Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Tine Cordes
39 17 34 07

tco@dst.dk

Hent som PDF

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Den månedlige AKU er et supplement til den kvartalsvise AKU. Grundet den mindre stikprøvestørrelse i den månedlige AKU udgives der kun aggregerede serier på beskæftigelse og ledighed opdelt på køn og aldersgrupperne 15-24 år og 25-74 år. Månedstallet giver således en hurtig løbende opdatering på udviklingen i ledighed og beskæftigelse. Månedstallene anvendes af mange bruger, brugere, fx ministerier, internationale orgnisationer og journalister, men hovedsageligt af Eurostat.

Brugerbehov

Arbejdskraftundersøgelsen anvendes til overvågning og analyser af arbejdsmarkedet, og anvendes især ved studier af personers adfærd på arbejdsmarkedet, der ikke findes i de administrative registerbaserede kilder. Dette kan fx være: - Hvor mange arbejdstimer man arbejder i referenceugen, og muligt overarbejde eller fravær samt fraværsgrunde.
- Hvordan ledige søger arbejde, og hvis ikke de søger, hvad grundene til dette kan være. - Grunde til at personer arbejder deltid frem for fuldtid, og om de ønsker at komme op på fuldtid.

Brugere anvender ofte Arbejdskraftundersøgelsen til at belyse hvor mange ledige, der ikke er berettigede til ydelser, ungdomsarbejdsløshed (15-24 årige) og fx arbejdstid.

Arbejdskraftundersøgelsen laves efter samme retningslinjer i alle EU-lande og i en lang række andre lande, og bruges derfor bedst til internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik. Den månedlige arbejdskraftundersøgelse er det danske bidrag til den fælleseuropæiske Labour Force Survey og data leveres på månedsbasis til EU's statistikbureau, Eurostat.

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse er supplerende til kvartalsstatistikken, der anvendes af mange brugere, fx ministerier, forskningsinstitutioner, internationale organisationer, journalister og nysgerrige borgere. Den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan anvendes til overvågning og analyser af arbejdsmarkedet, i forskningsprojekter, i den offentlige debat og bidrager til, at Danmark altid har opdateret viden om arbejdsmarkedsforhold.

Grundet det mindre datagrundlag er der kun få udvalgte variable, der publiceres månedsvist, derfor er der heller ikke de samme analytiske muligheder i månedstallene sammenlignet med kvartalstallene. Derfor er brugergruppen også begrænset sammenlignet med kvartalsundersøgelsen.

Brugertilfredshed

Kunder kan med tilkøbsmoduler købe sig adgang til den kvartalsvise undersøgelsen med ekstra spørgsmål, der har arbejdsmarkedsrelevans. Derudover er der også mulighed for at købe specialudtræk i form af mere detaljerede data: Serviceopgaver. I forbindelse med ovennævnte service bliver kunden inviteret til at være med i en tilfredhedsundersøgelse, som udelukkende benyttes til intern brug. Vi vil gerne undersøge, om kunderne er tilfredse med vores arbejde, om vi kan gøre det bedre, og om de har nogen forslag.

Fuldstændighed af data

Arbejdskraftundersøgelsen opfylder EU kommissionsforordning 377/2008 vedr. hvilke variable, der skal leveres.