Gå til sidens indhold

Eksperimentel statistik

Eksperimentel statistik er statistik, der er under udvikling, så metoder og kilder kan ændre sig frem mod statistikkens endelig form på baggrund af erfaringer, bl.a. i form af feedback fra brugere.

Hvor afviger eksperimentel statistik fra Danmarks Statistiks sædvanlige statistikker?

Som udgangspunkt er al statistik udgivet af Danmarks Statistik officiel statistik. Eksperimentel statistik betragtes dog ikke som officiel statistik, før den er så gennemtestet, at den får en blivende form og skifter status til officiel statistik.

Det fremgår ved de enkelte statistikker, hvis de har status som eksperimentelle. I statistikdokumentationen fremgår det, hvad der ligger i den enkelte statistiks eksperimentelle status. Det kan fx være, at metoderne ikke er helt gennemtestede, at der er nye datakilder, som testes, eller at den i sin foreløbige form kun dækker en del af det område, man vil belyse.

Hvilke eksperimentelle statistikker udgiver Danmarks Statistik?

Der bliver gradvist udviklet flere eksperimentelle statistikker til at imødekomme efterspørgsel hos brugerne. Denne side præsenterer et overblik over dem, men de enkelte statistikker findes desuden som hovedregel på de relevante emnesider eller emner i statistikbanken.

Er usikkerheden større, og skal man tage særlige forbehold, når man bruger den?

Begrænsninger og forbehold varierer mellem statistikkerne og fremgår af statistikdokumentation for den enkelte statistik. Se afsnittet om præcision og pålidelighed. 

Hvorfor udgiver Danmarks Statistik eksperimentel statistik?

Formålet med eksperimentel statistik er at imødekomme brugerønsker om fx hurtige indikatorer for samfundets udvikling. Med stadigt flere nye kilder og metoder har vi mulighed for at skabe hurtige opgørelser på områder, hvor den officielle statistik i mange tilfælde har en forsinkelse på flere måneder eller måske år. At udgive statistikken i en foreløbig form giver muligheder for tilbagemeldinger fra brugerne, inden den har fundet sin endelige form, og dermed et mere relevant produkt. Den giver samtidig brugerne mulighed for at lære statistikken at kende.

Der kan være tale om, at den eksperimentelle statistik er en ledende indikator for et fænomen, som vi beskriver gennem officiel statistik (fx udviklede Danmarks Statistik en række eksperimentelle statistikker som indikatorer for udviklingen af Covid-19). Indikatorer kan godt i andre sammenhænge være officiel statistik, fx Forbrugerforventningerne.

 

Danmarks Statistiks eksperimentelle statistikker

Her finder du en oversigt over de eksperimentelle statistikker, som Danmarks Statistik aktuelt producerer. Statistikkerne præsenteres enten som en del af en emneside/temaside her på dst.dk eller som en tabel i Statistikbanken.

Sundhed

Lægebesøg blandt unge uden job og uddannelse, Receptpligtig medicin blandt unge uden job og uddannelse samt Sygehusbenyttelse blandt unge uden job og uddannelse - på emnesiden Sårbare gruppers sundhed

Tabeller i Statistikbanken: Lægebesøg i befolkningen (NEETSYG)Køb af receptpligtig medicin i befolkningen (NEETMED)Sygehusbenyttelse i befolkningen (NEETLPR)Salg af receptpligtig medicin (MEDICIN4)Salg af receptpligtig medicin efter herkomst (MEDICIN2)Salg af receptpligtig medicin efter uddannelse (MEDICIN3), Salg af receptpligtig medicin efter region (MEDI1A)Salg af receptpligtig medicin efter område (MEDI1B)

Indvandring

Indvandring fra Ukraine - på temasiden Invasionen af Ukraine
Tabel i Statistikbanken: Indvandringer pr. uge (VAN1UGE)

Konkurser

Konkurser og konkursbegæringer - på emnesiden Konkurser
Tabeller i Statistikbanken: Konkurser pr. uge (KONK10E), Konkurser pr. måned (KONK11E), Konkurser pr. år (KONK12E)

Udenrigshandel

Udenrigshandel i faste priser - på emnesiden Import og eksport af varer og tjenester
Tabel i Statistikbanken: Udenrigshandel i faste priser månedlig (UHFASTP1)

Energi- og emissionsregnskaber

Tabeller i Statistikbanken: Klimaaftryk (AFTRYK1)Klimaaftryk efter leverende brancher (AFTRYK2)

Energiforbrug

Beholdningen i naturgaslagrene og forbruget af naturgas - på temasiden Invasion af Ukraine
Tabeller i Statistikbanken: Naturgasforbrug pr. uge (GASBRUG)Naturgaslagre pr. uge (GASLAGER)

Trafik

Anløbsaktivitet i danske havne (AIS-data) - på emnesiden Skibsfart og havne
Tabeller i Statistikbanken: Anløbsaktivitet i danske havne (AIS1),  Hverdagspassagerindeks i Københavns metro (METROX1)Vejtrafikindeks (VEJX1)

Arbejdsmarked

Tabeller i Statistikbanken: Ledige og nyopslåede stillinger på jobnet (EKSP04)

Historisk nationalregnskab

Tabeller i Statistikbanken: Tilbageførelse af det aktuelle nationalregnskabs befolkningstal (HNRB)Tilbageførelse af det aktuelle nationalregnskabstal (HNR1)

Huslejeindeks

Lejeindeks for erhvervsejendomme - på emnesiden Huslejeindeks
Tabel i Statistikbanken: Lejeindeks for erhvervsejendomme (ERHEJD1)