Gå til sidens indhold

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

Hvor høj er beskæftigelsesfrekvensen i Danmark? Hvor mange er deltidsansatte, og hvor udbredt er hjemmearbejde? Du kan finde svarene i Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), som er en interviewundersøgelse og samtidig det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey. Derfor er Arbejdskraftundersøgelsen særligt egnet til sammenligninger på tværs af lande.

Udvalgt statistik om Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i beskæftigelsesfrekvensen

Her kan du se udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen, der viser hvor stor en andel af befolkningen i alderen 15-64 år, der er i beskæftigelse.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.5.2024
Opdateres næste gang
22.8.2024
Kilder

Arbejdskraftundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse. Siden 1. kvartal 2016 er stikprøven gradvist reduceret og er derfor gået fra 40.532 personer til i 1. kvartal 2017 at være nede på 34.320 personer i alderen 15-74 år. Arbejdskraftundersøgelsen har indtil året 2020 været indsamlet på individniveau for 15-74-årige. Populationen er fra 2021 ændret til også at omfatte aldersgruppen fra 75-89 år. Stikprøven er på kvartalsbasis således forøget fra 34.320 personer til 36.020 personer.

I første kvartal 2022 blev der indført ny stratificering i AKU’en. Registerdata om blandt andet beskæftigelse og registerledighed bliver nu i højere grad udnyttet til at opnå et større antal svar i nogle af de grupper der har en lav gennemsnitlig svarprocent. Befolkningen deles først op i fire grupper: 1) stabilt beskæftigede, 2) registerledige, 3) hverken stabilt beskæftigede eller registerledige og 4) 75-89 årige. Derudover bliver gruppe 1 og 3 delt op i aldersgrupperne 15-29, 30-64 og 65-74. Dette resulterer i otte forskellige strata, der benyttes i stikprøveudvælgelsen fra og med 1. kvartal 2022. Idet der arbejdes med fire paneler, der hvert figurerer i seks kvartaler, vil der blive tale om en gradvis implementering af den nye stratificering frem mod 2. kvartal 2023.

Den population, der bruges til opregning af stikprøvedata, har normalt referencetid to kvartaler tidligere end det opgjorte kvartal. Ved trækning af en stikprøve til undersøgelsen, anvendes forskellige registre. Registre anvendes også, når man indhenter forskellige baggrundsoplysninger på interviewpersonerne, fx uddannelsesniveau eller arbejdsplads.

Følgende registre anvendes til Arbejdskraftundersøgelsen: · Det Centrale Personregister (CPR) · Befolkningsstatistikregistret · Uddannelsesstatistikkens registre · Beskæftigelse for lønmodtagere · Ledighedsstatistikken · eIndkomstregistret · Erhvervsstatistisk Register . Registerbaseret arbejdsstyrke

Beskæftigelsesfrekvens opgjort på alder

Her kan du se beskæftigelsesfrekvensen opgjort på aldersgrupper. Beskæftigelsesfrekvensen viser, hvor stor en andel af hver aldersgruppe der er i beskæftigelse.
Mere om figuren
Seneste opdatering
22.2.2024
Opdateres næste gang
20.2.2025
Kilder

Arbejdskraftundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse. Siden 1. kvartal 2016 er stikprøven gradvist reduceret og er derfor gået fra 40.532 personer til i 1. kvartal 2017 at være nede på 34.320 personer i alderen 15-74 år. Arbejdskraftundersøgelsen har indtil året 2020 været indsamlet på individniveau for 15-74-årige. Populationen er fra 2021 ændret til også at omfatte aldersgruppen fra 75-89 år. Stikprøven er på kvartalsbasis således forøget fra 34.320 personer til 36.020 personer.

I første kvartal 2022 blev der indført ny stratificering i AKU'en. Registerdata om blandt andet beskæftigelse og registerledighed bliver nu i højere grad udnyttet til at opnå et større antal svar i nogle af de grupper der har en lav gennemsnitlig svarprocent. Befolkningen deles først op i fire grupper: 1) stabilt beskæftigede, 2) registerledige, 3) hverken stabilt beskæftigede eller registerledige og 4) 75-89 årige. Derudover bliver gruppe 1 og 3 delt op i aldersgrupperne 15-29, 30-64 og 65-74. Dette resulterer i otte forskellige strata, der benyttes i stikprøveudvælgelsen fra og med 1. kvartal 2022. Idet der arbejdes med fire paneler, der hvert figurerer i seks kvartaler, vil der blive tale om en gradvis implementering af den nye stratificering frem mod 2. kvartal 2023.

Den population, der bruges til opregning af stikprøvedata, har normalt referencetid to kvartaler tidligere end det opgjorte kvartal. Ved trækning af en stikprøve til undersøgelsen, anvendes forskellige registre. Registre anvendes også, når man indhenter forskellige baggrundsoplysninger på interviewpersonerne, fx uddannelsesniveau eller arbejdsplads.

Følgende registre anvendes til Arbejdskraftundersøgelsen: · Det Centrale Personregister (CPR) · Befolkningsstatistikregistret · Uddannelsesstatistikkens registre · Beskæftigelse for lønmodtagere · Ledighedsstatistikken · eIndkomstregistret · Erhvervsstatistisk Register . Registerbaseret arbejdsstyrke

Heltids- og deltidsansatte

Her kan du se antallet af henholdsvis heltids- og deltidsansatte opgjort på aldersgrupper. ’Beskæftigede’ omfatter både lønmodtagere og selvstændige.
Mere om figuren
Seneste opdatering
22.2.2024
Opdateres næste gang
20.2.2025
Kilder

Arbejdskraftundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse. Siden 1. kvartal 2016 er stikprøven gradvist reduceret og er derfor gået fra 40.532 personer til i 1. kvartal 2017 at være nede på 34.320 personer i alderen 15-74 år. Arbejdskraftundersøgelsen har indtil året 2020 været indsamlet på individniveau for 15-74-årige. Populationen er fra 2021 ændret til også at omfatte aldersgruppen fra 75-89 år. Stikprøven er på kvartalsbasis således forøget fra 34.320 personer til 36.020 personer.

I første kvartal 2022 blev der indført ny stratificering i AKU'en. Registerdata om blandt andet beskæftigelse og registerledighed bliver nu i højere grad udnyttet til at opnå et større antal svar i nogle af de grupper der har en lav gennemsnitlig svarprocent. Befolkningen deles først op i fire grupper: 1) stabilt beskæftigede, 2) registerledige, 3) hverken stabilt beskæftigede eller registerledige og 4) 75-89 årige. Derudover bliver gruppe 1 og 3 delt op i aldersgrupperne 15-29, 30-64 og 65-74. Dette resulterer i otte forskellige strata, der benyttes i stikprøveudvælgelsen fra og med 1. kvartal 2022. Idet der arbejdes med fire paneler, der hvert figurerer i seks kvartaler, vil der blive tale om en gradvis implementering af den nye stratificering frem mod 2. kvartal 2023.

Den population, der bruges til opregning af stikprøvedata, har normalt referencetid to kvartaler tidligere end det opgjorte kvartal. Ved trækning af en stikprøve til undersøgelsen, anvendes forskellige registre. Registre anvendes også, når man indhenter forskellige baggrundsoplysninger på interviewpersonerne, fx uddannelsesniveau eller arbejdsplads.

Følgende registre anvendes til Arbejdskraftundersøgelsen: · Det Centrale Personregister (CPR) · Befolkningsstatistikregistret · Uddannelsesstatistikkens registre · Beskæftigelse for lønmodtagere · Ledighedsstatistikken · eIndkomstregistret · Erhvervsstatistisk Register . Registerbaseret arbejdsstyrke

Udvikling i beskæftigede med hjemmearbejde

Her kan du se, hvor udbredt hjemmearbejde blandt beskæftigede i alderen 15-64 år har været over tid.
Mere om figuren
Seneste opdatering
22.2.2024
Opdateres næste gang
20.2.2025
Kilder

Arbejdskraftundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse. Siden 1. kvartal 2016 er stikprøven gradvist reduceret og er derfor gået fra 40.532 personer til i 1. kvartal 2017 at være nede på 34.320 personer i alderen 15-74 år. Arbejdskraftundersøgelsen har indtil året 2020 været indsamlet på individniveau for 15-74-årige. Populationen er fra 2021 ændret til også at omfatte aldersgruppen fra 75-89 år. Stikprøven er på kvartalsbasis således forøget fra 34.320 personer til 36.020 personer.

I første kvartal 2022 blev der indført ny stratificering i AKU'en. Registerdata om blandt andet beskæftigelse og registerledighed bliver nu i højere grad udnyttet til at opnå et større antal svar i nogle af de grupper der har en lav gennemsnitlig svarprocent. Befolkningen deles først op i fire grupper: 1) stabilt beskæftigede, 2) registerledige, 3) hverken stabilt beskæftigede eller registerledige og 4) 75-89 årige. Derudover bliver gruppe 1 og 3 delt op i aldersgrupperne 15-29, 30-64 og 65-74. Dette resulterer i otte forskellige strata, der benyttes i stikprøveudvælgelsen fra og med 1. kvartal 2022. Idet der arbejdes med fire paneler, der hvert figurerer i seks kvartaler, vil der blive tale om en gradvis implementering af den nye stratificering frem mod 2. kvartal 2023.

Den population, der bruges til opregning af stikprøvedata, har normalt referencetid to kvartaler tidligere end det opgjorte kvartal. Ved trækning af en stikprøve til undersøgelsen, anvendes forskellige registre. Registre anvendes også, når man indhenter forskellige baggrundsoplysninger på interviewpersonerne, fx uddannelsesniveau eller arbejdsplads.

Følgende registre anvendes til Arbejdskraftundersøgelsen: · Det Centrale Personregister (CPR) · Befolkningsstatistikregistret · Uddannelsesstatistikkens registre · Beskæftigelse for lønmodtagere · Ledighedsstatistikken · eIndkomstregistret · Erhvervsstatistisk Register . Registerbaseret arbejdsstyrke

Ugentlig arbejdstid i hovedjob

Her kan du se udviklingen i gennemsnitlig ugentlig arbejdstid – opgjort på normal arbejdstid og faktisk arbejdstid for 15-64-årige. I modsætning til normal arbejdstid tager faktisk arbejdstid hensyn til fravær og overarbejde i løbet af en arbejdsuge, eksempelvis på grund af ferie, sygdom, orlov og lign.
Mere om figuren
Seneste opdatering
22.2.2024
Opdateres næste gang
20.2.2025
Kilder

Arbejdskraftundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse. Siden 1. kvartal 2016 er stikprøven gradvist reduceret og er derfor gået fra 40.532 personer til i 1. kvartal 2017 at være nede på 34.320 personer i alderen 15-74 år. Arbejdskraftundersøgelsen har indtil året 2020 været indsamlet på individniveau for 15-74-årige. Populationen er fra 2021 ændret til også at omfatte aldersgruppen fra 75-89 år. Stikprøven er på kvartalsbasis således forøget fra 34.320 personer til 36.020 personer.

I første kvartal 2022 blev der indført ny stratificering i AKU'en. Registerdata om blandt andet beskæftigelse og registerledighed bliver nu i højere grad udnyttet til at opnå et større antal svar i nogle af de grupper der har en lav gennemsnitlig svarprocent. Befolkningen deles først op i fire grupper: 1) stabilt beskæftigede, 2) registerledige, 3) hverken stabilt beskæftigede eller registerledige og 4) 75-89 årige. Derudover bliver gruppe 1 og 3 delt op i aldersgrupperne 15-29, 30-64 og 65-74. Dette resulterer i otte forskellige strata, der benyttes i stikprøveudvælgelsen fra og med 1. kvartal 2022. Idet der arbejdes med fire paneler, der hvert figurerer i seks kvartaler, vil der blive tale om en gradvis implementering af den nye stratificering frem mod 2. kvartal 2023.

Den population, der bruges til opregning af stikprøvedata, har normalt referencetid to kvartaler tidligere end det opgjorte kvartal. Ved trækning af en stikprøve til undersøgelsen, anvendes forskellige registre. Registre anvendes også, når man indhenter forskellige baggrundsoplysninger på interviewpersonerne, fx uddannelsesniveau eller arbejdsplads.

Følgende registre anvendes til Arbejdskraftundersøgelsen: · Det Centrale Personregister (CPR) · Befolkningsstatistikregistret · Uddannelsesstatistikkens registre · Beskæftigelse for lønmodtagere · Ledighedsstatistikken · eIndkomstregistret · Erhvervsstatistisk Register . Registerbaseret arbejdsstyrke

Udvikling i AKU-ledighedsprocenten

Her kan du se udviklingen i AKU-ledighedsprocenten for 15-64-årige. 'Ledige' er borgere, som ikke er beskæftigede, men søger arbejde og kan starte i et job med det samme.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.5.2024
Opdateres næste gang
22.8.2024
Kilder

Arbejdskraftundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse. Siden 1. kvartal 2016 er stikprøven gradvist reduceret og er derfor gået fra 40.532 personer til i 1. kvartal 2017 at være nede på 34.320 personer i alderen 15-74 år. Arbejdskraftundersøgelsen har indtil året 2020 været indsamlet på individniveau for 15-74-årige. Populationen er fra 2021 ændret til også at omfatte aldersgruppen fra 75-89 år. Stikprøven er på kvartalsbasis således forøget fra 34.320 personer til 36.020 personer.

I første kvartal 2022 blev der indført ny stratificering i AKU'en. Registerdata om blandt andet beskæftigelse og registerledighed bliver nu i højere grad udnyttet til at opnå et større antal svar i nogle af de grupper der har en lav gennemsnitlig svarprocent. Befolkningen deles først op i fire grupper: 1) stabilt beskæftigede, 2) registerledige, 3) hverken stabilt beskæftigede eller registerledige og 4) 75-89 årige. Derudover bliver gruppe 1 og 3 delt op i aldersgrupperne 15-29, 30-64 og 65-74. Dette resulterer i otte forskellige strata, der benyttes i stikprøveudvælgelsen fra og med 1. kvartal 2022. Idet der arbejdes med fire paneler, der hvert figurerer i seks kvartaler, vil der blive tale om en gradvis implementering af den nye stratificering frem mod 2. kvartal 2023.

Den population, der bruges til opregning af stikprøvedata, har normalt referencetid to kvartaler tidligere end det opgjorte kvartal. Ved trækning af en stikprøve til undersøgelsen, anvendes forskellige registre. Registre anvendes også, når man indhenter forskellige baggrundsoplysninger på interviewpersonerne, fx uddannelsesniveau eller arbejdsplads.

Følgende registre anvendes til Arbejdskraftundersøgelsen: · Det Centrale Personregister (CPR) · Befolkningsstatistikregistret · Uddannelsesstatistikkens registre · Beskæftigelse for lønmodtagere · Ledighedsstatistikken · eIndkomstregistret · Erhvervsstatistisk Register . Registerbaseret arbejdsstyrke

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

Formålet med Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistikken kan fx belyse, hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken, hvor mange lønmodtagere, der er på deltid, hvor mange timer 30-40-årige mænd typisk arbejder, eller hvor mange ældre mennesker uden for arbejdsstyrken, der kunne tænke sig et arbejde. Arbejdskraftundersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1984. Fra 1994 er den blevet gennemført hele året rundt.

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse supplerer den kvartalsvise ditto med mere højfrekvente tal for ledighed og beskæftigelse, der offentliggøres på et tidligere tidspunkt.

Brug for flere tal om Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om arbejdsmarkedstilknytning opgjort på bl.a. alder, køn og uddannelse samt opgørelser af arbejdstid og hjemmearbejde.

Kontaktperson for denne statistik

Daniel F. Gustafsson
Telefon: 39 17 35 89