Gå til sidens indhold

Befolkningens arbejdsmarkedsstatus

Befolkningens arbejdsmarkedsstatus opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Herudover opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt, og der beregnes en årlig NEET-indikator, som viser antallet af unge uden beskæftigelse og uddannelse.

Nyt

Seneste nyt om Befolkningens arbejdsmarkedsstatus

Ledigheden er faldet til laveste niveau i 12 år

30. september 2021

Ledigheden er faldet til laveste niveau i 12 år

Fra juli til august faldt den sæsonkorrigerede ledighed med 5.600 til 101.300, svarende til en ledighedsprocent på 3,6 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)'


Flere fast- og færre midlertidigt ansatte unge

9. september 2021

Flere fast- og færre midlertidigt ansatte unge

I andet kvartal 2021 var der 46.000 flere fastansatte lønmodtagere i alderen 15-29 år i forhold til samme kvartal året før. Samtidig faldt antallet af midlertidigt ansatte lønmodtagere i aldersgruppen med 31.000.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)'


Ledigheden steg i de fleste EU-lande i 1. kvt.

19. august 2021

Ledigheden steg i de fleste EU-lande i 1. kvt.

Fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021 steg ledigheden blandt de 15-74-årige i Danmark med 0,6 procentpoint fra 5,8 pct. til 6,4 pct. Det var en lidt større stigning end i EU som helhed.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)'


Flere medlemmer af lønmodtagerorganisationerne

25. maj 2021

Flere medlemmer af lønmodtagerorganisationerne

De seneste syv år er antallet af medlemmer af landets lønmodtagerorganisationer steget uafbrudt og ekstra meget inden for det seneste år. 31. december 2020 var der 1.906.800 medlemmer, hvoraf de 980.200 var kvinder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lønmodtagerorganisationer'


Hjemmearbejde fordoblet i 2020

18. februar 2021

Hjemmearbejde fordoblet i 2020

I 2020 arbejdede 17 pct. hjemme regelmæssigt. Det er mere end en fordobling fra året før og den højeste andel af regelmæssigt hjemmearbejde, der nogensinde er opgjort i d interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)'


Beskæftigelsen stiger for syriske indvandrere

26. november 2020

Beskæftigelsen stiger for syriske indvandrere

Blandt 25-64-årige indvandrere fra Syrien er beskæftigelsesfrekvensen steget fra 12,2 pct. i 2015 til 43,2 pct. i 2019. Stigningen skal ses i sammenhæng med, at der i samme periode kom mange syriske flygtninge.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdsmarkedsstatus, RAS (register)'


Over halvdelen af de unge er nye i jobbet

13. marts 2019

Over halvdelen af de unge er nye i jobbet

Jo yngre lønmodtagere er, desto mere jobmobile er de. I fjerde kvartal 2018 havde 53 pct. af de kvindelige lønmodtagere mellem 15 og 24 år påbegyndt deres arbejde inden for det seneste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

24. april 2018

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Siden starten af 2010 er lønmodtagerbeskæftigelsen blandt indvandrere med statsborgerskab fra et østeuropæisk EU-land steget med 37.000 personer, så der i 3. kvartal 2017 var 59.000 østeuropæiske lønmodtagere i Danmark.

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

14. juni 2017

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen giver et øjebliksbillede af, hvor stor en del af befolkningen som er i beskæftigelse, men fortæller ikke noget om, hvor mange der stabilt er i beskæftigelse, og hvor mange der har en mere ustabil eller turbulent tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mobilitet og ændring i løn

3. december 2015

Mobilitet og ændring i løn

Dansk økonomi har været igennem en historisk økonomisk krise, som betød, at mange personer mistede deres arbejde. Alene i 2. halvår af 2008 og i 2009, hvor den økonomiske krise var på sit højeste, faldt beskæftigelsen kraftigt med 5 pct.

Bag tallene

40 pct. arbejdede hjemme under COVID-19-nedlukningen

22. september 2020

40 pct. arbejdede hjemme under COVID-19-nedlukningen

Hele 40 pct. af de beskæftigede danskere arbejdede enten af og til eller regelmæssigt hjemme i andet kvartal 2020, hvilket er rekordhøjt niveau. Flest arbejdede hjemme i hovedstadsområdet, og branchen med den højeste andel af hjemmearbejdende personer var information og kommunikation.

Beskæftigelsesfrekvensen for ældre stiger, samtidig med at færre er på nedsat arbejdstid

2. maj 2019

Beskæftigelsesfrekvensen for ældre stiger, samtidig med at færre er på nedsat arbejdstid

Andelen af beskæftigede, der vælger at gå markant ned i tid, stiger, jo tættere danskerne kommer på pensionsalderen. I forhold til for ti år siden er der dog færre ældre, der vælger at gå ned i tid, samtidig med at beskæftigelsesfrekvensen for de 60-64-årige er steget væsentligt.

Fakta om arbejdsmarked

15. februar 2019

Fakta om arbejdsmarked

Danmarks Statistik har samlet en række tal om beskæftigelse, ledighed, offentligt forsørgede, ledige stillinger og lønudviklingen.

Næsten halvdelen af de beskæftigede over pensionsalderen arbejder under 20 timer om ugen (Opdateret)

12. februar 2019

Næsten halvdelen af de beskæftigede over pensionsalderen arbejder under 20 timer om ugen (Opdateret)

I 2017 arbejdede 11,9 pct. af danskere på 65 år og derover. Ud af dem arbejder en tredjedel under ti timer om ugen, mens en anden tredjedel arbejdede 35 timer eller mere om ugen. Mænd på 65 år og derover forbliver oftere i beskæftigelse, end det er tilfældet for kvinder i samme aldersgruppe.

Beskæftigelsen blandt børn og unge under 18 år er steget siden 2014

11. september 2018

Beskæftigelsen blandt børn og unge under 18 år er steget siden 2014

Andelen af børn og unge med et fritidsjob er lavere end i 2008, men har været stigende siden 2015. Piger under 18 år og personer, der bor langt fra de store byer, arbejder oftere end drenge og storbyboere.

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Pernille Stender