og dækker perioden fra 2012 til 2018. Statistikken er sammenlignelig i hele perioden.

Salg af receptpligtig medicin (eksperimentel statistik)

Formålet med den eksperimentelle statistik Salg af receptpligtig medicin er at belyse befolkningens køb af medicin på recept. Statistikken vil kunne bruges til at give en indsigt i fordelingen af indløste recepter i forhold til medicintype, køn, alder, geografi og sociale forhold.

Sociale ressourcer

Formålet med statistikken er at belyse de ressourcer, (kapacitet, belægning, organisation mv.), som kommuner har til rådighed i sociale tilbud mv. inden for omsorg af ældre og voksne samt særlige udsatte børn og unge. Derudover belyser statistikken sociale og sundhedsmæssige serviceydelser, der administreres af kommunerne. Ressourceopgørelsen omfatter såvel offentligt som privat ejede sociale tilbud. Den sociale ressourceopgørelse er opgjort siden 1972, men på grund af lovændringer og brugerønsker er indholdet i opgørelserne ændret over tid.

Brug for flere tal om Lægebesøg?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal i forhold til alder, geografi og socioøkonomiske faktorer.

Kontaktperson for denne statistik

Jonas Kirchheiner-Rasmussen
Telefon: 39 17 34 93