Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Lars Peter Christensen
3917 3046

lpc@dst.dk

Hent som PDF

Offentlig beskæftigelse (kvt.)

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i statistikbanken: Statistikkens tabeller.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i NYT fra Danmarks Statistik.

Se emnesiden om beskæftigelse: Beskæftigelse.

Se i øvrigt den specifikke emneside om offentlig beskæftigelse: Offentlig beskæftigelse.

Publikationer

Statistikken offentliggøres kun i NYT fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikkens tabeller.

Adgang til mikrodata

Der er mod betaling mulighed for at udarbejde særkørsler (serviceopgaver) på datamaterialet.

Anden tilgængelighed

Tabeller baseret på statistikken er lejlighedsvist leveret til ILO/OECD. ILO og OECD har dog på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort nogen COFOG-fordelte beskæftigelsestal for Danmarks vedkommende.

Diskretioneringspolitik

Statistikken offentliggøres på et niveau, hvor der ikke er behov for diskretion.

I øvrigt, for oplysninger om Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik se: Danmarks Statistiks diskretionspolitik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et niveau, hvor der ikke er behov for diskretion.

Reference til metodedokumenter

Der er ikke udarbejdet mere detaljeret dokumentation.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.