Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Lars Peter Christensen
3917 3046

lpc@dst.dk

Hent som PDF

Offentlig beskæftigelse (kvt.)

Statistikken belyser antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere hvert kvartal inden for den offentlige forvaltning og service. Der fordeles efter formålsopdelingen (COFOG) og efter delsektorerne i offentlig forvaltning og service.

Læs mere om påvirkningen af COVID-19 på den offentlige beskæftigelsesstatistik under særlige forhold ved denne udgivelse i følgende NYT fra Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik 2021:338 Påvirkningen af den nye ferielov på den offentlige beskæftigelsesstatistik omtales også i ovennævnte NYT fra Danmarks Statistik.

Indholdsbeskrivelse

Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er etableret på baggrund af et samarbejde mellem Finansministeriet og Danmarks Statistik.

Statistikken er afgrænset til sektoren offentlig Forvaltning og Service. Det specielle ved statistikken er en opdeling efter formål som følger klassifikationen COFOG (Classification of the functions of government).

Statistikken belyser antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere hvert kvartal inden for den offentlige forvaltning og service. Der fordeles efter formålsopdelingen (COFOG) og efter delsektorerne i offentlig forvaltning og service.

Kilden til statistikken i sin nuværende form er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på Danmarks Statistiks eIndkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Statistikken har tidligere været baseret på andre kilder og har også været opbygget på en anden måde.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken fordeles både efter formål (COFOG) og efter sektor (Offentlig forvaltning og service i alt, og dens delsektorer).

Formålsopdelingen (COFOG) er detaljeret beskrevet her: COFOG

Sektordækning

Statistikken dækker sektoren offentlig forvaltning og service (og dens delsektorer).

Begreber og definitioner

Formålsopdelingen (COFOG): Fordelingen efter formål følger klassifikationen COFOG (Classification of the functions of government). Dette klassifikationssystem benyttes i nationalregnskabet vedrørende udgifterne til offentlig forvaltning og service. COFOG har ikke hidtil været anvendt i forbindelse med opgørelse af beskæftigelse.

Formålsopdelingen (COFOG) er detaljeret beskrevet her: COFOG

Fuldtidsbeskæftigede i Offentlig forvaltning og service: Den offentlige beskæftigelsesstatistik er afgrænset til sektoren Offentlig Forvaltning og Service. Tællingsenheden er lønmodtagerjob inden for offentlig forvaltning og service, og der opgøres antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere refererer til det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i det pågældende kvartals tre måneder.

Sektor: Den offentlige beskæftigelsesstatistik benytter Nationalregnskabets afgrænsning for offentlig forvaltning og service. Statistikken tager udgangspunkt i den nye sektorkode baseret på nationalregnskabsmanualen ESA2010.

Enheder

Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Population

Populationen er antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere inden for sektoren offentlig forvaltning og service.

Geografisk dækning

Regional dækning.

Tidsperiode

  1. kvartal 2008-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Referencetid

01-07-2018 - 30-09-2018

Hyppighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er ingen EU regulering på dette område.

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte indberetningsbyrde, da data indsamles af skat.

Øvrige oplysninger

Se emnesiden om beskæftigelse: Beskæftigelse.

Se i øvrigt den specifikke emneside om offentlig beskæftigelse: Offentlig beskæftigelse.

Læs mere om påvirkningen af COVID-19 på den offentlige beskæftigelsesstatistik under særlige forhold ved denne udgivelse i følgende NYT fra Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik 2021:338 Påvirkningen af den nye ferielov på den offentlige beskæftigelsesstatistik omtales også i ovennævnte NYT fra Danmarks Statistik.