Gå til sidens indhold

Sårbare gruppers sundhed

Hvordan står det til med sundheden blandt udvalgte sårbare grupper? Statistikken for sårbare gruppers sundhed sammenligner sygehusbenyttelse, lægebesøg og køb af receptpligtig medicin blandt gruppen af ikke-aktive unge, som er uden for beskæftigelse og uddannelse (NEET), med gruppen af aktive unge.

Hvad betyder...?

NEET står for Not in Employment, Education or Training og er en indikator, som angiver, hvor stor en andel af unge i en given aldersgruppe, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse. Indikatoren beregnes traditionelt som et årsgennemsnit for hver uge i Eurostat og OECD, der begge benytter den internationale interviewbaserede Labour Force Survey (LFS) som datagrundlag. I Danmark kaldes denne for Arbejdskraftundersøgelsen (AKU). I modsætning til Eurostat og OECD beregner Danmarks Statistik indikatoren som en status ultimo november baseret på registerdata fra Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR). Det betyder, at Danmarks Statistiks indikator dækker samtlige 16-24-årige i den danske befolkning, hvorimod Eurostat og OECDs indikatorer er baseret på en stikprøve af unge. Til trods for NEET-indikatorens store udbredelse er der ikke konsensus om, hvilken aldersgruppe indikatoren refererer til.

Udvalgt statistik om Sårbare gruppers sundhed

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Sårbare gruppers sundhed på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Lægebesøg blandt unge uden job og uddannelse

Label for eksperimentel statistik

Her kan du se udviklingen i antallet af lægebesøg blandt hhv. gruppen af ikke-aktive unge, som er uden for beskæftigelse og uddannelse (NEET), og gruppen af aktive unge. Lægebesøg omfatter kontakt med almen læge, speciallæge, tandlæge/tandplejer, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.

Denne statistik kategoriseres som 'eksperimentel statistik'. I statistikdokumentationen fremgår det mere præcist, hvad der ligger i statistikkens eksperimentelle status. Det kan fx være, at metoderne ikke er helt gennemtestede, eller at der anvendes nye datakilder. Læs om Danmarks Statistiks arbejde med eksperimentel statistik.

Mere om figuren
Seneste opdatering
15.5.2024
Kilder

Data stammer fra interne statistikker. Populationen, herunder personernes NEET-status, køn og bopæl, stammer fra Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Endvidere stammer oplysninger om sygehusbenyttelse, lægebesøg og køb af receptpligtig medicin fra de tre sundhedsstatistikker Sygehusbenyttelse, Lægebesøg og Lægemiddeldatabasen.

Receptpligtig medicin blandt unge uden job og uddannelse

Label for eksperimentel statistik

Her kan du se udviklingen i antallet af indløste recepter blandt hhv. gruppen af ikke-aktive unge, som er uden for beskæftigelse og uddannelse (NEET), og gruppen af aktive unge.

Denne statistik kategoriseres som 'eksperimentel statistik'. I statistikdokumentationen fremgår det mere præcist, hvad der ligger i statistikkens eksperimentelle status. Det kan fx være, at metoderne ikke er helt gennemtestede, eller at der anvendes nye datakilder. Læs om Danmarks Statistiks arbejde med eksperimentel statistik.

Mere om figuren
Seneste opdatering
15.5.2024
Kilder

Data stammer fra interne statistikker. Populationen, herunder personernes NEET-status, køn og bopæl, stammer fra Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Endvidere stammer oplysninger om sygehusbenyttelse, lægebesøg og køb af receptpligtig medicin fra de tre sundhedsstatistikker Sygehusbenyttelse, Lægebesøg og Lægemiddeldatabasen.

Sygehusbenyttelse blandt unge uden job og uddannelse

Label for eksperimentel statistik

Her kan du se forskellen på antallet af indlæggelser, ambulante og akut-ambulante kontakter blandt hhv. gruppen af ikke-aktive unge, som er uden for beskæftigelse og uddannelse (NEET), og gruppen af aktive unge.

Denne statistik kategoriseres som 'eksperimentel statistik'. I statistikdokumentationen fremgår det mere præcist, hvad der ligger i statistikkens eksperimentelle status. Det kan fx være, at metoderne ikke er helt gennemtestede, eller at der anvendes nye datakilder. Læs om Danmarks Statistiks arbejde med eksperimentel statistik.

Mere om figuren
Seneste opdatering
15.5.2024
Kilder

Data stammer fra interne statistikker. Populationen, herunder personernes NEET-status, køn og bopæl, stammer fra Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Endvidere stammer oplysninger om sygehusbenyttelse, lægebesøg og køb af receptpligtig medicin fra de tre sundhedsstatistikker Sygehusbenyttelse, Lægebesøg og Lægemiddeldatabasen.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Sundhed blandt unge uden job og uddannelse (NEET) (eksperimentel statistik)

Formålet med Sundhed blandt unge uden job og uddannelse (NEET) er at belyse sygehusbenyttelse, lægebesøg og køb af receptpligtig medicin blandt 16-24-årige, idet der skelnes mellem de ikke-aktive NEETs (Not in Employment, Education or Training) og den øvrige gruppe af aktive unge. Statistikken anvendes til at sammenligne sundhedstilstanden blandt NEETs og den øvrige gruppe af aktive unge. Statistikken er udarbejdet siden 2019 og er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2019 og frem.

Brug for flere tal om Sårbare gruppers sundhed?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om geografiske sundhedsforskelle blandt hhv. ikke-aktive og aktive unge.

Kontaktperson for denne statistik

Emilie Rune Hegelund
Telefon: 39 17 32 46