Gå til sidens indhold

Arbejdsmarkedsstatus (RAS)

Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) er en årlig opgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet efter socioøkonomisk status.

Introduktion

Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) er en årlig individbaseret opgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet baseret på registerinformation. Det betyder, at statistikken indeholder oplysninger om samtlige individer i den danske befolkning. Hovedvariablen i RAS-statistikken er variablen socioøkonomisk status, som svarer til variablen arbejdsmarkedsstatus i Arbejdskraftundersøgelsen. Via denne variabel kan befolkningen opdeles i tre hovedgrupper, hhv. beskæftigede, arbejdsløse (som tilsammen udgør arbejdsstyrken) og personer uden for arbejdsstyrken.

RAS egner sig især til:

  • at foretage opgørelser for små persongrupper, ex. for personer med bopæl eller arbejdssted i bestemte kommuner, personer i bestemte aldersgrupper eller detaljerede branchefordelte beskæftigelsestal.
  • at foretage opgørelser over en lang tidsserie, idet RAS-statistikken starter i 1981 og indeholder få databrud.

Arbejdsstyrken i RAS skal bruges som grundlag, når man ønsker at beregne ledighedsprocenter og erhvervsfrekvenser for tal fra RAS eller den registerbaserede ledighedsstatistik.
RAS blev udarbejdet for første gang i 1981 (vedrørte befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november 1980). Statistikken bliver lavet én gang årligt og er udgivet i perioden fra 1981 og frem. Den lange tidsserie indeholder to databrud, der daterer sig til 2003 og 2009.

 
Dokumentation

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) anvendes, når man ønsker at belyse beskæftigelse for små grupper og har brug for adgang til mange baggrundsvariable. Endvidere har RAS en meget lang tidsserie, der starter i 1981.
I den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik opdeles befolkningen i tre hovedgrupper efter retningslinjerne fra International Labour Organization (ILO). De tre hovedgrupper er beskæftigede, arbejdsløse og uden for arbejdsstyrken.

 

Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status

I den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik opdeles befolkningen i 3 hovedgrupper efter ILO's retningslinier. Beskæftigede, arbejdsløse og uden for arbejdsstyrken.

Erhvervsaktive befolkning
(arbejdsstyrken)
1) Beskæftigede  Lønmodtagere  -I arbejde
-Med et job, men midlertidigt fraværende
-I støttet beskæftigelse (som modtager løn)
    Selvstændige  -I arbejde
-Med egen virksomhed, men midlertidigt fraværende 
    Medarbejdende ægtefæller  -I arbejde
-Med et job, men midlertidigt fraværende 
 

2) Arbejdsløse   
Ikke-erhvervsaktive befolkning 3) Uden for arbejdsstyrken  Børn og unge
Personer under uddannelse
Pensionister
Personer som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet 
 

RAS er en opgørelse af hele befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november. I den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik anvendes en kort referenceperiode, nemlig den sidste uge i november måned. Dette tidspunkt er valgt ud fra to hensyn. Flere af oplysningerne i de anvendte registre refererer til situationen ultimo året, men samtidig er december måned atypisk ud fra en beskæftigelsesmæssig synsvinkel. Slutningen af november måned er derfor valgt, fordi dette tidspunkt ligger tæt på årsskiftet, men dog før december.

 Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Arbejdsmarkedsstatus (RAS)

Kontakt

Pernille Stender
Telefon: 39 17 34 04

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Nyt datagrundlag

Fra 2015 vil arbejds-markedsregnskabet (AMR) være datagrundlaget for registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Mere om AMR

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her