Gå til sidens indhold

Sygehusbenyttelse

Denne statistik indeholder oplysninger om befolkningens indlæggelser og ambulante besøg på offentlige somatiske sygehuse. Her findes bl.a. oplysninger om antallet af indlæggelser og ambulante besøg samt patienternes køn, alder og diagnose.

Introduktion

Statistikken om sygehusbenyttelse er baseret på Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister kombineret med oplysninger fra det Centrale Personregister (CPR) samt andre registre i Danmarks Statistik. Statistikken opdateres én gang årligt. Den seneste offentliggørelse af d. 22. december 2022 dækkede perioden 2019-2021.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Diagnose

Klassifikationer af diagnoser sker i henhold til WHOs International Classification of Diseases (ICD). I perioden 1977-1993 klassificeredes diagnoser i henhold til den danske udgave af ICD-8, hvorefter den danske udgave af ICD-10 blev taget i brug. En oversigt over den danske udgave af ICD-10 kan findes på følgende link: https://medinfo.dk/sks/brows.php. I Danmarks Statistik arbejdes der primært med to forkortede udgaver af WHOs klassifikationssystem, nemlig en 99-gruppering og en 23-gruppering. En oversigt over hvilke diagnosekoder, der indgår i 99-grupperingen, kan findes her: https://www.dst.dk/ext/velfaerd/Emne_Syghusb_diagrp--pdf

Diagnosegrupper - oversigt

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

 

Relateret indhold i Sygehusbenyttelse

Kontakt

Birgitte Schütt Christensen
Telefon: 39 17 36 08

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her