Gå til sidens indhold

Fælles medlemsanalyse

Fem sundhedsfaglige fagforeninger og en a-kasse er igen gået sammen om at få udarbejdet en fælles statistik om deres medlemmer. Den store sidegevinst har været samarbejde og vidensdeling om en fælles udfordring: rekruttering og fastholdelse af medlemmer

Sundhed

15. november 2023 kl. 9:00

Udfordringen er den samme for et flertal af faglige organisationer i disse år: fastholdelse af medlemmer og rekruttering af nye. Selv om udfordringen er kendt, har den enkelte organisation ikke interesse i at dele alle detaljerede oplysninger.

Ikke desto mindre tog fem fagforeninger på sundhedsområdet i foråret imod en invitation fra Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) til at gentage et fælles projekt om at få belyst, hvordan det står til med medlemskab af fagforening og a-kasse inden for de forskellige faggrupper. De fem fagforeninger, der her i foråret gik sammen med DSA om at etablere et fælles data- og statistikgrundlag, er Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Danske Bioanalytikere.

Analysens grundlag er en række særkørsler foretaget i DST Consulting, som er det kontor i Danmarks Statistik som kan gennemføre tværgående dataanalyser for både private og offentlige kunder.  

Scanning

Fakta #1

Din Sundhedsfaglige A-kasse er A-kasse for alle lønmodtagere og selvstændige, som har en sundhedsfaglig uddannelse. 

Samarbejde og vidensdeling

DSA har allerede to gange tidligere - i 2020 og 2021 - stået i spidsen for et samarbejde med fagforeninger om fælles medlemsanalyser; men med andre deltagende organisationer end i år.

Samarbejdet mellem de fem organisationer krævede særlige rammer:
”Det var vigtigt for de enkelte organisationer, at de kunne være trygge i forhold til fortrolighed om deres data. Derfor indgik vi i starten en fælles fortrolighedsaftale, som alle skrev under på, ligesom der blev indgået databehandleraftale mellem hver forening og DST”, fortæller analyseansvarlig hos DSA, Michael Tofft.

Inden for denne ramme fik deltagerne i løbet af processen indblik i nogle af hovedresultaterne på tværs. ”Her var nemlig nogle helt oplagte data at dele med hinanden”, pointerer Michael Tofft.

”Alle kunne se, at rekruttering af nye medlemmer er en udfordring, de er fælles om. At organisationerne delte data og ny viden med hinanden håbede vi kunne være med til at skabe større åbenhed undervejs. Og det har netop vist sig, at samarbejde og vidensdeling har været den store gevinst i det her projekt - det har faktisk været hovedgevinsten”, siger Michael Tofft.
 
Han pointerer, at organisationerne i forvejen er vant til at samarbejde, men at det tilføjer nye perspektiver at samarbejde ud fra et fælles datagrundlag.

Data der peger fremad

Når det kunne lade sig gøre at dele data, skyldes det bl.a. at de leverede data på forhånd var blevet diskretioneret af DST Consulting. Ved diskretionering forhindrer man, at det er muligt at regne ud, hvilke enkeltpersoner tallene i en opgørelse handler om. Konkret betyder det, at det eksakte antal ikke vises, hvis der er meget få personer i en tabelcelle. I stedet kan man fx skrive <5, hvis der er færre end fem personer i en tabel. 

Scanningsbillede
Analysen omfatter tal for medlemskab af enten fagforening, enten A-kasse, både fagforening og A-kasse, samt slet ingen af disse. Hver organisation har således fået tal på, hvor mange der var medlem af begge, én af delene – eller ingen af delene. Samtidig er der data på udvalgte kryds med køn, alder, geografi, autorisationsår, branche, sektor, uddannelse, mv.

”Vi fik igen en fælles indsigt i en række områder, som vi ellers ikke kunne have fået på anden vis. Konstruktivt kan vi bruge tallene til at pejle os ind på, hvor der er er mest potentiale i at hverve og fastholde medlemmer. Det er der nemlig blandt dem, der i forvejen er medlem det ene sted; enten i a-kassen eller fagforeningen”, siger Michael Tofft.

Planen er, at tilsvarende analyser skal foretages fremover med to års mellemrum.

 

Fakta #2

Baggrund for DST’s analyse for DSA: Autorisationsregistret, Befolkningsregistret, Registerbaseret arbejdsstyrke (RAS), Befolkningens højeste fuldførte uddannelse, A-kasse register.

 

Michael Tofft

MichaelTofft 
Analyseansvarlig

Din Sundhedsfaglige A-kasse
mit@dsa.dk
Foto: Joshua Gross

Asger Bjerre Mikkelsen

Fuldmægtig
Danmarks Statistik
Mobil:  23 30 39 14
ami@dst.dk
Foto: Danmarks Statistik

TILMELD DIG Nyt fra DST Consulting og modtag inspiration direkte i indbakke

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00

Nyt om statistikprodukter og ydelser

Nyhedsbrev-Consulting

Hold dig opdateret og bliv inspireret med Nyt fra DST Consulting

Tilmeld nyhedsbrev