Gå til sidens indhold

Lønmodtagere

Hvor mange lønmodtagere er der i Danmark, og hvordan har lønmodtagerbeskæftigelsen udviklet sig over tid? Hvordan fordeler lønmodtagerne sig på brancher og sektorer? Statistikken omfatter både ansatte i offentlig forvaltning og service samt i virksomheder og organisationer.

Hvad betyder...?

En lønmodtagers arbejdsmæssige tilknytning til et arbejdssted i en periode. En person kan have flere lønmodtagerjobs i samme periode på forskellige arbejdssteder og kan have flere lønmodtagerjobs på samme arbejdssted på forskellige tidspunkter.

Tidsserier opgjort på måneds- eller kvartalsbasis er ofte påvirket af fænomener, der optræder på samme tid hvert år. Man siger, at de er påvirket af sæsoneffekter. Ved sæsonkorrektion forsøger man at fjerne sæsoneffekterne fra tidsserien.

Udvalgt statistik om Lønmodtagere

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Lønmodtagere på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen

Her kan du se, hvordan antallet af lønmodtagere har udviklet sig siden 2008.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.7.2024
Opdateres næste gang
23.8.2024
Kilder

Beskæftigelse for lønmodtagere er alene baseret på administrative sekundære data. Kilden til Beskæftigelse for lønmodtagere er Danmarks Statistiks eIndkomstregister, suppleret med data fra Danmarks Statistiks Erhvervsregister og Personstatistiske Database. Danmarks Statistiks eIndkomstregister bygger på indkomstoplysninger indberettet til Udviklings- og forenklingsstyrelsens (før 1. juli 2018 benævnt SKATs) Indkomstregister (eIndkomst).

SKATs Lov om et Indkomstregister blev vedtaget i 2007 og indberetning skete med virkning fra 1.1.2008. Lovens ikrafttræden betød, at alle offentlige og private arbejdsgivere mindst en gang om måneden skal indberette detaljerede oplysninger om lønudbetalingernes størrelse og art, medarbejderens arbejdssted samt antal timer, som udbetalingen vedrører.

Lønmodtagere fordelt på brancher

Her kan du se, hvordan lønmodtagerne fordeler sig på brancher.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.7.2024
Opdateres næste gang
23.8.2024
Kilder

Beskæftigelse for lønmodtagere er alene baseret på administrative sekundære data. Kilden til Beskæftigelse for lønmodtagere er Danmarks Statistiks eIndkomstregister, suppleret med data fra Danmarks Statistiks Erhvervsregister og Personstatistiske Database. Danmarks Statistiks eIndkomstregister bygger på indkomstoplysninger indberettet til Udviklings- og forenklingsstyrelsens (før 1. juli 2018 benævnt SKATs) Indkomstregister (eIndkomst).

SKATs Lov om et Indkomstregister blev vedtaget i 2007 og indberetning skete med virkning fra 1.1.2008. Lovens ikrafttræden betød, at alle offentlige og private arbejdsgivere mindst en gang om måneden skal indberette detaljerede oplysninger om lønudbetalingernes størrelse og art, medarbejderens arbejdssted samt antal timer, som udbetalingen vedrører.

Lønmodtagere fordelt på sektorer

Her kan du se, hvor stor en andel af lønmodtagere der er ansat i hhv. offentlig forvaltning og service samt virksomheder og organisationer. Sidstnævnte består primært af private virksomheder. Se antal ved at markere de forskellige dele af cirkeldiagrammet.
Mere om figuren
Seneste opdatering
19.7.2024
Opdateres næste gang
23.8.2024
Kilder

Beskæftigelse for lønmodtagere er alene baseret på administrative sekundære data. Kilden til Beskæftigelse for lønmodtagere er Danmarks Statistiks eIndkomstregister, suppleret med data fra Danmarks Statistiks Erhvervsregister og Personstatistiske Database. Danmarks Statistiks eIndkomstregister bygger på indkomstoplysninger indberettet til Udviklings- og forenklingsstyrelsens (før 1. juli 2018 benævnt SKATs) Indkomstregister (eIndkomst).

SKATs Lov om et Indkomstregister blev vedtaget i 2007 og indberetning skete med virkning fra 1.1.2008. Lovens ikrafttræden betød, at alle offentlige og private arbejdsgivere mindst en gang om måneden skal indberette detaljerede oplysninger om lønudbetalingernes størrelse og art, medarbejderens arbejdssted samt antal timer, som udbetalingen vedrører.

Udvikling i offentlig fuldtidsbeskæftigelse

Her kan du se, hvordan antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service har udviklet sig siden 2008.
Mere om figuren
Seneste opdatering
20.6.2024
Opdateres næste gang
23.8.2024
Kilder

Kilden er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på Danmarks Statistiks eIndkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer.

Offentlig fuldtidsbeskæftigelse fordelt på sektorer

Her kan du se, hvordan de offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordeler sig på kommuner, regioner, stat samt sociale kasser og fonde.
Mere om figuren
Seneste opdatering
20.6.2024
Opdateres næste gang
23.8.2024
Kilder

Kilden er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på Danmarks Statistiks eIndkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Beskæftigelse for lønmodtagere (md.)

Statistikken belyser konjunkturudviklingen i beskæftigelsen af lønmodtagere i danske virksomheder. Beskæftigelse for lønmodtagere er opgjort siden begyndelsen af 2008.

Offentlig beskæftigelse (kvt.)

Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig Forvaltning og Service. Det specielle ved statistikken er en opdeling efter formål som følger klassifikationen COFOG (Classification of the functions of government).

Brug for flere tal om Lønmodtagere?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om lønmodtagere fordelt på alder, køn, herkomst og geografi. I statistikbanken finder du både månedstal og kvartalstal.

Kontaktperson for denne statistik

Thomas Thorsen
Telefon: 39 17 30 48