Gå til sidens indhold

Beskæftigede (RAS)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) opgør antallet af beskæftigede på mikroniveau. Populationen er den bosiddende befolkning i Danmark primo året og tilknytningen til arbejdsmarkedet måles ultimo november året før.

Introduktion
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS og KAS) opgør beskæftigelsen ultimo november hvert år. RAS har en lang tidsserie, der starter i november 1980. Der er enkelte databrud i tidsserien. RAS følger i videst muligt omfang de internationale regler for opgørelse af beskæftigelse. Man er beskæftiget, når man har, hvad der svarer til en times betalt arbejde i referenceugen. Det er relevant at anvende RAS, hvis man ønsker at belyse beskæftigelse som er detaljeret fordelt, ex. på enkeltkommuner, 1-års aldersklasser, enkeltbrancher. RAS anvendes også til at opgøre erhvervspendling. Foruden RAS-opgørelsen af beskæftigelsen ultimo november udarbejdes der også gennemsnitlig beskæftigelse over året og de fire kvartaler i KAS-statistikken. 
Dokumentation

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) anvendes, når man ønsker at belyse beskæftigelse for små grupper og har brug for adgang til mange baggrundsvariable. Endvidere har RAS en meget lang tidsserie der starter i 1981.


Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status

I den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik opdeles befolkningen i 3 hovedgrupper efter ILO's retningslinier. Beskæftigede, arbejdsløse og uden for arbejdsstyrken.

Erhvervsaktive befolkning
(arbejdsstyrken)
1) Beskæftigede  Lønmodtagere  -I arbejde
-Med et job, men midlertidigt fraværende
-I støttet beskæftigelse (som modtager løn)
    Selvstændige  -I arbejde
-Med egen virksomhed, men midlertidigt fraværende 
    Medarbejdende ægtefæller  -I arbejde
-Med et job, men midlertidigt fraværende 
 

2) Arbejdsløse

 

   
Ikke-erhvervsaktive befolkning 3) Uden for arbejdsstyrken  Børn og unge
Personer under uddannelse
Pensionister
Personer som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet 
 

 

RAS er en opgørelse af hele befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november.

I den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik anvendes så vidt muligt en kort referen­ceperiode, nemlig den sidste uge i november måned. Dette tidspunkt er valgt ud fra to hensyn. Flere af oplysningerne i de anvendte registre refererer til situationen ul­timo året, men samtidigt er december måned atypisk ud fra en beskæftigelsesmæssig synsvinkel. Slutningen af november måned er derfor valgt, fordi dette tidspunkt lig­ger tæt på årsskiftet, men dog før december.

 Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Beskæftigede (RAS)

Kontakt

Pernille Stender
Telefon: 39 17 34 04

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her