Gå til sidens indhold

Dansk Branchekode opdateres

Hvorfor opdaterer Danmarks Statistik Dansk Branchekode (DB) fra DB07 til DB25?

Dansk Branchekode er en statistisk klassifikation, som danner grundlag for en lang række statistikker. Dansk Branchekode opdateres som led i, at de internationale branchenomenklaturer opdateres.

Hvorfor udsender Danmarks Statistik to spørgeskemaundersøgelser om Dansk Branchekode?

Brancheundersøgelse – virksomhedens aktiviteter

Formålet med denne undersøgelse er at sikre korrektheden af udvalgte virksomheders nuværende branchekode iht. Dansk Brancheklassifikation 2007. Her beder Danmarks Statistik udvalgte virksomheder om at tjekke deres nuværende branche, som kan være forkert matchet med virksomhedernes økonomiske hovedaktivitet.

Brancheundersøgelse – ny branchekode

Formålet med denne undersøgelse er at kontakte en udvalgt gruppe virksomheder, som er registreret med DB07-brancher, der er splittet ud på flere brancher i DB25. Her beder Danmarks Statistik udvalgte virksomheder om at tjekke deres branche ift. den nye branchekode DB25.

Hvilke virksomheder deltager i undersøgelserne om branchekode?

1) Brancheundersøgelse – virksomhedens aktiviteter 

Danmarks Statistik udvælger ca. 10.000 virksomheder til undersøgelsen. Ca. 3000 virksomheder udvælges i en repræsentativ stikprøve blandt virksomheder med henholdsvis 1-4, 5-9, 10-49 og 50 eller flere ansatte. Herefter udvælges ca. 7000 virksomheder i de brancher, hvor flest virksomheder har valgt en ny branche i første del af dataindsamlingen. Deltagelse i Brancheundersøgelse – virksomhedens aktiviteter er frivillig.

2) Brancheundersøgelse – ny branchekode

Ca. 300.000 virksomheder skal have en ny branchekode fra 1. januar 2025, hvor den nuværende brancheklassifikation, DB07, bliver afløst af DB25. Virksomhedernes nuværende branchekode bliver opdelt i flere branchekoder i DB25. De virksomheder, der er udvalgt til undersøgelsen, har mulighed for at vælge den branchekode i DB25, der passer bedst på deres økonomiske aktivitet. De nye branchekoder vil blive udstillet i CVR fra 1. januar 2025. Deltagelse i Brancheundersøgelse – ny branchekode er frivillig. Virksomheder, der ikke deltager i undersøgelsen, får tildelt en ny branchekode af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik udvælger ca. 30.000 virksomheder til undersøgelsen, som udvælges i en repræsentativ stikprøve blandt de ca. 300.000 virksomheder, der skal have ny branchekode, fordi deres nuværende branchekode bliver opdelt i flere branchekoder fra 1. januar 2025.

Hvor lang tid løber spørgeskemaundersøgelserne?

Brancheundersøgelsen om virksomhedens aktiviteter udsendes 22. maj, udsendes i ”puljer”, og løber frem til ultimo september. Brancheundersøgelsen om ny branche udsendes første gang primo juni og løber dernæst parallelt med kvalitetsundersøgelsen.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til Dansk Branchekode?

Evt. spørgsmål kan rettes til projektleder Maibritt Eggers (mte@dst.dk) eller branchekodeekspert Birgit Nielsen (bgn@dst.dk).

 

Se de nye branchekoder her