Gå til sidens indhold

Offentlig beskæftigelse (kvt.)

Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig Forvaltning og Service. Det specielle ved statistikken er en opdeling efter formål som følger klassifikationen COFOG (Classification of the functions of government).

Indhold

Statistikken belyser antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere hvert kvartal inden for den offentlige forvaltning og service. Der fordeles efter formålsopdelingen (COFOG) og efter delsektorerne i offentlig forvaltning og service.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kilden er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på Danmarks Statistiks eIndkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer.

Statistikken kvalitetssikres som minimum på en kombination af COFOG hovedgrupper og delsektorerne i offentlig forvaltning og service.

Formålsopdelingen (COFOG) revideres jævnligt, mens selve datakilden revideres i henhold til statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere. Opgørelser sæsonkorrigeres.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugere af statistikken er ministerier, styrelser og kommuner, diverse organisationer, forskere, politikere og i det hele taget borgere med interesse for udviklingen i beskæftigelsen og ressourceforbruget inden for offentlige forvaltning og service.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Danmarks Statistiks eIndkomstregister er den primære datakilde til Danmarks Statistiks registerbaserede beskæftigelsesstatistikker. Denne datakilde vurderes at have høj kvalitet, bl.a. fordi data baseres på indberetninger til Skat som vurderes at være pålidelige og med fuld dækning.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken forventes at blive offentliggjort uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken opgøres med sammenlignelige tal for perioden fra og med 1. kvt. 2008.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i statistikbanken: Statistikkens tabeller.

Læs mere om tilgængelighed