Gå til sidens indhold

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Daniel F. Gustafsson
39 17 35 89

dfg@dst.dk

Hent som PDF

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Arkiv

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse supplerer den kvartalsvise ditto med mere højfrekvente tal for ledighed og beskæftigelse, der offentliggøres på et tidligere tidspunkt.

I starten af 2022 blev offentliggørelsen af månedstal fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) indstillet, grundet større afvigelser mellem kvartals- og månedstal. En ny og forbedret metode var blevet taget i brug på kvartalsdata, men var endnu ikke implementeret for månedsdata. Det gav for store forskelle mellem tallene til at fortsat offentliggørelse var meningsfuld. Efterfølgende er der arbejdet på at indføre en metode, der er konsistent med den nye kvartalsopregning, og denne metode ligger fra dags dato bag tallene i statistikbanktabellen AKU111M. Her finder man AKU-ledighedsprocenten, beskæftigelsesfrekvensen og erhvervsfrekvensen, med og uden sæsonkorrektion månedligt fra 2008. Undersøgelsen følger den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO's retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indhold

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse belyser den 15-74 årige befolknings tilknytning til arbejdsmarkedet. Her opdeles befolkningen i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken opdeles yderligere i to grupper: beskæftigede og arbejdsløse (AKU-ledige).

Der offentliggøres tal for ledighedsprocent, beskæftigelsesfrekvens og erhvervsfrekvens - sæsonkorrigeret og ikke sæsonkorrigeret. Tallene offentliggøres i Statistikbanken samtidig med den registerbaserede ledighed omkring en måned efter referencemånedens afslutning. AKU-stikprøven er i udgangspunktet designet til at kunne bruges på kvartalsbasis, derfor er stikprøven for lille til at danne meningsfulde underopdelinger på eksempelvis køn og alder.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Den månedlige Arbejdskraftundersøgelse er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, og tallene bliver opregnet med registerbaseret hjælpeinformation. Grundet den mindre strikprøve, opregnes tallene med mindre detaljerede oplysninger end kvartalsstatistikken. Efter opregningen benchmarkes tallene mod de tilsvarende kvartalsserier, hvorefter de sæsonkorrigeres.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Den månedlige AKU er et supplement til den kvartalsvise AKU. Grundet den mindre stikprøvestørrelse i den månedlige AKU udgives der kun aggregerede serier på ledighedsprocent, beskæftigelsesfrekvens og erhvervsfrekvens. Månedstallet giver således en hurtig løbende opdatering på udviklingen på arbejdsmarkedet. Månedstallene anvendes af mange brugere, fx ministerier, internationale organisationer og journalister, men hovedsageligt af Eurostat i deres publicering af den samlede ledighed i EU.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Grundet den lavere stikprøvestørrelse og manglen på overlap mellem måneder, er kvaliteten også lavere på månedstallene sammenlignet med kvartalstallene. Derfor publiceres der kun på udvalgte hovedtal for beskæftigelsen og ledigheden.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres i slutningen af den efterfølgende måned fra referencemåneden. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

I Eurostat figurerer månedstal for AKU tilbage til 1983. Det er dog først fra januar 2008, at den herværende månedsstatistik er gældende. Dette konstituerer et brud, som man skal være opmærksom på ved lange tidsserier. Der leveres hver måned data til EU's statistik bureau, Eurostat, hvor data for samtlige EU lande kan findes. Man skal være opmærksom på, at det ikke er alle lande, som producerer månedstal på samme måde. Eurostat

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse offentliggøres i Statistikbanken i tabellen AKU111M: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) efter sæsonkorrigering, beskæftigelsesstatus, og tid.

Forskellen mellem AKU-ledighed og den registerbaserede ledighedsstatistik beskrives på Arbejdsløshed.

Al data leveres til EU's statistikbureau, Eurostat, hvor data for samtlige EU lande kan findes.

Læs mere om tilgængelighed