Gå til sidens indhold

Sygehusbenyttelse

Befolkningens indlæggelser på somatiske sygehusafdelinger er opgjort i denne statistik. Her findes oplysninger om antallet af indlæggelser, antal sengedage, patienternes alder, køn og diagnose. De samlede indlæggelseshyppigheder er aldersstandardiserede, dvs. der er korrigeret for, at aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige socioøkonomiske grupper.

Introduktion
Grundlaget for statistikken er Sundhedsstyrelsens Landspatientregister kombineret med oplysninger fra det Centrale Personregister (CPR) og andre registre i Danmarks Statistik. Statistikken opdateres årligt.
Dokumentation

Begrebsforklaring

Diagnose

Klassifikationer af diagnoser sker i henhold til WHOs International Classification of Diseases (ICD).

I Danmarks Statistik arbejdes der primært med to forkortede udgaver af ICD, nemlig en 99 gruppering og en 23 gruppering. For 1990-1993 er diagnosen efter den danske udgave af ICD8. For 1994 og frem, er diagnosen efter den danske udgave af ICD10.

En gennemgang af 99-grupperingen finder du på https://www.dst.dk/ext/velfaerd/Emne_Syghusb_diagrp--pdf

En detaljeret gennemgang af diagnosegrupperne kan findes hos Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS) som indeholder ICD10 kan ses på http://www.medinfo.dk/sks

Diagnosegrupper - oversigt

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

 

Relateret indhold i Sygehusbenyttelse

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Anne-Sofie Dam Bjørkman