Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Tine Cordes
39 17 34 07

tco@dst.dk

Hent som PDF

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

AKU's månedlige tal udkommer sammen med den registerbaserede arbejdsløshed i Nyt fra Danmarks Statistik Arbejdsløsheden (md.).

Forskellen mellem AKU-ledighed og den registerbaserede ledighedsstatistik beskrives på Arbejdsløshed.

Derudover kan tallene findes i Statistikbanken (Tabel AKU105 og AKU125).

Arbejdskraftundersøgelsen har desuden tre emnesider på DST's hjemmeside: Tilknytning til Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse og Arbejdsløshed

Al data leveres til EU's statistikbureau, Eurostat, hvor data for samtlige EU lande kan findes.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Arbejdskraftundersøgelsens månedlige tal udkommer hver måned sammen med den registerbaserede arbejdsløshed i Nyt fra Danmarks Statistik Arbejdsløsheden (md.). Publikationen udkommer ultimo den efterfølgende måned.

Udgivelseskalender.

Arbejdskraftundersøgelsens tal udkommer også kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik i form af tre særskilte publikationer med henholdsvis hovedresultater (kvartal), temaresultater (tema) og EU-resultater (Europæisk). Der laves desuden opgørelse på årsbasis, der udkommer i publikationen Nyt (år) fra Danmarks Statistik.

  • Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) præsenterer de nyeste kvartalstal
  • Arbejdskraftundersøgelsen (tema) belyser et specielt emne i national kontekst
  • Arbejdskraftundersøgelsen (europæisk) sammenligner forholdene i forskellige EU-lande
  • Arbejdskraftundersøgelsen (år) præsenterer det sidste års tal

Publikationer

Kun kvartalsvise tal indgår i Statistisk Årbog samt Tiårsoversigten.

Derudover er der udkommet følgende temapublikationer, der er baseret på den kvartalsvise Arbejdskraftundersøgelse:

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke Arbejdskraftundersøgelsen, beskæftigelse Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed i følgende tabeller:

  • AKU125: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) efter sæsonkorrigering, beskæftigelsesstatus, alder, køn og tid
  • AKU105: Arbejdsmarkedstilknytning efter sæsonkorrigering, beskæftigelsesstatus, alder, køn og tid

Adgang til mikrodata

Det kvartalsvise datamateriale baserer sig på personlige interview samt en række registerbaserede baggrundsvariable. Der er kun mulighed for at få adgang til mikrodata på kvartalsdata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Uddybende retningslinjer vedr brugen af AKU-mikrodata.

Anden tilgængelighed

Yderligere oplysninger om beskæftigelse og arbejdsløshed findes under statistikemner: Beskæftigelse og Arbejdsløshed.

Danmarks Statistik offentliggør to ledighedstal:

Danmarks Statistik offentliggør flere beskæftigelsesstatistikker:

Den kvartalsvise Arbejdskraftundersøgelsen kan suppleres med ekstra sæt spørgsmål, de såkaldte "ad hoc moduler". Ad hoc modulerne, har hovedfokus på forskellige områder, men "roterer" samtidigt, dvs. at emnerne bliver taget op igen med regelmæssige mellemrum. I Danmark deltager alle 2. kvartals respondenter i Arbejdskraftsundersøgelsens ad hoc modul. Fra 2016 deltager respondenterne for kun et ud af fire paneler og i hvert eneste kvartal.

Hvordan kan du bruge AKU’s ad hoc moduler?

Er du som organisation eller virksomhed interesseret i emnerne, så har du mulighed for

  • at få adgang til data fra gennemførte ad hoc moduler
  • at få koblet nogle ekstra spørgsmål til kommende ad hoc moduler
  • at blive involveret i udviklingen af ad hoc moduler.

Information om Ad hoc moduler 1999-2019.

Diskretioneringspolitik

I Arbejdskraftundersøgelsen følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Læse mere om produktion, metode, revisioner og usikkerhed Den månedlige arbejdskraftundersøgelse.

Diskretionering og databehandling

I Arbejdskraftundersøgelsen følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Det foreslås, at brugere, der gerne vil have adgang til AKU-data, benytter de kvartalsvise data, da kvaliteten og mulighederne er langt bedre. Danmarks Statistik har udarbejdet kortfattede retningslinjer for brugen af data fra arbejdskraftundersøgelsen. Formålet er at kvalitetssikre analyser baseret på AKU-data og at informere eksterne brugere om generel stikprøveusikkerhed m.m. Usikre tal, der kan publiceres med advarsel, bør kun publiceres i særlige tilfælde. Danmarks Statistik anbefaler, at dette drøftes med medarbejdere fra Arbejdskraftundersøgelsen inden publicering.

Retningslinier for eksterne brugere.

Uddybende retningslinjer vedr brugen af AKU-mikrodata

Reference til metodedokumenter

Yderligere dokumentation kan findes på hjemmesiden. - Notat om den månedlige arbejdskraftundersøgelse. - Dokumentation af den kvartalsvise Arbejdskraftundersøgelsen. - Ledighedstal og sammenligning med andre ledighedsstatistikker fra Danmarks Statistik. - Forskelle i beskæftigelsesstatistikkerne.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.