Gå til sidens indhold

Sygehusbenyttelse

Hvor mange indlæggelser er der på de danske sygehuse? Statistikken belyser befolkningens indlæggelser på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger, og hvordan indlæggelserne varierer i forhold til fx alder og køn.

Hvad betyder...?

Et sygehusophold, hvor der er mindst 12 timer mellem start og slut på opholdet, og højest 4 timer mellem hver kontakt der evt. indgår i indlæggelsesforløbet.

Et sygehusophold af under 12 timers samlet varighed mellem start og slut på opholdet, og højest 4 timer mellem hver kontakt der evt. indgår i forløbet

Udvalgt statistik om Sygehusbenyttelse

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Sygehusbenyttelse på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i antallet af indlæggelser

Antal somatiske og psykiatriske indlæggelser (defineret som minimum 12 timer fra kontaktens start til kontaktens sluttid og med højst 4 timer mellem kontakterne), offentlige og private hospitaler i Danmark.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.12.2023
Opdateres næste gang
20.11.2024
Kilder

Eksterne kilder: Landspatientregisteret leveret fra Sundhedsdatastyrelsen. (Fra 2012- 2015 blev Landspatientregisterdata leveret fra Statens Serum Institut og før 2012 fra Sundhedsstyrelsen). LPR3 data haves for 2019-2021, og årlig (LPR3) dataleverance forventes genoptaget fra 2022. Data (LPR2) er modtaget årligt frem til 2019.

Interne kilder: Befolkningsstatistikregistret.

Indlæggelser fordelt på alder og køn

Antal somatiske og psykiatriske indlæggelser (defineret som minimum 12 timer fra kontaktens start til kontaktens sluttid og med højst 4 timer mellem kontakterne) fordelt på aldersgrupper og køn.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.12.2023
Opdateres næste gang
20.11.2024
Kilder

Eksterne kilder: Landspatientregisteret leveret fra Sundhedsdatastyrelsen. (Fra 2012- 2015 blev Landspatientregisterdata leveret fra Statens Serum Institut og før 2012 fra Sundhedsstyrelsen). LPR3 data haves for 2019-2021, og årlig (LPR3) dataleverance forventes genoptaget fra 2022. Data (LPR2) er modtaget årligt frem til 2019.

Interne kilder: Befolkningsstatistikregistret.

HAR DU SET?
Lægebesøg
Statistik om danskernes lægebesøg fordelt på behandlertype samt socioøkonomiske forhold og offentlige udgifter forbundet dermed.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Sygehusbenyttelse

Formålet med statistikken Sygehusbenyttelse er at belyse sammenhængen mellem sociale og demografiske forhold og indlæggelser og ambulante besøg mv. på sygehuse.

Brug for flere tal om Sygehusbenyttelse?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om fx geografisk fordeling, alder, køn og diagnose.

Kontaktperson for denne statistik

Birgitte Schütt Christensen
Telefon: 39 17 36 08