Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Lønmodtagere

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) er en månedlig og kvartalsvis opgørelse af antal personer med lønmodtagerjob. Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere inden for offentlig forvaltning og service.

Introduktion

Beskæftigelse for lønmodtagere benyttes, når man ønsker en hurtig indikator for den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Statistikken opdeles på sektor og brancher i både kvartals- og månedsopgørelsen. På kvartalsbasis belyses endvidere antal lønmodtagere omregnet til fuld tid (fuldtidsbeskæftigelse). Desuden belyses også arbejdsstedsgeografi, bopælsgeografi, alder, køn og herkomst på kvartalsbasis.

Den offentlige beskæftigelsesstatistik muliggør, som den eneste arbejdsmarkedsstatistik, en opdeling på COFOG-grupper, der er nationalregnskabets fordeling af det offentliges udgifter efter formål. Derudover fordeles efter delsektorerne i offentlig forvaltning og service.

Data i begge statistikker går tilbage til 1. kvartal 2008.

Dokumentation

Lønkompensation


Andelen af 16-64-årige flygtninge i lønmodtagerbeskæftigelse efter bopælskommune

Lønmodtagerandel fordelt efter alder (15-74 år)

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) benyttes, når man ønsker en hurtig indikator for den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Data går tilbage til 1. kvartal 2008.
Offentlig beskæftigelsesstatistik opgør fuldtidsbeskæftigede indenfor offentlig forvaltning og service.

Offentlig beskæftigelsesstatistik blev omlagt i 2013 baseret på nyt datagrundlag og ny sektorinddeling. Det nye datagrundlag er arbejdsgivernes indberetninger til Udviklings- og forenklingsstyrelsens (tidligere SKATs) eIndkomst. Oplysningerne kombineres med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Det tidligere datagrundlag var indberetningerne til de offentlige lønsystemer som blev suppleret med en række kilder.

De nye data går tilbage til 1. kvartal 2008. Der foreligger historiske tal for perioden 1. kvartal 2002 til 4. kvartal 2012 baseret på tidligere datagrundlag og gammel sektorinddeling. 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Lønmodtagere

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Pernille Stender