Gå til sidens indhold

Formue

Statistikkerne om formue og gæld viser familiernes formue, husholdningernes formue i fast ejendom samt befolkningens pensionsformuer.

Nyt

Seneste nyt om Formue

Kønsforskel i pensionsformuer er størst blandt par

25. august 2021

Kønsforskel i pensionsformuer er størst blandt par

Forskellen mellem mænds og kvinders pensionsformuer var større blandt par end enlige i Danmark i 2020. De 60-64-årige mænd i parforhold havde 23 pct. en pensionsformue på over 2 mio. kr. - det kun gjaldt 14 pct. af kvinderne.

Tabeller i Statistikbanken om 'Pensionsformuer'


Formue i fast ejendom steg 80.000 kr. i gennemsnit

25. marts 2021

Formue i fast ejendom steg 80.000 kr. i gennemsnit

Husholdningernes samlede formue i fast ejendom steg med 116 mia. kr. i 2020, og udgør dermed 4.141 mia. kr. ultimo 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Husholdningernes formue i fast ejendom'


Formuen topper ved pensionsalderen

10. december 2020

Formuen topper ved pensionsalderen

Nettoformuen består af positive formuekomponenter (bolig, bil, pension, indestående på bankkonti, aktier mv.) fratrukket gæld.

Tabeller i Statistikbanken om 'Familiernes formue og gæld'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvem er det der køber enfamiliehuse

29. oktober 2020

Hvem er det der køber enfamiliehuse

For mange er et huskøb en stor begivenhed, som kun sker få gange i løbet af deres liv, og som kræver mange overvejelser. Men hvem er det egentlig, der køber enfamiliehuse i Danmark? Og er der forskelle på huskøberne forskellige steder i Danmark?

Er de danske familier dybt forgældede?

11. juni 2019

Er de danske familier dybt forgældede?

Danske familier har en høj bruttogæld sammenlignet med andre OECD-lande. Tager man højde for at familier, der har en ret høj bruttogæld, samtidig ofte har en høj bruttoformue, viser det sig imidlertid, at den gennemsnitlige nettoformue hos de danske familier er ganske stor.

De offentlige pensionsforpligtelser til efterlønsordning og tjenestemandspension falder

7. maj 2018

De offentlige pensionsforpligtelser til efterlønsordning og tjenestemandspension falder

Danskerne bliver ældre og ældre og derfor er der fokus på de pensionsforpligtelser, som det offentlige har til borgerne. Pensionsforpligtelserne måler de samlede fremtidige udgifter til pension.
De offentlige pensionsforpligtelser til efterløn og tjenestemandspension er reduceret over de seneste år og forventes at formindskes yderligere.

Hvem har restancer til det offentlige?

8. februar 2018

Hvem har restancer til det offentlige?

Ved udgangen af 2016 havde 658.000 privatpersoner rentebærende restancer til det offentlige på i alt 56 mia. kr. Relativt få personer tegner sig for en stor del af restancerne. Hvis man ser på de 148.000 personer, som har restancer på mindst 50.000 kr. til det offentlige, så tegner de sig for 92 pct. af restancerne.

Boligejerskab kan forklare en stor del af formueuligheden

20. december 2016

Boligejerskab kan forklare en stor del af formueuligheden

Mens indkomstfordelingen blandt de danske husholdninger er en af de mest lige i OECD, så er fordelingen af husholdningernes formuer mere ulige.
Formue i fast ejendom er den største komponent i husholdningernes formue, og boligejere har en samlet nettoformue, der er 8 gange større end boliglejernes. Samlet er boliger det aktiv i husholdningernes formue, som i 2014 betyder mest for uligheden i formuefordelingen.

Bag tallene

Mænd og kvinder har forskellige tilgange til investeringer i aktier

18. marts 2021

Mænd og kvinder har forskellige tilgange til investeringer i aktier

Foruden pensionsopsparingerne er det lidt mere end hver femte person i Danmark, som ejede aktier i 2019. Generelt er andelen af mænd som har aktier lidt højere, end det er tilfældet for kvinder. Det er især personer over 40 år, der ejer aktier, og de store aktieformuer er koncentreret hos få personer.

Boligerne er belånt mest i Brønderslev, Vesthimmerlands og Varde Kommune

7. juli 2020

Boligerne er belånt mest i Brønderslev, Vesthimmerlands og Varde Kommune

Omvendt har boligejerne på Frederiksberg, i København og på Læsø belånt boligerne mindst i forhold til boligens markedsværdi, viser tal fra Danmarks Statistik.

To ud af tre personer med penge i banken har under 100.000 kr. stående

21. februar 2020

To ud af tre personer med penge i banken har under 100.000 kr. stående

Generelt er det få personer, der har store formuer stående i banken. For privatpersoner er den gennemsnitlige rente på opsparinger fortsat positiv, men den er faldet markant.

70 procent af personer med penge i banken har under 100.000 kr. stående

23. august 2019

70 procent af personer med penge i banken har under 100.000 kr. stående

Generelt er det få personer, der har store formuer stående i banken. For privatpersoner er den gennemsnitlige rente på opsparinger fortsat positiv, men den er faldet markant.

To opgørelser for nettoformuen

To opgørelser for nettoformuen

Differencer mellem familiefordelt og nationalregnskabsbaseret formue og gæld for husholdninger

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Jarl Quitzau