Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Langtidsledighed

Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed defineret som bruttoledig i mindst 52 sammenhængende uger. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med månedstal fra februar 2009 og frem. I oktober 2017 blev statistikkens periodisering ændret til kalendermåneder, og serien indeholder nu langtidsledighedstal for januar 2009 og frem. Statistikken indeholder månedstal og publiceres kvartalsvis. I oktober 2018 blev statikken udvidet med ledighedsforløb af både kortere og længere forløb end de 52 uger.

Indhold

Statistikken indeholder langtidsledige på baggrund af administrative registre. Langtidsledige personer, har været bruttoledig i mindst 52 sammenhængende uger (1 år). Personer, som i en periode på op til 28 dage har været ude af bruttoledighedsstatistikken, og ikke samtidig har haft mere end 10 timers ordinær lønmodtagerbeskæftigelse i løbet af de 28 dage, er inkluderet i opgørelsen. I oktober 2018 blev der offentliggjort to nye tabeller med langtidsledige medlemmer af A-kasser, og to nye tabeller med ledighedsforløb fra 26 uger (0,5 år) og op til 156 uger (3 år).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Langtidsledigheden er opgjort med udgangspunkt i bruttoledigheden, der er en del af registeret over Offentligt forsørgede, som dækker alle personer på offentlig forsørgelse i alderen 16-64 år fra 2007 og frem. Ydermere anvendes data for de personer der indgår i statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som dækker lønmodtagere i dansk registrerede virksomheder fra januar 2008 og frem.

Data fra registrene over offentligt forsørgede og beskæftigelse for lønmodtagere indsamles kvartalsvis.

Data behandles ud fra kriterierne for definitionen af langtidsledighed.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for ministerier, kommuner, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, nyhedsmedier og privatpersoner, som grundlag for offentlig planlægning, kommunal budgetstyring, uddannelse, forskning, analyse og offentlig debat. Statistikken anvendes desuden til serviceopgaver for brugere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken opgør antallet af langtidsledige ud fra administrative registre og er en totaltælling. Det vurderes derfor at statistikken er præcis i forhold til den beskrevne definition af langtidsledighed.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer kvartalsvist og udkommer ca. 4,5 måned efter slutningen af referenceperioden.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig fra måned til måned tilbage til januar 2009. For internationale sammenligninger henvises i stedet til AKU-langtidsledigheden der offentliggøres via Eurostat.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Alle tabeller kan findes i Statistikbanken tilbage til januar 2009.

Læs mere om tilgængelighed