Gå til sidens indhold

Hver femte arbejder sort!

Forskere i Rockwool Fonden har i 25 år samarbejdet med Danmarks Statistik om at afdække arbejde uden moms, skat og regning. Metoderne udvikles hele tiden, og det lykkes faktisk at få danskere til at fortælle om omfanget af sort arbejde.

16. april 2021 kl. 9:00

Af Niels Stoktoft Overgaard

Rockwool Fonden er i offentligheden måske mest kendt for sine undersøgelser af, hvor mange danskere der arbejder sort. Forskere har fulgt udviklingen helt siden 1980’erne, og hver eneste opgørelse tænder debat blandt politikere og i befolkningen. For eksempel om skattekontrollen skal øges og straffen for snyd hæves?

I de sidste 25 år har Rockwool Fonden samarbejdet med Danmarks Statistik om de interviewundersøgelser, der ligger til grund for tallene. Det lykkes at få et betydeligt antal danskere til at fortælle om gerninger, som sådan set er strafbare for dem. Over 20 % svarer ja til, at de arbejder sort.

Forsker Kristian Stamp Hedeager fra Rockwool Fonden siger, at der sikkert er personer, som lyver og svarer nej på spørgsmålet. Men han synes, at det er relativt mange, der har lyst til at svare, og som bekræfter, at de udfører sort arbejde.

- Det hænger givetvis sammen med, at henvendelsen kommer fra Danmarks Statistik, som har en høj troværdighed. De interviewede har tillid til, at deres svar behandles anonymt og ikke deles med skattemyndighederne eller andre. De føler sig sikre på, at data behandles fortroligt og forsvarligt, siger Kristian Stamp Hedeager.

Opdatering er på vej

Danmarks Statistik har netop aflevereret resultaterne af en ny interviewrunde med knap 5.000 personer. Nu skal Rockwool Fonden analysere tallene, og til sommer udsendes der en frisk opgørelse af sort arbejde.

Deltagerne får først et informationsbrev om undersøgelsen, hvor der står at de snart ringes op. Hvis interviewerne ikke kan træffe personerne, eller der ikke kan findes et telefonnummer, så får deltagerne tilsendt link til, at de kan besvare via internettet.

Kristian Stamp Hedeager tror, at telefoninterviewet er afgørende for kvaliteten. Her opbygges der et tillidsforhold mellem intervieweren og personen. Her er er der mulighed for, at spørgsmål kan uddybes.

- Det gør måske, at deltagerne tager undersøgelsen mere seriøst, mener Kristian Stamp Hedeager.

OK med elektronisk brev

Rockwool Fonden og Danmarks Statistik udvikler i fællesskab løbende metoderne. For eksempel er det nu testet, om det er bedre at sende et fysisk brev end et elektronisk. Der er ingen forskel på deltagelsesprocenten, viser det sig, og så er der penge at spare på frimærker.

Kristian Stamp Hedeager siger, at det for Rockwool Fonden er vigtigt, at Danmarks Statistik råder over en lang række andre registre. Det sikrer først og fremmest, at det er et repræsentativt udsnit af befolkningen, som deltager.

- Men det gør også, at vi kan koble med andre oplysninger. For eksempel har vi undersøgt en myte om, at sort arbejde navnlig er et jysk fænomen. Men nu har vi kunnet påvise, at der i stedet er forskel på by og land. Sort arbejde er mere udbredt i landområder, også på Sjælland, fortæller Kristian Stamp Hedeager.

 

Fakta #1
Stigning i sort arbejde

 • Fra 2016 til 2017 skete der en stigning i sort arbejde, når det måles i forhold til bruttonationalproduktet. En større andel af den samlede økonomi i Danmark er altså blevet sort.
 • Men faktisk er der færre personer, som arbejder uden moms, skat og regning.
 • Til gengæld tager de, der arbejder sort, flere timer uden at inddrage skattevæsenet.
 • Unge, mænd, faglærte og ufaglærte arbejder mest sort.
 • Halvdelen af det sorte arbejde er for venner og bekendte, en fjerdedel for familien og resten for andre.
 •  

  Forsiden af rapporten Sort arbejde med skygger lille format


  Kilde: Nyt fra Rockwool Fonden, december 2018 om den seneste undersøgelse af sort arbejde.

  Læs rapporten "Sort arbejde, gør det selv arbejde og deleøkonomi"

  Højt sikkerhedsniveau

  Metodekonsulent Monika Klingsbjerg-Besrechel varetager Danmarks Statistiks kontakt med Rockwool Fonden. Hun siger, at det er en udfordring at få personer til at give oplysninger om følsomme emner som sort arbejde. Men trin for trin er der opbygget bedre metoder.

  - Vi spørger ikke folk, om de har lyst til at deltage i en undersøgelse af sort arbejde. Vi præsenterer det som en undersøgelse af arbejdstid. Det er ikke for at snyde, for vi spørger til både hvid og sort arbejdstid. Desuden læner undersøgelsen sig op af de generelle arbejdskraftundersøgelser, som vi også foretager, fortæller Monika Klingsbjerg-Besrechel.

  Hun fortæller, at sikkerheden omkring undersøgelsen er høj. Efter interviewet sker der en hurtig anonymisering af svarene.

  - Vi har også en overvågning af vores systemer, der ligner, hvad der foregår på hospitalerne med journaler. Det bliver logget, hvem der er inde at kigge. Når vi afleverer til Rockwool Fonden, kan de heller ikke se, hvad en bestemt navngivet person har svaret, garanterer Monika Klingsbjerg-Besrechel.

  Næste undersøgelse

  Rockwool Fonden og Danmarks Statistik ændrer helst ikke i de enkelte spørgsmål. Det vil nemlig forhindre, at der kan ses på udviklingen i sort arbejde over tid.

  - Vi bliver udfordret af forskerne fra Rockwool Fonden. Hele tiden ser vi på, om der er noget, vi kan gøre bedre. Det er fantastisk at samarbejde med personer, der har den samme respekt for kvaliteten af data, siger Monika Klingsbjerg-Besrechel.

  Rockwool Fonden har allerede bestilt den næste interview-undersøgelse af sort arbejde. Den bliver stor med 50.000 personer. Det skyldes, at forskerne gerne vil se endnu dybere i regionale forskelle. Så er det nødvendigt totalt at have mange med, hvis tallene skal være sikre for også små områder.

   

  Fakta #2 
  Rockwool Fonden - en velisoleret fond

  • Rockwool Fonden fylder 40 år i år. Den blev skabt i 1981 af Kähler-familien. De har opbygget Rockwool-koncernen, som fremstiller isoleringsmateriale. Familien overdrog cirka 1/4 af aktierne i firmaet til fonden.

  • Fonden fik i 2019 udbytter fra aktierne og andre indtægter på samlet 217 millioner kr. Der blev brugt 111 millioner på fondens formål, som er to: Dels forskning og dels udvikling af løsninger, der kan hjælpe udsatte børn og unge.

  • Rockwool Fonden har cirka 75 ansatte og besidder aktier og anden formue på samlet knap 7,8 milliarder kr.

  Kilde: Rockwool Fonden, www.rockwoolfonden.dk

  Kristian Stamp Hedeager

  Kristian Stamp Hedeager
  Forsker
  Rockwool Fonden
  Tlf. 61 65 01 83
  khb@rff.dk
  Foto: Rockwool Fonden

  Monika Klingsbjerg-Besrechel

  Monika Klingsbjerg-Besrechel

   
  Metodekonsulent
  DST Survey, Danmarks Statistik
  Tlf.: 27 14 71 82 
  mom@dst.dk
  Foto: Danmarks Statistik

  Kontakt

  DST Consulting
  Telefon: 39 17 36 00

  Nyt om statistikprodukter og ydelser

  Nyhedsbrev-Consulting

  Hold dig opdateret og bliv inspireret med Nyt fra DST Consulting

  Tilmeld nyhedsbrev