Gå til sidens indhold

Lønmodtagere

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) er en månedlig og kvartalsvis opgørelse af antal personer med lønmodtagerjob. Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere inden for offentlig forvaltning og service.

Introduktion

Beskæftigelse for lønmodtagere benyttes, når man ønsker en hurtig indikator for den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Statistikken opdeles på sektor og brancher i både kvartals- og månedsopgørelsen. På kvartalsbasis belyses endvidere antal lønmodtagere omregnet til fuld tid (fuldtidsbeskæftigelse). Desuden belyses også arbejdsstedsgeografi, bopælsgeografi, alder, køn og herkomst på kvartalsbasis.

Den offentlige beskæftigelsesstatistik muliggør, som den eneste arbejdsmarkedsstatistik, en opdeling på COFOG-grupper, der er nationalregnskabets fordeling af det offentliges udgifter efter formål. Derudover fordeles efter delsektorerne i offentlig forvaltning og service.

Data i begge statistikker går tilbage til 1. kvartal 2008.

Dokumentation

Datagrundlaget er arbejdsgivernes indberetninger til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens (tidligere SKATs) eIndkomst.

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Lønmodtagere

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Pernille Stender