Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Beskæftig­else

Danmarks Statistik laver en række forskellige beskæftigelsesstatistikker. Hvilken statistik, man skal benytte, afhænger af, hvad man ønsker at belyse.

Introduktion

Beskæftigelse er en statusopgørelse over, hvor mange mennesker (hoveder) der er beskæftiget på et givet tidspunkt, eller som et gennemsnit over en periode. Beskæftiget er man, hvis man har en tilknytning til en arbejdsplads i form af et job, hvor man som minimum har én times betalt arbejde pr. uge i referenceperioden.

Dokumentation

Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) anvendes, når man ønsker at belyse beskæftigelse for små grupper og have adgang til mange baggrundsvariable. Endvidere har RAS en meget lang tidsserie der starter i 1981.

Arbejdskraftundersøgelse (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse og benyttes ved internationale sammenligninger. AKU kan belyse forhold, der ikke er registreret i de administrative systemer. Timeopgørelserne i AKU er ugentlige timer. AKU anvendes, når man ønsker at beregne timer pr. beskæftiget. AKU har været opgjort siden 1. kvartal 1995.

Arbejdstidsregnskabet (ATR) anvendes, når man ønsker en sammenhængende tidsserie for beskæftigelse, job og præsterede arbejdstimer. ATR anvendes, når man ønsker en totalopgørelse af arbejdstimer i kvartalet eller året fordelt på relativt detaljerede brancher. De nuværende opgørelser går tilbage til 1. kvartal 2008.

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) benyttes, når man ønsker en hurtig indikator for den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Data går tilbage til primo 2008.

Offentlig beskæftigelsesstatistik opgør antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere indenfor offentlig forvaltning og service. Offentlig beskæftigelsesstatistik muliggør, som den eneste arbejdsmarkedsstatistik, en opdeling på COFOG-grupper, der er nationalregnskabets fordeling af det offentliges udgifter efter formål.  Statistikken blev omlagt i 2013 baseret på nyt datagrundlag og ny sektorinddeling. Disse data går tilbage til 1. kvartal 2008. Baseret på tidligere datagrundlag og gammel sektorinddeling foreligger der historiske tal for perioden 1. kvartal 2002 til 4. kvartal 2012. 

Byggebeskæftigelsen er en opgørelse af antal beskæftigede på arbejdssteder med bygge- og anlægsaktivitet. Byggebeskæftigelsen er en hurtig konjunktur indikator og er den eneste indikator som belyser aktiviteten inden for nybyggeri, reparation, anlæg mv. Byggebeskæftigelsens serier går tilbage til 1. kvartal 2000.

Overblik over beskæftigelsesbegreber og statistikker:

Læs også:

Om ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne fra 2013:

 

Ophørte statistikker

ATP-statistikken (sidste offentliggørelse: NYT nr. 521 fra 26. november 2009 med seneste referenceperiode 3. kvt. 2009 samt Kommentar til NYT nr. 521)

Statistikdokumentation: ATP

Lønsumsstatistikken (sidste offentliggørelse: NYT nr. 74 fra 25. februar 2009 med seneste referenceperiode 4. kvt. 2008)

Statistikdokumentation: Lønsumsstatistikken

 

Relaterede statistikker

Pendlingsstatistik

Erhvervsbeskæftigelsen

Nationalregnskabet

Arbejdsstyrke

Løn og arbejdsomkostninger

Nyt

Seneste nyt om Beskæftigelse

Bruttoledigheden er igen faldet lidt

31. oktober 2018

Graf

Fra august til september faldt bruttoledigheden med 600 fuldtidspersoner fra 107.200 til 106.600. Ledighedsprocenten lå uændret på 3,9 pct. Bruttoledigheden er hermed endnu en gang på det laveste niveau siden februar 2009.

Tabeller i Statistikbanken


Antallet af lønmodtagere i det private stiger fortsat

22. oktober 2018

Graf

Fra juli til august 2018 steg antallet af personer med lønmodtagerjob i virksomheder og organisationer med 5.300, hvilket svarer til en stigning på 0,3 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Langtidsledigheden er lav i Danmark

17. oktober 2018

Graf

I andet kvartal 2018 var en femtedel (20,9 pct.) af alle AKU-ledige langtidsledige i Danmark. AKU-ledige beskriver ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen.

Tabeller i Statistikbanken


Fem år med stigende trend i byggebeskæftigelsen

16. oktober 2018

Graf

Byggebeskæftigelsen steg til 173.400 personer i tredje kvartal 2018 mod 171.900 i andet kvartal, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er en stigning 0,9 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Unge arbejder oftere sort

19. september 2018

Graf

3 pct. af befolkningen i alderen 15-64 år angav i andet kvartal 2018 at have arbejdet sort inden for det seneste år. Det svarer til 124.000 danskere. Definitionen af sort arbejde er her snæver, idet den er en afgrænsning.

Tabeller i Statistikbanken


Lønsummen steg mest i det private

14. september 2018

Graf

Lønsummen steg med 2,6 pct. fra første til andet kvartal 2018 i sektorgruppen virksomheder og organisationer, der domineres af private virksomheder. Det er dobbelt så stor en stigning som i offentlig forvaltning og service, h

Tabeller i Statistikbanken


12.100 flere lønmodtagere i andet kvartal 2018

12. september 2018

Graf

Antallet af lønmodtagere steg med 12.100 fra første til andet kvartal 2018. Det svarer til en stigning på 0,4 pct. I andet kvartal havde 2.744.100 personer et lønmodtagerjob. Det er 200.500 flere end i foråret 2013.

Tabeller i Statistikbanken


30.300 færre offentligt ansatte end for otte år siden

12. september 2018

Graf

Omregnet til fuldtid steg beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 900 ansatte fra første til andet kvartal 2018, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Fortsat stigning i beskæftigelsen

22. august 2018

Graf

I andet kvartal 2018 var 75,4 pct. af de 15-64-årige beskæftigede. Det er det højeste niveau for beskæftigelsesfrekvensen siden tredje kvartal 2009.

Tabeller i Statistikbanken


Størst stigning i antal lønmodtagere i København

5. juli 2018

Graf

Det samlede antal af lønmodtagere var i første kvartal 2018 på nogenlunde samme høje niveau som i første kvartal 2008, men der er stor forskel i udviklingen i antallet af lønmodtagere i de enkelte kommuner.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Siden starten af 2010 er lønmodtagerbeskæftigelsen blandt indvandrere med statsborgerskab fra et østeuropæisk EU-land steget med 37.000 personer, så der i 3. kvartal 2017 var 59.000 østeuropæiske lønmodtagere i Danmark.

Læs mere

Is the Danish working time short?

From a European perspective, the Danish working time is often described as short, and if the average hours worked by Danes in employment is compared to that of other EU countries, their working time is indeed short.

Læs mere

Hvor bor de statsansatte efter udflytningen?

Fordelingen af statslige arbejdspladser har fyldt en del i samfundsdebatten i de seneste år. Med det formål at sikre en mere ligelig geografisk fordeling af de statslige arbejdspladser, besluttede regeringen i 2015 at udflytte 3.900 arbejdspladser fra hovedstadsområdet, hvoraf lidt over 2.500 var udflyttet i september 2017.

Læs mere

Er den danske arbejdstid lav?

Den danske arbejdstid fremstilles ofte som lav i et europæisk perspektiv, og hvis danskernes gennemsnitlige præsterede arbejdstid for beskæftigede sammenlignes med andre EU-lande, ligger arbejdstiden også lavt.

Læs mere

Beskæftigelse fordelt efter herkomst

Beskæftigelse og arbejdsløshed

Få et overblik over statistikker om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Michèle Naur