Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Lars Peter Christensen
3917 3046

lpc@dst.dk

Hent som PDF

Offentlig beskæftigelse (kvt.)

Statistikken opgøres med sammenlignelige tal for perioden fra og med 1. kvt. 2008.

International sammenlignelighed

COFOG er en international klassifikation, og er derfor sammenlignelig med statistik fra andre lande.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken blev omlagt i 2013 og der opgøres sammenlignelige tal for perioden fra og med 1. kvt. 2008. Baseret på det tidligere datagrundlag og gammel sektorkode foreligger der sammenlignelige faktiske tal for perioden 1. kvt. 2002 - 4. kvt. 2012 samt sæsonkorrigerede sektorfordelte tal for perioden 1. kvt. 2007 - 4. kvt. 2012. Disse tal er nu historiske og er afløst af den omlagte statistik.

Kilden til den omlagte statistik er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på Danmarks Statistiks eIndkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Før omlægningen var statistikken baseret på de offentlige lønindberetninger samt en række supplerende datakilder. Derudover anvendte man før omlægningen også en anden sektorafgrænsning end nu.

Sammenhæng med anden statistik

Kilden til statistikken er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, og tallene er derfor konsistente med denne statistik. Ligesom kilden, Beskæftigelse for lønmodtagere, er flere af Danmarks Statistiks registerbaserede beskæftigelsesopgørelser baseret på eIndkomst. I forhold til datagrundlaget er der således en høj grad af sammenlignelighed med andre datakilder. Man skal imidlertid være opmærksom på begrebsforskelle, hvor fx nogle statistikker opgør antal beskæftigede personer og ikke antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Intern konsistens

Data er konsistente.