Gå til sidens indhold

Arbejdsløse (register)

Den registerbaserede ledighedsstatistik er en månedlig opgørelse af registrerede ledige, omregnet til fuld tid. Statistikken er en totaltælling af samtlige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Hvert kvartal offentliggøres desuden opgørelser af antal langtidsledige, fordelt efter varighed.

Introduktion

Statistikken over den registrerede ledighed i Danmark er blevet offentliggjort siden 1979. Den registrerede ledighed er en månedlig totaltælling over samtlige registrerede ledige, dvs. personer, der modtager dagpenge fra en A-kasse eller personer, der er jobklare kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede ledighed opgøres både brutto og netto, idet aktiverede ledige indgår i bruttoledigheden men ikke i nettoledigheden. Tallene for bruttoledigheden kan findes tilbage til januar 2007.
Den registerbaserede ledighedsstatistik anvendes især: 

  • til månedlige opgørelser af arbejdsløsheden
  • når en lang tidsserie fra 1979 ønskes
  • ved små persongrupper, fx på kommuneniveau eller fordelt på A-kasser
  • ved måling af omfanget af deltidsledighed
  • ved samkørsel med andre registervariable som fx uddannelse og oprindelsesland
Dokumentation

Den registrerede ledighedsstatistik er ikke (i modsætning til begrebet bag AKU-ledigheden) i fuld overensstemmelse med den internationale ILO-definition af ledighed. De væsentligste afvigelser er:

  • At studerende og pensionister aldrig bliver registreret som ledige, da de hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp
  • At deltidsledige i referenceperioden bliver omregnet til fuldtidsledige.

Det betyder, at den registrerede ledighedsstatistik ikke kan anvendes til internationale sammenligninger. Derfor er AKU-ledighedsbegrebet det begreb, der anvendes, når ledigheden i Danmark sammenlignes med andre landes ledighed.

Læs mere om de forskellige ledighedsbegreber og hvordan de anvendes. 

 

Dokumentationsnotater 

A-kasseændringer over tid

I flere statistikbanktabeller er ledigheden opgjort efter A-kasser. Her er en samlet liste med A-kasseændringer over tid:

A-kasseændringer over tid (opdateret august 2022) 

Langtidsledighed

Beskrivelse af begrebet langtidsledighed og dokumentation af ændret periodisering i 2017:

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

 

Relateret indhold i Arbejdsløse (register)

Kontakt

Carsten Bo Nielsen
Telefon: 39 17 32 45

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Ny opgørelse af ledigheden

Nye kilder betyder ny opgørelse af ledigheden fra juli 2017 og frem

Ledighedsbegreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - AKU-ledighed, nettoledighed og bruttoledighed. Hvornår skal man bruge hvilket begreb?

Ledighedsbegreberne forklaret på web-tv - Danmarks Statistik

Ledighedsbegreber

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine